Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 21 juni 2014

Vår mat hamnar bortom vår kontroll

Efter en kortare tids vila från bloggskrivandet är det åter dags att placera sig bakom tangentbordet. Med hela bakgrundsmaterialet färdigskrivet, konspirationen spårad till sitt ursprung, dess historia nedtecknad och framtid utstakad är det dags att ta nästa kliv. Det är dags att utvärdera det jag hittills har beskrivit. Står materialet ”pall” för vidare granskning. Kommer en närmare analys att bekräfta de slutsatser som hittills dragits eller blir det till att ta ”några kliv tillbaka” och ompröva allt vad vi hittills kommit fram till?

Vi börjar resan med en titt in i området kost & hälsa. Vi har i tidigare blogginlägg kunnat konstatera att de som står bakom konspirationen förefaller vara ute efter att ta kontrollen över mänskligheten. Världen ska delas upp i ”den styrande eliten” och de ”arbetande massorna”. I praktiken är tanken att göra oss till slavar – frivilliga sådana. Vi har också sett att depopulation står på agendan. Antalet människor på det här klotet ska reduceras ned till ca 0,5 miljarder. Det är ganska lätt att dra slutsatsen att mat och kost borde vara ett område som är högintressant för en ”organisation” som har dessa båda målsättningar på agendan.

När vi därför börjar att utvärdera området ”vår kost” kan vi först och främst konstatera att våra valmöjligheter blir allt mer begränsade. Snart sagt vilket märke vi än väljer så ingår detta i ett nätverk av ägande som i slutändan alltid mynnar ut i några få multinationella jättar. Detta faktum symboliserar vi med bilden nedan . Här blir det naturligtvis extra intressant att titta på ägandet och kontrollen över dessa jättar. Mer om detta senare.


En sådan jätte är Monsanto. Det ett multinationellt företag som verkar inom kemi-, livsmedels- och jordbruksbranchen. Vi svenskar känner kanske främst till företaget som tillverkaren av ogräs-bekämparen RoundUp. Monsanto ligger också bakom produkter som sackarin, aspartam samt miljögifter som DDT och PBC. Kanske är företaget allra mest känt för sina genmodifierade produkter. Det sägs att närmare 90 procent av alla sojabönor, majs, bomullsplantor, sockerbetor och raps som odlas i USA innehåller Monsantos patenterade gener. Deras genmodifierade frön kan endast användas tillsammans med deras bekämpningsmedel då detta aktiverar de gener som planterats i grödan. Länge kämpade Europa och Sverige emot införandet av genmodifierade produkter i jordbruket och dagligvaruhandeln.  Så är inte längre fallet. 2012 började vi på försök odla genmodifierad sockerbeta nere i Skåne. Detta lär bara vara början.

Monsanto förefaller ha en agenda. De är ute efter att kontrollera tillgången till den mat vi dagligen behöver – att slå ut och dominera övriga konkurrenter. I strategin för att förverkliga detta ingår:
  • Politisk lobbyism, många gånger med metoder som i praktiken innebär att statens kontrollapparat åsidosätts (innebärandes att de som ska försvara våra intressen som konsumenter inte klarar av att leva upp till detta)
  • En extremt aggressiv marknadsföring
  • Kontroversiella juridiska strategier.
    På detta område har man bl.a. med hjälp av bilar spridit pollen över ekologiska odlingar hos bönder som vägrat köpa Monsantos genmodifierade grödor. Ekologiska odlare vars grödor har befruktas av luftburet pollen från Monsantos odlingar har stämts och sedan fått lämna både odlingar och hem till följd av extrema bötesbelopp. Situationen är densamma på en rad platser runt om i världen.

Monsanto har kommit långt i genomförandet av den här strategin. Dagens dokumentär ger en tydlig och upprörande inblick i hur odlare världen över slås ut. Hur Monsantos utsäde redan har tagit en dominerande ställning i världen och hur denna placering successivt stärks tack vare nyttjandet av de hänsynslösa metoder som beskrivits ovan.

Vilka är då de ägarkrafter som finns bakom Monsanto. Huvuddelen av dess aktier ägs av Pharmacia Upjohn som i sin tur har Pfizer som majoritetsägare. Bill Gates har också investerat kraftigt i Monsanto. Och bakom allt det här hittar vi… naturligtvis Rockefeller-familjen. Bingo. Än en gång är det våra konspiratörer som vi hittar i änden på de trådar vi nystar i. Överraskade? Det borde vi inte vara. Däremot bekymrade.

Se dagens videoinslag ”The world according to Monsanto” av den franska dokumentärfilmaren Marie-Monique Robin. Den är 1h48min lång.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar