Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 26 mars 2017

Vad hände med påve Johannes Paulus I?

Är det möjligt att påve Johannes Paulus I mördades den 28:e september 1978 - efter bara 33 dagar i ämbetet? Är det möjligt mordet utfördes av nära medarbetare till honom och att Vatikanen försökte dölja detta? Wikipedia är som vanligt kortfattad på den punkten och konstaterar följande:

Johannes Paulus I
…Genast uppkom rykten om mord, och olika konspirationsteorier florerade, men av allt att döma avled han av en hjärtattack i sömnen. Han har fått sitt sista vilorum i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan.

Men faktum är att det finns digert, väl underbyggt material som istället tyder på att påven inte dog av naturliga omständigheter utan att han faktiskt blev mördad. Detta finns dokumenterat i en rad av böcker skrivna av undersökande journalister. Bland dessa hittar hittar du t.ex.
 • "The Vatican Exposed. Money. Murder and the Mafia” av Paul L Williams
 • “The Vatican Murders: The Life and death of John Paul I” av Lucien Gregoire
 • “In God’s name” av David Yallop

Vänder vi oss till Amazon.com och läser igenom recensionerna som skrivits om dessa får vi klart för  oss att författarna bakom nämnda verk är mycket respekterade och att deras slutsatser är baserade på en imponerande mängd insamlad, väl kontrollerad fakta. Tar vi som exempel boken ”In Gods Name” kan vi i en av recensionerna läsa följande:

” To this end, "In God's Name: An Investigation into the Murder of Pope John Paul I," by highly regarded journalist David A.Yallop is a work of monumental research and importance. The author dares to point a finger at the financial corruption within the Vatican. He names names...Michele Sindona, Roberto Calvi, Lucio Gelli, Cardinal John Patrick Cody of Chicago and Bishop Paul Casimir Marcinkus in Vatican City all coducted illegal activities. And Albino Luciani was determined to put an end to it.

Boken "In God's name"
This well-written book is difficult to put down. Quite naturally it is officially condemned by the oligarchy in the Vatican. However, I think it is important for all interested in the pursuit of truth to read this compelling book and drawn one's own conclusion. The evidence is hard to ignore. The conclusion is based on facts. It is truly hard to imagine but I am now convinced that Pope John Paul the First was murdered because he dared to promote positive change and rid the Vatican of corrupt banking practices. Highly recommended.”

Så vad är det då för fakta som pekar mot att Johannes Paulus I faktiskt blev mördad?  För att ta reda på det tar vi hjälp av en dokumentär från Mainstream kanalen History Channel - från serien ”Decoded”.

Det första vi får klart för oss är att allt inom Vatikanen är i princip hemligt. Det faktum att Vatikanen är en egen stat, ett eget land, gör att det inte kan granskas. Det är ett land med mycket få invånare, ca 800, vars beslut och regler influerar runt 1.3 miljarder människor världen över. Det är m.a.o. en mycket mäktig och inflytelserik organisation.

I fallet Johannes Paulus I kan vi vidare konstatera att:
 • Hans uttalade ambition var att reformera kyrkan. Han avsåg bl.a. att skapa en ”mänskligare” kyrka samt att åtgärda den korruption som man visste förekom inom densamma.
 • Hans kropp aldrig obducerades. Detta eftersom Vatikanens egna regler förbjuder ett sådant förfarande.
 • Den person som fann honom död i sin säng var en nunna vid namn Sister Vincenza Taffarel. Även här har Vatikanen regler som hindrar henne från att yppa något alls om vad hon såg den morgonen.
 • Den officiella storyn gör gällande att påven dog av en hjärtattack. Det sägs att han tog mediciner för problem med hjärtat. Andra källor, däribland påvens egna släktingar –hans egna bröder, menar att han var mycket vältränad. De ifrågasätter den officiella versionen.
 • Påvens kropp forslades snabbt bort och balsamerades inom bara några timmar efter dödsfallet. Rummet städades ur och det var snart som om Johannes Paulus I aldrig existerat. Varje spår efter honom var borta.
 • Än mer märkligt är att bland de som ändå utredde påvens död - bl.a. en italiensk åklagare och några grävande journalister – hittades flera av dessa mördade bara några månader efter JP1:s död.
 • Trots att Vatikanens regler förbjuder dess medlemmar från att ha kontakter eller göromål med Frimureriet kan vi konstatera att flera högt uppsatta personer inom Vatikanen också var högt uppsatta inom Frimureriet. Bevisen pekar på att påven hade för avsikt att avslöja dessa personer.


Påve Johannes Paulus I kan alltså ha mördats. Frågan som uppstår då är naturligtvis vilka som kan ha legat bakom en sådan handling och vilka motiv de kan ha haft.
 • Följer vi devisen ”follow the money” upptäcker vi snart att spåren leder till Vatikanens egen bank. Vi hittar spår av pengatvätt. Vatikanen har även på detta område regler och lagar som gör dess bank till ett perfekt instrument för pengatvätt.
 • Som vi sett från tidigare inlägg (från den 31/7 2016 med titeln ” Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen har banken en lång historia av kontakter med den italienska maffian. Dessa kontakter har använts för att tvätta pengar från droghandel till att senare kunna användas i syfte att bekämpa Kommunismen världen över. Vatikanen har alltså hjälpt till att sponsra ett flertal högergrupper som stridit mot vänsterfalanger – bl.a. Sandinisterna i Nicaragua.
 • Delar av den korruptionshärva som Johannes Paulus I var på väg att avslöja kom ändå att några år att brista. Flera av huvudmännen i den härvan kom att mördas – andra gick fria. Några av de journalister som undersökte ärendet kom också att mördas. Ämnet var, och är, uppenbarligen känsligt

Här slutar dagens videoinslag. History Channels reportrar rundar av med att dra slutsatsen att påve Johannes Paulus I med största sannolikhet mördades. Han dog för sin ambition att städa upp i kyrkans korruptionshärvor. I det arbetet råkade han trampa på ett antal ömma tår – uppenbarligen så hårt att han fick betala med sitt liv. Men frågan är om historien fick sitt slut där? Reportrarna konstaterar att så länge det är människor som är inblandade i dessa mäktiga organisationer så kommer vi att få se fortsatt korruption och brottslighet. De konstaterar att sådana personer hittar vi inom alla organisationer, även kyrkliga. Det de inte nämner är dock att efterträdaren till JP1 var JP2. JP2 gick vidare utan några som helst ändringar inom exempelvis Vatikanens bank. Vidare vet vi att så sent som 2012 så briserade en ny korruptionsskandal som kom att gå under namnet ”Vatileaks”. Även denna gång gällde det pengatvätt. Inget nytt under solen m.a.o.måndag 13 mars 2017

Men vad är det de sjunger i Peterskyrkan i Rom?

Peterskyrkan i Rom, vid
tidpunkten för Benediktus
avgång.
Redan de tidiga kyrkofäderna, och inte minst då Reformationens män, varnade för att anti-krist skulle gömma sig bakom den Katolska Kyrkans system. Vi har i en serie tidigare inlägg benämnda ”Konspirationen. Hypotesen. Bevisen” kunnat se hur mycket som pekar på att så faktiskt är fallet. Inte minst de bibliska profetiorna tycks vara särskilt övertygande.

Givetvis är katolska företrädare medvetna om dessa påståenden. Just det gör att det känns extra märkligt att en av de hymner som framförts vid ett stort antal mässor på senare tid tycks hylla ingen mindre än Lucifer själv. Hymnen framförs på latin så det är naturligtvis inte helt trivialt att översätta dess text. Så här lyder delar av texten (inklusive en översättning till engelska som många använder):

Flammas eius Lucifer matutínus invéniat
Flaming Lucifer finds Mankind

ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum Christus Fílius tuus
I say: Oh Lucifer who will never be defeated, CHRIST IS YOUR SON!

Provar du att översätta samma text med Google Translate får du ett delvis annorlunda resultat:

Morning star meet with its flame,
man, I say, O Lucifer, who knoweth no setting: Christ, Thy Son,

Notera att ”Matutinus” också kan betyda Gryning.  

Vad jag vet finns det inte heller från katolskt håll någon officiell vägledning i hur texten ska översättas. Tvärtom, går jag in på katolska webforum och letar i ämnet så råder en viss fundersamhet bland de som yttrar sig här. Några känner viss oro och tveksamhet. Andra försöker hitta förklaringar bäst de förmår. En sådan person av den senare kategorin fastnar för översättningen med ”Morning star” som efter diverse omskrivning, via planeten Venus (som ju både kan beteckna kvinna och morgonstjärna) eventuellt kan tolkas som Jungfru Maria. Detta menar översättaren får hela texten att rimma bättre, särskilt den delen med att Kristus då är Marias son (och inte Lucifers). Oavsett hur du väljer att tolka texten så är den märklig. Trots detta, en favorit bland senare tiders påvar. Kan det röra sig om ännu ett ”hidden in plain sight”?


Går vi sen vidare och tar oss en titt på Påvens tron (som nyligen restaurerats och återinvigts) blir väl knappast någon lugnad. Bakom tronen hittar vi ett gigantiskt konstverk som föreställer "Kristus som stiger upp ur förödelsen efter en atombombsexplosion". Dessutom är hela taket i byggnaden som hyser Påvens tron utformat som ett enda stort ormhuvud. Modern konst kan tyckas. Men med tanke på...

Påvens tron och rummet det befinner sig i
 • allt som skrivits tidigare i den här bloggen, om både ett tredje världskrig samt att kärnvapen med största sannolikhet kommer att användas i detta
 • det faktum att bibeln varnar oss för att vi kommer att utsättas för bedrägeriförsök vad gäller Jesu återkomst


…så ter sig konstverket extra märkligt och skrämmande. Min hypotetiska tolkning blir följande:

”Ett tredje världskrig utbryter. Kärnvapen kommer att användas. Men trots att det länge ser mörkt ut för mänskligheten kliver till slut en kristus-lik figur fram ur ruinerna och bringar fred. Men var vaksamma, det är den falske Messias som initialt ”räddar oss”. Det är den falske Messias som utropar fred. En Lucifers son. Och ovanför alltsammans vakar ormen – den skuggregering som styr skeendet här på jorden.”

En sådan tolkning skulle rimma väl med både hymnen och skulpturen vi just stiftat bekantskap med. Den rimmar också väl med Bibelns varningar.


Du kanske tycker att detta verkar väl fantasifullt och utmanande? Vänta då bara tills du läst och sett resten av det här inlägget. Visste du att det här på jorden finns ett teleskop som är större, mer kraftfullt och avancerat än The Hubble Telescope? Högst upp på berget Mt Graham i Arizona USA hittar du detta fantastiska observatorium och teleskop (kallat LBT – Large Binocular Telescope). Vilken organisation tror du står bakom den installationen? Gissar du NASA har du fel, säger du Vatikanen har du prickat helt rätt. Monterat på detta teleskop finns en mycket avancerad kamerautrustning som även kan ta bilder med hjälp av infrarött ljus. Infrarött ljus tillåter dig att se andra saker "in deep space" än vad du vanligtvis ser med mer ordinär teknik. Och vad tror du att man döpt denna avancerade kamera till? Just det – Lucfer…  I följande korta videoinslag får du mer information om detta.  

Sista videoinslaget i dagens inlägg summerar i princip allt jag beskrivit ovan. Det är en föreläsning signerad Thomas Horn, författare till böcker som:
 1. Petrus Romanus: The Final Pope Is Here      - (där han och medförfattaren Chris Putnam förutsåg att den förre påven skulle abdikera vid just den tidpunkt som han faktiskt senare gjorde)
 2.  Exo-Vaticana : Petrus Romanus, Project L.U.C.I.F.E.R. And the Vatican's Astonishing Plan for the Arrival of an Alien Savior
         – som i Amazon.com beskrivs som följer;

  Pope Benedict XVI has resigned as Pope, just like the authors predicted he would do in their 2012 best-seller Petrus Romanus: The Final Pope Is Here. Since then Tom Horn and Cris Putnam have been inundated with invitations from around the world to be interviewed on radio, television, and in print media. These included segments in The History Channel's "Countdown to Apocalypse," a special feature on Canada's largest Christian channel VisionTV titled "I Prophesy: The Apocalypse Series," invitations to Rome to discuss with Italian media their findings on René Thibaut (a Belgian Jesuit whose meticulous analysis of the Prophecy of the Popes predicted the arrival of Petrus Romanus in this era), and dozens more.  But during a show on Omega Man Radio the author's disclosed an "extraterrestrial" connection between Petrus Romanus, the Vatican, and the Mount Graham Observatory, which rocketed that program into the #1 position in the world, illustrating to the authors that modern civilization is more than casually interested not only in the final pope, but in the connection between Rome and their secret work on extraterrestrial intelligence, astrobiology, and the intriguing preparations they are making for the arrival of an alien 'savior.'  Thus, the new investigation began and quickly resulted in findings far more disturbing than the authors expected to find.

Det är m.a.o en både intressant och spännande föreläsning du får ta del av, fylld med information om Mt Grahams observatorium som Thomas Horn har besökt. Dessutom fylld med information om hur han och Chris Putnam intervjuat högt uppsatta Jesuiter från jordens alla hörn. Män som bekräftar att Vatikanen har ett MYCKET stort fokus på vad som händer ute i rymden. Vatikanen har diger kunskap om det vi kallar utomjordingar. Du får också veta att de som tidigare innehade markrätten till Mt Graham var en indianstam som trodde att just det berget var en portal till andra dimensioner. En portal till gudarna. Kommer ni ihåg inlägget om Cern i Schweiz och The Large Hadron Collider som jag skrev nyligen. Kopplingen mellan det och vad som sker på Mt Graham förefaller synnerligen intressant.fredag 3 mars 2017

Alla presidentens män

Vem minns boken och filmen med titeln ”(Och) alla presidentens män”? Boken skrevs 1974, filmen släpptes 2 år senare. Det handlar om Watergate-affären; hur den avslöjades av 2 grävande journalister, Carl Bernstein och Bob Woodward vid Washington Post. Affären började med gripandet av fem män för inbrott i det demokratiska partiets högkvarter i Watergate-komplexet den 17 juni 1972. FBI kopplade inbrottstjuvarnas kontanter till en slaskfond som användes av kommittén för omval av presidenten (CRP), den officiella organisationen för Nixons kampanj. I juli 1973 avslöjade de bevis som anbringats mot presidentens personal, inklusive vittnesmål från tidigare anställda (i en utredning som genomfördes av Senate Watergate Committee) att president Nixon hade ett bandinspelningssystem i sitt kontor och att han hade spelat in många konversationer. Affären ledde så småningom till att president Nixon tvingades avgå den 9/8 1974. Boken och filmen handlar alltså ytterst om vad vi kan veta om en person genom dennes kopplingar till andra individer och organisationer.

Jag blev häromdagen nyfiken på vilka kopplingar president Donald Trump kan tänkas ha gentemot Council of Foreign Relations (CFR). Den som flitigt följer den här bloggen vet att CFR är USA:s ”skuggregim” – alltså den organisation som i praktiken leder världens just nu mäktigaste stat. Jag gjorde därför en enkel sökning i Google med hjälp av söksträngen ”Trump CFR”. Det jag fick upp var sida upp och sida ner med artiklar om hur oroade CFR är över den ”rebelliske” Trumps framfart. Kom ihåg att vissa ser honom som anti-etablissemang.  I dessa artiklar uttrycker sig kända konspirationsteoretiker (däribland Alex Jones) triumfatoriskt över att någon äntligen punkterat Den Globala Elitens kontroll och maktapparat. En folkets man har stoppat denna diaboliska organisations strävan efter att införa New World Order. Men stämmer detta eller är det möjligen ett falskspår som placerats ut för att förvilla oss? För egen del är jag skeptisk till tankar om att Trump skulle vara en "folkets man". Som indikerats i tidigare inlägg tror jag tvärtom att Trump är Den Globala Elitens marionett. Såvitt jag kan se passar Trump perfekt i ett scenario som i slutändan leder till att New World Order införs.

Richard Haas, Trumps råd-
givare i frågor om
nationell säkerhet
Därför sökte jag med hjälp av Google vidare. Jag la till ett ord i söksträngen så att det nu stod ”Trump CFR connections” i den. Vips börjar resultatet bli mer intressant.  Bland det första som dyker upp är ett videoinslag från den just avslutade presidentvalskampanjen. I den får Donald Trump frågan om vem eller vilka han skulle vända sig till för råd i frågor som berör nationens säkerhet. Utan att blinka svarar presidentkandidat Trump att Richard Haas definitivt skulle vara en sådan person. Så vem är Richard Haas? Han är sedan 2003 ordförande för CFR (president of CFR)… Vänta nu. Hade vi inte nyss fått veta att CFR (en organisation som förresten skapats av David Rockefeller) skulle vara oroade över president Trumps framfart? Hur hänger det här ihop? Svaret är att det naturligtvis inte gör det. Som du redan märkt av tidigare inslag (från den 30/11 2016 med titeln "Vad händer härnäst i USA?") så vimlar det av etablissemangets representanter i Trumps regering och bland hans närmaste rådgivare. Newt Gingrich och Rudy Giuliani för att bara nämna två.Men Richard Haas, ordförande i CFR, verkade särskilt intressant (länk till Wikipedia text här). Därför gick jag vidare och sökte mer information om honom. Bland det han gjort utöver sin tid som ordförande i CFR ingår följande
 • Särskilt sändebud till Nordirland där han verkade för att arbeta fram det fredsfördrag som undertecknades av protestanter och katoliker 1998
 • Mellan åren 2001 – 2003 var han strategisk rådgivare åt president Bush och arbetade då inom state department
 • År 1991 blev han belönad av president George H W Bush (alltså Bush senior) med en medalj för sitt arbete med att ta fram strategier för USA:s agerande under Kuwait-kriget (alltså det första kriget mot Irak).

A world in disarray

Utöver det är han författare till ett flertal böcker. Hans senaste verk bär titeln ”A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order”. Eftersom detta är just hans senaste verk blev jag särskilt intresserad och försökte ta reda på vad den handlar om.  Jag sökte upp boken på Amazon.com (länk här). Det står inte särskilt mycket av värde i den allmänna beskrivningen av boken, så därför sökte jag upp recensionerna av densamma. Recensioner på Amazon är i sig ganska intressanta. Vi ska ju tro att de flesta skrivits av privatpersoner som du och jag. Men många av recensionerna skrivs av personer som har en koppling till författaren, boken eller en organisation som vill promota boken. Den första recensionen jag hittade faller troligen inom den senare kategorin. Här är recensionen i sin helhet:

In a "World In Disarray" Dr. Haass gives a comprehensive and thoughtful overview of the old international world order and how we got where we are today. Additionally he offers an objective analysis, covering all the hot spot areas from Russia, the Middle East, China and nuclear nonproliferation. Haass also prescribes substantive solutions for steps both governments and civil societies can take at coming up with better and more feasible foreign policy decisions for a more complex as he refers to it "world order 2.0." A badly needed breath of fresh air for a new American foreign policy and a must read for global citizen.
Andy Laub- Young Professionals in Foreign Policy, Director.”  

Intressant tycker jag. I boken ger alltså Richard Haas oss en översikt av hur The Old World Order växte fram och hur den påverkat oss fram tills nu. Därefter beskriver han alla konflikter som pågår idag. All oro vi ser runt om i världen. Han avslutar genom att ge råd för hur och med vilken policy vi kan ta oss ur den knipa världen befinner sig i. Han beskriver hur vi kan ta oss till ”World Order version 2.0”. Hmmm. Låter inte det bekant? Låter inte det som en policy för att gå mot en ny världsordning? En New World Order? Kom alltså ihåg att denna bok skrivits av den man som Donald Trump litar på allra mest i frågor om nationell säkerhet och utrikespoltik!!! Tror du fortfarande att Donald Trump är anti-etablissemang?

tisdag 28 februari 2017

Finansvärlden – vi befinner oss i alla bubblors moder

Vad skulle det innebära för dig om du hade fri tillgång till pengar? Tänk om lönechecken varje månad inte betydde särskilt mycket, eftersom du hade möjlighet att ta från en, i praktiken aldrig sinande reserv. En dröm, säger du kanske. Orealistiskt dravel! Faktum är att för oss vanliga samhällsmedborgare är det måhända en dröm, och ja – det är definitivt orealistiskt. Men för våra banker är det så vardagen fungerar. Våra banker har nämligen tillåtelse att skapa pengar ur tomma intet. Ett exempel: Om du går till banken och önskar ett bolån på 3 miljoner kronor så räcker det för banken att själva ha tillgång till 10.000 kronor. Resten har de tillåtelse att skapa ur tomma intet.


Andreas Cervenka - prisbelönt
SVD journalist
Källan till den här informationen är Andreas Cervenka, Svenska Dagbladets prisbelönte ekonomijournalist. I boken ”Vad gör en bank?” berättar han initierat och pedagogiskt hur en bank fungerar idag. Följande citat är hämtat från Aftonbladet 2017-02-02, en artikel med rubriken  ”Så gör banken pengar av luft” där journalisten Kajsa Ekis Ekman skrivit en recension om boken. Följande är ett citat hämtat från den artikeln:

Av de pengar som skapas i dag är det bara en liten del som trycks av Riksbanken. Nästan alla pengar skapas av bankerna i det ögonblick de beviljar nya lån. Lånar du tre miljoner till en ny bostad, skapar banken dessa pengar genom ett klick – de fanns inte innan. För banken räknas dessa pengar som en tillgång, eftersom de är en fordran på dig. Då bolån betraktas som nästan riskfria, behöver banken inte räkna det som att de verkligen lånat ut tre miljoner, utan kanske mindre än hälften – så i praktiken räcker det att de har tiotusen kronor för att kunna låna ut tre miljoner. Detta kallas riskvikt. Och utan att ha byggt eller renoverat en enda lägenhet, har bankerna med denna organiserade lögn lyckats få sju av tio svenskar att lydigt betala in delar av vår lön till dem varje månad. DET är däremot riktiga pengar – för vi har arbetat ihop dem. En lönsam affär för bankerna: ge bort luft och få tillbaka pengar med 25 procents avkastning.”

Huvudtesen i Cervenkas bok är att Sverige står på randen till en ny finanskris. Han poängterar att

”…våra privata skulder ligger på 248 procent av BNP, och vi är ett av de länder i världen där det privata skuldberget ökat mest. Våra löner stiger inte nämnvärt, men det gör våra skulder. För att vi ändå ska klara av det hela har minusränta införts, vilket lett till att bankerna tjänat miljarder då de fortsätter ge ut lån och ta ut ränta av oss.
Allt detta, samt det faktum att statspapper är dyrare än på 5 000 år (!), talar för att vi befinner oss i alla bubblors moder. Att sia om framtiden kan ju vara vanskligt och Cervenka garderar sig: det behöver inte bli en krasch, det kan också ske en mjukare nedgång – men poängen är att samhället fortfarande inte byggt skyddsvallar mot finanskrascher. Basel III-reglerna som antogs nyligen har bara höjt kapitaltäckningskraven marginellt.”

Vi har i ett antal tidigare inlägg i den här bloggen sett tydliga tecken på att inte bara Sverige utan hela världen står på randen till ”alla bubblors moder” – den största finansiella kraschen i världshistorien. En av de saker som förhindrat att bubblan redan spruckit är det faktum att världens centralbanker tryckt upp nya pengar som de lånat ut sinsemellan till varandra. Noll- eller minusräntan är naturligtvis ett annat sådant dämpande instrument. Men var och en av oss inser ju att den taktiken inte håller i längden. Förr eller senare brister det. Kan det vara så att den nyligen installerade, protektionistiskt inriktade amerikanske President Trump kan vara just den nål som behövs för att spräcka bubblan. Sannolikheten för det är tyvärr ganska stor.
fredag 24 februari 2017

FREE FALLIN' starring BUILDING 7

Efter ett stort antal tunga inlägg med fokus på historia, politik och religion är det dags för något ”lättsammare”. Det är dags att vända tillbaks till den händelse som fick mig att komma till insikt om att saker och ting inte står rätt till i världen – att den verklighet som makt, media och myndigheter presenterar för oss många gånger är en förljugen skildring. I den här bloggen hittar du cirka 7-8 tidigare inlägg om just händelserna den elfte september år 2001. Några av dessa går på djupet och klargör, enligt min mening bortom allt tvivel, att den version av verkligheten vi blivit påtvingade tillhör kategorin som idag så populärt kallas för ”fake news”.

BBC rapporterar om WTC7 kollapsen innan den inträffat.
I bakgrunden står byggnaden fortfarande kvar.
Dagens videoinslag är en cover på Tom Pettys låt ”Free fallin' ”. Fokus i inslaget ligger på den tredje byggnaden som rasade i World Trade Center komplexet den dagen. Just det, den tredje byggnaden som rasade – många av oss känner bara till två. Namnet på byggnaden var WTC Building 7. Den kallades också The Salomon Building. Den var drygt 200 meter hög, fördelat på 47 våningsplan. Den hade inte träffats av ett plan. Vid tiden för dess kollaps härjade kontorsbränder på 3-4 våningsplan, ganska långt ner i byggnaden. Ändå kollapsade den med en hastighet motsvarande fritt fall. Det fanns alltså ingenting kvar i konstruktionen som gjorde motstånd när den föll. När du ser videoinslaget kan du fundera på följande: 

 • Att en skyskrapa kollapsar med en hastighet motsvarande fritt fall, rakt ner ”i sitt eget fotavtryck” är unikt. Fram till den 11/9 2001 hade det aldrig inträffat. Ändå lyckades ett stort antal brandmän att förutspå att just Building 7 skulle kollapsa på det sätt den gjorde. Vad fick dem att dra den slutsatsen?
 • Trots att något liknande aldrig inträffat tidigare så var amerikanska myndigheter initialt mycket motvilliga till att utreda World Trade Center incidenten. Efter påtryckningar från amerikanska medborgare tvingades man till slut ge vika. Vad gäller just WTC 7 så lyckades man aldrig få fram en godkänd förklaring till dess kollaps. I första rapporten från NIST utelämnades den byggnaden helt och hållet från rapporten. Andra försöket var så dåligt att man tvingades skriva en tredje rapport och i den konstaterade man själva att den förklaring man kommit fram till endast har en ”low probability of occurrence”…
 • Tre nyhetskanaler, däribland BBC, rapporterade i direktsänd TV om att WTC hade kollapsat. Problemet var att i sändningen står byggnaden fortfarande kvar. Rapporteringen skedde en dryg halvtimme innan själva kollapsen. Vad hände där?


Om du är en av de som fortfarande tror att vi serverats rätt bild av händelseförloppet den dagen, så rekommenderas dagens videoinslag varmt. Blir du nyfiken och vill veta mer rekommenderas du att ta del av de tidigare inläggen i ämnet i den här bloggen (se fliken <BAKGRUND> ovan). Ett inslag som rekommenderas särskilt är det som behandlar den militära insatsstyrka som den andre maj 2011 sökte upp och sköt ihjäl Usama bin Laden. Insatsstyrkan på mellan 25-30 man gick under namnet Seal Team Six. Inslaget belyser vad som hände med soldaterna som ingick i den styrkan. Knappt någon av dem är nämligen vid liv längre. Inlägget från 29/3 2014 bär därförtiteln ”Vad hände med Navy Seal Team Six”.
   söndag 12 februari 2017

Jesuiter och nöjesbranchen

Jesuitorden har spelat en avgörande roll för hela nöjesindustrin, ända sedan organisationen bildades 1534 och fram till våra dagar. Ett stort antal universitet och lärocenter etablerades tidigt och teaterverksamhet kom tidigt (den första uppsättningen redan 1551) att bli en del av aktiviteterna på dessa skolor. Temat i dessa skådespel var sällan bibliskt utan snarare baserat på hedniska sägner och antikens historia. Företeelsen växte snabbt i både popularitet och omfång. Snart arrangerade i stort satt varje jesuitisk skola sina egna skådespel, ofta inför stor publik och till ibland uppseendeväckande höga kostnader. När Jesuitorden bannlystes år 1773 kan man förmoda att även denna verksamhet gick i graven. Så verkar dock inte ha varit fallet om får tro Jesuiternas egna historiebeskrivningar.

Ganska tidigt blandade teaterutövarna även in andliga övningar i syfte att förbättra resultatet. Verksamheten växte och kom snart att inkludera både teater och ballett. Genom jesuitiska uppfinningar etablerades runt förra sekelskiftet även filmindustrin. De tidiga utövarna var till nära nog hundra procent högt rankade frimurare. Så har det fortsatt vara även in i vår tid. I stort sett varje namn du kan komma på inom filmindustrin lär vara en högt rankad frimurare.

Boken Rulers of Evil
Samma fenomen hittar du inte bara i filmindustrin utan i hela media- och nöjesbranschen. Oftast hittar du judar i toppen för de företag som verkar inom dessa branschen. Men vi får inte låta oss luras – de är vad dagens föreläsare Walter Veith kallar för ”papal court jews” (fritt översatt ”påvestatens hovjudar”). De finns där för att lura oss in i en anti-semitisk fälla. Men det är alltså i själva verket Vatikanen/ Påvestaten som står bakom dessa företag. I princip allt vi ser på TV, läser om i böcker och i tidningar, ser på bio, teatrar och operahus samt konserter av olika slag som vi lyssnar till – står under Vatikanens inflytande.

När moderna s.k. tekniska konstverksamheter växte fram efter andra världskriget (biografer, radio och televisionen) såg sig Vatikanen tvingade att gå ut med en s.k. ”encyklika” där man deklarerade vilken roll man önskade spela inom dessa områden. 1957 släppte påve Johannes XXIII en första sådan, kallad “Miranda prorsus” (“Looking ahead”), där han sa följande:

   "Men must be brought into closer communion with one another. They must become socially minded. These technical arts (cinema, sound broadcasting, and television) can achieve this aim far more easily than the printed word. The Catholic Church is keenly desirous that these means be converted to the spreading and advancement of everything that can be truly called good. Embracing, as she does, the whole of human society within the orbit of her divinely appointed mission, she is directly concerned with the fostering of civilization among all peoples."

Vatikanen flaggade alltså tidigt för att man önskade använda dessa medier till sin egen fördel. Än mer häpnadsväckande blev det 1964, när påve Paulus VI förstärkte Miranda prorsus med ytterligare ett dekret kallat Inter mirifica (“Among the Wonders”), varifrån följande häpnadsväckande citat hämtats:

 it is the Church’ s birthright to use and own ... the press, the cinema, radio, television and others of a like nature.
Han menade att kyrkan skulle ha

a special responsibility for the proper use of the means of social communication [which] rests on journalists, writers, actors, designers, producers, exhibitors, distributors, operators, sellers, critics – all those, in a word, who are involved in the making and transmission of communications in any way whatever.... They have power to direct mankind along a good path or an evil path by the information they impart and the pressure they exert. It will be for them to regulate the economic, political, and artistic values in a way that will not conflict with the common good.... “


Scen från The Passion of the Christ
Citaten ovan är hämtade från en bok med titeln “Rulers of Evil”. Boken författare Tupper Saussy var låtskrivare och keyboardspelare åt bandet The Neon Philharmonic. Citaten återges i dagens videoinslag, med föreläsning av redan nämnde Walter Veith. I föreläsningen får vi även en fascinerande inblick i några av världshistoriens mest kända filmer. Vi får kännedom om deras koppling till, och lek med det ockulta. Mest fascinerande är kanske inslaget från Mel Gibsons ”The Passion of the Christ”. Ca 49 min in i föreläsningen ser vi en kort filmsekvens där en liten baby vänder sig om och blickar bort mot den korsfäste Jesus Kristus med en blick som säger allt! Missa inte den!

I föreläsningen ges vi också en analys av de kors som bärs av påve Franciskus idag och det kors och den mitra som föregångaren, påve Benedictus, bar. Bara det faktum att påven bär en mitra, vilket har intressanta kopplingar till den religion, Mitraism, som var förhärskande i riket Medien/ Persien är i sig en underlig koppling.
Som vanligt när det gäller Walter Veiths föreläsningar så är de späckade med fakta. Det ovan nämnda utgör bara en bråkdel av dessa, men ger förhoppningsvis en bra inblick i det som är själva kärnan i budskapet.


Som bonus i det här inlägget tar jag med ytterligare en kort video. Här får vi en glimt av hur musikbranschen också bär tydliga spår av den konspiration vi studerar. Det korta videoinslaget är hämtat från SuperBowl (alltså amerikansk fotbolls Grand Finale). I halvtidsvilan ges publiken av tradition en uppvisning som heter duga, signerad några av de största stjärnorna inom nöjesindustrin. Kommer ni ihåg den sataniska ritualen vid en tunnelinvigning i Schweiz (från ett tidigare inlägg i bloggen)? Dessa musikshower från SuperBowl följer samma mönster.


söndag 5 februari 2017

En analys av Donald Trumps 2 första veckor vid rodret

Två veckor har gått med Donald Trump vid rodret. Det är två veckor som knappast lämnat någon oberörd. För det stora flertalet framstår han som en oberäknelig galning. Men är han det? Eller ingår det han gör i en noggrant uträknad plan? Vad går isåfall den planen ut på? Låt oss ta en närmare titt.
Fredagen den 20:e januari Donald Trump som president för Förenta Staterna. Här nedan sammanfattas de viktigaste punkterna bland vad som hänt, beslutats och åstadkommits sedan dess:

Missiltest i Iran
 • Han meddelade Mexikos president Enrique Peňa Nieto att den beryktade muren mellan de 2 länderna ska byggas och att Mexico förväntas bidra med finansiering till densamma. Nieto svarade att han inte var intresserad. Trump kontrade med ett hot om att införa höga tullavgifter på Mexikanska importvaror. När inte heller detta hjälper har Trump börjat hota med att skicka invasionstrupp över gränsen om inte så kallade ”bad hombres” stoppas.
 • Förra helgen avbröt Trump abrupt ett telefonsamtal med Australiens premiärminister Malcolm Turnbull. Detta sedan ett avtal som upprättats under Obama-tiden kommit på tal – ett avtal som stipulerar att USA ska ta  emot tusentals illegala båtflyktningar från Australien. Trump blev upprörd och avslutade det planerade, timslånga samtalet redan efter 27 minuter med orden ”Jag ska studera det här dumma avtalet!”
 • Den iranska regimen genomförde helt nyligen ett missiltest. Fler sådana är planerade. Vita huset har utfärdat en officiell varning riktad mot Iran. Man meddelar att en militär insats mot landet inte är utesluten – och organisationen National Iranian American Council varnar för att hoten kan sluta med en väpnad konflikt.
 • Donald Trump har med omedelbar verkan utfärdat ett inreseförbud för alla personer med medborgarskap i något av följande 7 länder; Iran, Irak, Jemen, Syrien, Libyen, Sudan och Somalia. Detta inkluderar personer med dubbla pass – vilket drabbar flera svenska medborgare. Irritationen bland världens muslimer är mycket stor. I tillägg har Trump blåst av all flyktingmottagning.
 • Trump har även agerat i mellanöstern-frågan. Han har utlovat en flytt av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem – något som sticker i ögonen på palestinska företrädare. Stärkta av en Israel-vänlig president har premiärminister Nethanyahu meddelat att närmare 5.000 nya bosättningar planeras på Västbanken. Palestinska företrädare är bestörta, men USA med Trump i spetsen lär inte protestera (även om man tillfälligt stannat upp och funderar på lämplig reaktion).
 • Trump har vidare lovat att förgöra terrorgruppen IS på bara 30 dagar.
 • På hemmaplan har Trump skrivit på ett avtal som ger grönt ljus åt byggandet av en oljeledning genom ett miljömässigt känsligt område i North Dakota. Under Obama-tiden lyckades en stor proteströrelse efter många om och men få stopp på de här planerna. Men nu rivs alltså det beslutet upp med motiveringen att många nya amerikanska jobb kommer att skapas.
 • Med samma motiv som grund har Trump-administrationen valt att riva upp flera planerade handelsavtal – däribland TPP (med Asien) och TTIP (med Europa).
 • Dessutom verkar klimatavtalet från Paris vara i farozonen för att rivas upp av Trump.


Listan kan göras längre (vi har ju inte ens nämnt alla historier om "fake news", anklagelser mot CIA och mot media-kåren) men vi stoppar där.  Vill vi säga något positivt om allt detta kan vi konstatera att USA åtminstone har fått en handlingskraftig president. Skulle vi göra motsvarande analys av Stefan Löfvens första 2.5 år vid makten skulle listan i det närmaste bli tom. Han har initierat några utredningar, kommenderat 150 militärer till Gotland, fått till ett oavgjort resultat mot två svenska kommuner i frågan om att lagra ryska gasrör i svenska hamnar och … ja… mer än så blir det väl inte… Eller?

Trump och hans favoritsymbol
Men vad gäller Trump är det alltså det negativa omdömet som överväger. Vi får bilden av en protektionistisk president som inte tvekar att spela ett utrikespolitiskt spel med mycket, mycket höga insatser. Något som politiken gentemot Mexiko och Iran tydligt speglar. Vad händer när motsvarande taktik används gentemot Kina eller Ryssland? De lär inte skrämmas av lite sanktions- eller vapenskrammel.

För egen del tycker jag att allt det här tydligt indikerar vart vi är på väg. Världens skuggregim använder sig av Trump-kortet på klassiskt vis med hjälp av den välkända taktiken kallad ”Hegels dialektik”, d.v.s. Tes + Anti-tes à Syntes. Ta alltså två extrema ståndpunkter (tes och anti-tes), gnid dem mot varandra och ut kommer det på förhand önskade resultatet (syntes). I motsats till de senaste årtiondenas stävanden mot globalisering – med frihandelsavtal, fri rörlighet över gränserna och nationalstatens minskande betydelse – introduceras nu en makt med rakt motsatt agenda. Både Trumps valseger, sättet han inlett sin ämbetsperiod på samt Brexit-rörelsens framgångar är tydliga exempel på detta. Nu är det stängda gränser, nationalism och något som gränsar till fascism som gäller. Vi har några år framför oss där vi kommer att få se de fasansfulla effekterna av en extrem sådan politik. När det hela är över så kommer världens befolkning att be om, ja just det… New World Order. Vi kommer att vara företrädelsevis positiva till en världsregering i FN:s regi. Och vem tror ni kommer att leda den? Jag skulle inte bli förvånad om ett välbekant ansikte dyker upp – Barack Obama. I kölvattnet av detta kommer FN:s egen, på förhand framtagna världsreligion att förespråkas, den som beskrivits i inlägget ”FN:sockulta agenda”.

Jag tycker att mycket tyder på att det är så här Trump ska förstås. Och vi har bara sett början på detta. Men förtvivla inte. Glöm inte vad som väntar vid regnbågens slut. Glöm inte löftet som utfärdades i förra inlägget – det om ” Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 2” söndag 29 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 2

Träffsäkerheten i förra drömmen, förra inlägget, var i mitt tycke häpnadsväckande. Med stor detaljrikedom identifierade profetian 5 riken som skulle transportera samma system av idéer och filosofi genom världshistorien. En analys visar att de fem rikena var Babylonien, det Mediska/ Persiska Imperiet, det Grekiska Imperiet, det Romerska Imperiet samt en femte som vi i förra inlägget kallade för ”The Man Behind The Mask”. I dagens inlägg och videoinslag fokuserar vi på detta mystiska rike och avslöjar vad som döljer sig bakom masken.
Daniels fyra odur

I dagens inlägg fortsätter vi alltså vår resa genom världshistorien med hjälp av profetior från Bibeln. Även denna gång är materialet hämtat ifrån Daniels Bok – fast nu har vi kommit till kapitel 7.  Även denna gång är det innehållet i en dröm som är i fokus, fast nu är det Daniel själv som drömmer. Han drömmer om 4 odjur som stiger upp ur ett stormande och oroligt hav. Odjuren beskrivs i detalj men Daniel har svårt att förstå vad han ser. I sin dröm ber han därför om hjälp. Han får förklarat för sig att dessa odjur representerar 4 kungar - 4 riken – som ska träda fram på jorden. Det är mäktiga kungar som kommer att orsaka stor skada under sin tid vid makten. Men deras riken kommer att gå under. De kommer att krossas och förintas. (Daniel 7 finns i sin helhet återgiven längst ner i dagens inlägg; i Bibel 2000 versionen)

Med förbluffande träffsäkerhet analyserar föreläsaren i dagens videoinslag, Walter Veith, profetian i Daniel 7. Han visar att det första odjuret/riket representerar Babylonien, det andra Medien /Persien, det tredje det Grekiska imperiet och det fjärde det Romerska imperiet. Daniels dröm är alltså en spegling av Nebukadnessars dröm, som vi gick igenom i förra inlägget. Nu reagerar kanske vän av ordning och påpekar att det fanns 5 urskiljbara, olika sektioner i Nebukadnerssars staty medan det bara finns 4 odjur i Daniels dröm. Förklaringen till detta hittar du i vers 24 av Daniel 7. Här beskrivs det fjärde odjuret, det med 10 horn. (citat hämtat från King James’ Bible):

And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise; and another that shall rise after them;  and he shall be diverse from the first, and shall subdue three kings.”
                       This kingdom shall rule
Until the Ancient of days come; and judgment was given to the saints of the most High

Studier av världshistorien visar att när Romarriket föll delades det upp i 10 mindre riken. Ur dessa uppstod ett nytt, annorlunda rike. När detta annorlunda rike uppstod, så föll 3 av de 10 ursprungliga rikena ifrån. I föreläsningen beskriver Veith vilka dessa tio riken var; vilka tre som utplånades och vilket rike som uppstod istället. Detta nya rike, ”The little horn power” (Lilla Hornet) ÄR ”The man behind the mask”. Jämförelsen med statyn är slående. Romarriket representerades av järn. Det femte riket representerades av järn blandat med ett vekare material; lera. Det indikerar alltså att Romarrikets filosofi fortsätter att existera, men i utblandad form. I ett rike som synbarligen är vekare till sin karaktär (men ändå inte). Det rike Veith talar om är den Romersk Katolska Kyrkan.

I Daniel kapitel 7 förmedlas totalt 13 karaktärsdrag för Lilla Hornet. Samtliga 13 passar perfekt in på den Romersk Katolska Kyrkan. Genomgången av dessa karaktärsdrag och hur de kopplar perfekt mot just Romersk Katolska Kyrkan är fascinerande nog i sig. Men en beskrivning sticker ut, nämligen följande citat från Daniel 7 :

”Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid.”

Walter Veith förklarar att tidsperioden som nämns – d.v.s. ”en tid och två tider och en halv tid” – motsvarar exakt 1.260 år. Veith poängterar att samma tidsperiod nämns sammanlagt 7 gånger, på 7 olika ställen i bibeln. Tidsperioden är kopplad till Lilla Hornets tid vid makten. Romersk Katolska Kyrkan bildades år 538 e.kr. Den gavs makt att styra över alla andra kyrkor. Men 1798 hävdes dess politiska makt av kejsar Napoleon I. Mellan de båda årtalen 538 och 1798 är det exakt 1260 år! Tala om precision i bibelprofetian!!!
The mortal wound

I Uppenbarelseboken 13:3 finns ett annat citat på samma tema som talar om Lilla Hornet.

And I saw one of its heads as if it was wounded to death; and his deadly wound was healed; and everyone wondered after the beast”.

År 1929 återgav Benito Mussolini den Romersk Katolska Kyrkan sin rätt att verka som politisk enhet. Bibelprofetian uppfylld, återigen!!!
Det finns ingen annan företeelse/makt/rike än Romersk Katolska Kyrkan som uppfyller de 13 karaktärsdragen. Men bibeln stoppar inte där. Den poängterar också det vi redan konstaterat i tidigare inlägg. Att bakom den katolska kyrkan, inte i själva kyrkan utan i dess innersta krets, döljer sig anti-krist. I bibelcitat efter bibelcitat men även citat hämtade från katolska kyrkans egna dokument och skrifter visar Walter Veith att så är fallet. Ett citat från aposteln Paulus är tydligt. Han sade att ”när Romerska riket faller så kommer anti-krist att träda fram”. Och detta hade alltså den tidiga kristna kyrkan, våra tidiga kyrkofäder, kunskap om.

Som vanligt är detta bara mitt sätt att kortfattat återge en faktaspäckad föreläsning signerad Walter Veith. Som vanligt rymmer föreläsningen så mycket mera. Du får absolut inte missa den här föreläsningen. Faktum är att det är insikt av den här typen - om träffsäkerheten i Bibelns profetior - som fått mig att inse att Bibeln är sann. Det som började med en jakt på sanningen om medias mörkning kring Fukushima-katastrofen samt lögnerna om Terrorattentaten den elfte september utvecklades till en jakt för att försöka kartlägga och förstå krafterna bakom Den Stora Konspirationen. Sanningssökandet mynnade till slut ut i en insikt om den absoluta sanningen – den att Jesus Kristus vandrade på jorden för 2.000 år sedan och att han återkommer inom kort.
Daniel kapitel 7 i sin helhet:
”I en syn om natten såg jag, Daniel, hur himlens fyra vindar rörde upp det väldiga havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, alla olika. Det första var som ett lejon men hade örnvingar. Medan jag betraktade det slets vingarna av, och djuret restes upp från marken, ställdes på två ben som en människa och fick en människas förstånd. Jag såg ett djur till, det andra. Det var likt en björn och reste sig till hälften; det hade tre revben i gapet, mellan tänderna, och man manade på det: ”Upp nu och sluka mycket kött!” Sedan såg jag ännu ett djur. Det var som en leopard, och det hade fyra fågelvingar på ryggen; det hade fyra huvuden och gavs makt att härska. I synerna om natten såg jag därefter ett fjärde djur. Det var fruktansvärt, skräckinjagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade, och allt som blev kvar trampade det under fötterna. Det liknade inte de andra djuren, och det hade tio horn. Medan jag betraktade hornen sköt det mellan dem upp ett litet horn, som fick tre av de ursprungliga hornen att lossna. Det hade ögon som en människa och en mun som talade stora ord.
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som hornet talade; kroppen brändes upp och förintades. Och de andra djuren berövades sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund.

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. Jag, Daniel, blev skakad i djupet av min själ och skrämd av synerna jag såg. Jag gick då fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta, och han svarade mig och förklarade vad det betydde: ”Dessa stora djur, fyra till antalet, betecknar fyra kungar som träder fram på jorden. Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evigheter.” Jag ville sedan få klarhet om det fjärde djuret, det som var olikt alla de andra, övermåttan skräckinjagande, med tänder av järn och klor av koppar, det som slukade och krossade och trampade under fötterna allt som blev kvar. Och jag ville få klarhet om de tio horn som det hade på huvudet och om det nya horn som sköt upp och gjorde att tre föll av – hornet med ögon och en mun som talade stora ord, det som också såg större ut än de övriga. Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem, ända till dess att den uråldrige kom och ett domslut gav den Högstes heliga deras rätt och stunden kom då de heliga tog riket i besittning. Han fortsatte: ”Det fjärde djuret betecknar ett fjärde rike som kommer på jorden, ett som skiljer sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen, förtrampa den och krossa den. De tio hornen innebär att tio kungar som härstammar från detta rike skall träda fram och efter dem ytterligare en, en som är olik de andra och bringar tre kungar på fall. Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid. Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda.”
Här slutar denna skildring. Jag, Daniel, uppfylldes av skrämmande tankar, och jag bleknade. Men allt detta behöll jag för mig själv.
onsdag 18 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 1

Daniels Bok, fragment från de s.k. Dödahavs-rullarna
(the Dead Sea scrolls)
Vad sägs om en resa genom världshistorien. Det låter kanske som ett tungt ämne, men faktum är att det räcker med 5 minuters läsning i en av världens mest spridda och kända böcker. Historien täcker in tiden från den babyloniske kungen Nebukadnessars regentsperiod (605 f.kr. – 562 f.kr) fram till våra dagar. Inte bara det – historien täcker också in vår framtid, ända tills jordens undergång. Faktum är att den här versionen av världshistorien skrevs för över 2.200 år sedan. Omöjligt tänker du, men inte. Det här är en profetisk text och du hittar den i Bibeln. Texten går under namnet ”Daniels bok”. Dagens inlägg handlar om just profetian i ”Daniels bok”, kapitel 2 och 3.

Profetian berättas i form av en dröm, en dröm som just den babyloniske kungen Nebukadnessar hade under sitt andra år vid makten. Drömmen hade gjort honom mycket oroad. Han visste att den skulle komma att få stor betydelse för honom själv, personligen – och för riket han styrde. Det kände han instinktivt. Han kallade därför tills sig sina rådsmän, några av landets visaste män. Deras uppdrag var inte bara att tyda kungens dröm, vilket hade varit svårt nog. Nej, först var de tvungna att komma på exakt vad det var för dröm Nebukadnessar hade haft. Han hade nämligen glömt det. Belöningen för att lösa uppdraget var stor. Men om de misslyckades skulle de, tillsammans med rikets samtliga ”lärde män” bestraffas med döden.

Naturligtvis klarade inte kungens rådsmän av en sådan uppgift, vilket de förklarade för Nebukadnessar. Budet om det förestående hotet nådde också Daniel. Daniel var en av ”de lärde”. Daniel var jude. Judarna levde under den perioden i fångenskap i Babylonien. Men några av judarna hade valts ut till att få studera vid de finaste skolorna i landet. Daniel var alltså en av dessa. Daniel bad nu om att få träffa kungen. Om så, skulle han inte bara återge drömmen för honom utan även, med hjälp av sin Gud, tyda den för honom. Daniel förs till kungen.

Daniel börjar med att berätta för Nebukadnessar att drömmen i sig symboliserar vad som ska ske i framtiden. Det här är vad kungen drömde:

Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Kung Nebukadnessar
Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen.”
  
Därefter hjälpte Daniel även kungen att tolka drömmen:

Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet. Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.

Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – liksom järn aldrig kan blanda sig med lera. Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt; du såg ju att en sten rycktes loss från berget, utan att någon hand rörde vid den, och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som skall ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.

I en fascinerande föreläsning på 1,5 timmar ger föreläsaren i dagens videoinslag oss sin syn på vad profetian i sig vill berätta för oss i nutid. Föreläsaren är den numera välbekanta sydafrikanske adventistpastorn Walter Veith. Det är en analys av vilka 5 riken som statyn i Nebukadnessars dröm representerar, nämligen:
 1. Babylonien – huvudet i guld
 2. Det Mediska / Persiska imperiet – bröst och armar av silver
 3. Det Grekiska Imperiet – buk och höfter av brons
 4. Det Romerska Imperiet – ben av järn
 5. ”Mannen bakom masken”… - fötter och tår av lera och järn


På ett initierat och mycket trovärdigt sätt ger han oss faktaunderlaget till varför de 5 rikena är just dessa och inte kan vara några andra. Det är en berättelse som lär få dig att tappa hakan vid flera tillfällen. Inte minst när du inser att statyn är en perfekt representation för världshistorien.
 • Valet av material; guld, silver, brons (inte koppar som det står i den svenska översättningen) och järn har spelat en avgörande roll för den utrustning som respektive Imperium valde att utrusta sina arméer med och för dessa Imperiers symbolik
 • De 2 armarna motsvarar Medien och Persien
 • De 2 benen representerar Öst-Rom och Väst-Rom
 • De 10 tårna representerar de riken som uppstod efter Väst-Roms fall

Apropå träffsäkra profetior; bibeln namnger det Mediska rikets härskare – Cyrus den Store – i en text skriven 150 år innan denne ens föddes.

Nebukadnessars staty
Walter Veith tar oss också med på en resa i nutidshistorien. Vi får ta del veta varför både Napoleon och Hitler var extremt fascinerade av både ockultism och av antikens/Egyptens historia. De ingick båda i hemliga sällskap där de var högt rankade. De är båda en del av det rike som representeras av statyns fötter. Vi får vidare ta del av en fascinerande historia om Daniels-statyn i katedralen i den franska staden Metz. Den statyns huvud har bytts ut vid ett par tillfällen i världshistorien. En lustig historia om världsledares uppgång, högmod och fall.
Så nu vet vi vad statyn representerar; vilka 5 rikena är. Alla utom det femte som du bara ges ledtrådar till. Mer om detta får du veta i nästa inlägg (som kommer att baseras på Veiths nästa föreläsning med titeln ”The man behind the mask”). 

Men vad menas med stenen som rycktes loss utan att någon mänsklig hand rörde vid den? Stenen som slungades mot statyn och träffade den vid fötterna. Och när så sker så tillintetgörs statyn i sin helhet. Walter Veith berättar att stenen representerar Jesus återkomst – the second coming of Christ. När de mörka krafterna här på jorden vunnit och det enade riket utropats, d.v.s.
 • One World Government
 • One World Religion


Med andra ord, när New World Order införts så kommer detta kort därefter att upplösas och tillintetgöras av Gud. Ett nytt rike – Guds rike  - kommer att upprättas, helt i enighet med profetian i Uppenbarelseboken.

Kom ihåg versen i Daniel 2:45 ”The dream is certain and the interpretation thereof sure”.
Missa inte Walter Veiths föreläsning “In the mists of time” från serien “Total Onslaught”.
fredag 6 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Jesuiterna

Vi fortsätter på samma tema som vi påbörjade i förra inlägget. Den gången var det Frimureriet som granskades. I det här inlägget går vi på djupet vad gäller vilka bevis som finns för Jesuiternas inblandning i konspirationen. De förefaller ha, som vi sett tidigare, en roll som är att betrakta som drivande och ledande. Bevisen i sig består huvudsakligen av citat från den egna organisationen. Föreläsaren i dagens videoinslag, sydafrikanen Walter Veith, fokuserar främst på Jesuiternas egna skrifter och uttalanden. Citaten hämtas från dokument och publikationer som är centrala för deras organisation.  Vill någon därför ifrågasätta dessa är det alltså till den källan man bör vända sig.

Loyola svär jesuit-eden
Jag vågar påstå att för dig som vill förstå drivkrafterna bakom den konspiration vi studerar så är dagens videoinslag det kanske viktigaste av de som hittills lagts ut i den här bloggen.

Dagens videoinslag inleds med en titt på Tempelriddarorden, dess uppgång och fall. Vi får veta att det finns många likheter mellan den organisationen och Jesuiternas. De är båda knutna på exakt samma vis till Vatikanen – historiskt utgjorde de båda dess militära gren med syftet att försvara påvestatens intressen.

Jesuiternas organisation, The Society of Jesus, grundades den 15:e augusti 1534. Dess förste ledare var Ignatius Loyola. Organisationen uppstod med ett uttalat syfte att motverka Reformationen. Många bittra strider har kommit att utkämpas mellan protestanter och katoliker – inte minst det Trettioåriga Kriget. Men var det verkligen bara protestanter som stred på protestanternas sida? Frågan är, om vi tar en titt på den ed som Jesuiterna sägs svära, mycket berättigad.

Början av eden (där den överordnade tilltalar den som ska sväras in) lyder som följer:

Min son, Du har redan instruerats att uppföra Dig som en hycklare: Att vara en katolik bland katoliker, och vara spion bland Dina egna bröder – att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara en reformert bland de reformerta, att vara en hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. 

Bland protestanterna – var i allmänhet som en av dem! Tillägna Dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar. Framhåll med hela Din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk Dig så djupt att Du blir en jude bland judarna, så att Du blir i stånd till att insamla all information som kan vara till nytta för Din orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd, genom att Du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser. Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med Din Jesuitbroder … som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som Du har förbindelse med _ så att kyrkan till slut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Eden i sin helhet hittar du på ”The United States Library of Congress”. Eden är omdebatterad. Den förnekas och kallas en förfalskning från officiellt katolskt håll. Men är det så? Kan vi lita på det? Om vi antar att eden är korrekt kan vi alltså konstatera att jesuiten uppmanas till att infiltrera mäktiga organisationer och inom dessa verka, i hemlighet, till förmån för påvestatens målsättningar och önskningar. Eden skulle i sig kunna ge en förklaring till utvecklingen i världen under de århundraden som gått sedan Jesuitorden bildades. Eden i sin helhet hittar du via dessa länkar, på både svenska  och engelska

En fallos-symbol?
Veith har naturligtvis en hel del att berätta om Jesuiternas ed. Vidare berättar han även mycket om symbolerna som används inom Jesuitorden. Han tar upp exempel efter exempel och påvisar hur varje sådan symbol tycks vara hämtad från de Babyloniska och Egyptiska mysteriereligionerna. Det kända P korset är till exempel en gammal hednisk fallossymbol. IHS, som ofta används inom Vatikanen är en referens till den egyptiska trefaldigheten Isis, Horus och Seth. Intressant att solen även används i den symbolen. Veith tar upp många liknande exempel.

Världshistorien är fylld av exempel där kända, betydelsefulla och inflytelserika personer varnar för Jesuitorden. Dostojevski skrev i romanen Bröderna Karamzov följamde om jesuiterna:

”…with their Pontiff of Rome as their emperor…its simple lust for power…something like a universal serfdom with them as a master”
IHS - Soldyrkan?

Den målsättningen har vi ofta hör nämnas i den här bloggen, på temat New World Order.

General Lafayette, verksam under George Washington, har om jesuiterna sagt ”…they have instigated most wars in Europé”.

En Jesuitisk general vid namn Tamburini sa redan 1720 att:
”See myLord, from this room I govern not only Paris, but China. Not only China but the whole world – without anyone knowing how it is managed”

Hade han rätt? Mycket tyder på det. 

Föreläsningen i övrigt är sprängfylld med intressanta fakta. Vi får veta att:
 • Jesuiterna skapade, och kontrollerar en lång rad hemliga sällskap. Däribland Muslimska Brödraskapet, Ku Klux Klan, Illuminati, Knights of Malta med många, många fler
 • En jesuitisk präst vid namn Father Staempfle var den som skrev boken ”Mein Kampf”. Inte Hitler.
 • SS organiserades i enighet med jesuitiska principer. Inte så konstigt kanske när du senare får veta att Heinrich Himmler var medlem av Knights of Malta.
 • Jesuiterna skapade Kommunismen
 • Jesuiterna bildade, och kontrollerar, det moderna frimureriet. I ett citat framhävs att: ”the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most effective tool, accomplishing their purposes among protestants.”
 • Vi får stifta närmare bekantskap med jesutitiskt kontrollerade organisationer som Opus Dei, Knights of Malta, Knights of Columbus, Skull and Bones och The Bohemian Club. Vi får lära känna deras uppgift/uppdrag, deras medlemmar samt, i en del fall, bli varse om kopplingar till sataniska ritualer.

Missa alltså inte denna 1h30 min långa föreläsning om Jesuiterna. Se den redan idag.