Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 19 maj 2019

Greta Thunberg, klimatkrisen och konspirationen


I förra inlägget tog vi en titt på hur Påvestaten har som ambition att kontrollera och styra propagandan i världen. I ett citat från Andra Vatikankonciliet (1962-65) får vi i klartext veta att Påvestaten ser det som ”…sin födslorätt att kontrollera och äga all media (tidningar, cinema, radio, TV och annat av samma natur)”. Det inlägget hade som ambition att ge dig som läsare en bild av hur denna kontroll och styrning kan yttra sig.

Vi har i flera andra inlägg tidigare i den här bloggen sett tydliga indikationer på att det vi idag kallar för ”Klimatkrisen” verkar vara en bluff. Detta gäller inte minst inlägget och videoinslaget från den 24 januari 2014 (med titeln ” Se upp – Allttal om växthuseffekt och den globala uppvärmningen är en bluff”). Där vi blir varse om att vi har all anledning att sätta ett frågetecken för den påstådda effekten av koldioxid kopplad till den pågående utvecklingen som vår värld och dess klimat går igenom. Med all rätt ställer vi oss då frågan om det finns fog att misstänka en koppling mellan Påvestatens ambitioner vad gäller propagandan i världen samt den pågående klimatkrisen?

Greta Thunbergs skolstrejk

Låt oss börja den analysen med en titt på världens idag kanske ledande ”influencer” på området – Greta Thunberg. Time Magazine utsåg i december 2018 Thunberg till en av världens 25 mest inflytelserika tonåringar och i april 2019 till en av världens 100 mest inflytelserika personer. Det är ganska imponerande för en 16-år gammal, svensk tjej som fram tills oktober 2018 – alltså bara 2 månader innan Times Magazines artikel - var i princip helt okänd för omvärlden. Det var då som hon påbörjade sin omtalade skolstrejk för klimatet. Sedan dess har hon fått chansen att träffa ett stort antal politiska ledare på internationell nivå. Hon har hållit tal i både EU, FN och ett flertal andra välkända mötes-forum. Hon har utsetts till Hedersdoktor på ett universitet i Mons, Belgien. Hon har vunnit priser för sitt engagemang och hon är nominerad, och ses som en av favoriterna till att vinna Nobels Fredspris. För dig som vill veta mer rekommenderas följande länk till en Wikipedia-artikel om henne). Men hur är det möjligt att en ung, okänd tjej kan få så mycket uppmärksamhet – enbart genom att initiera en egen personlig skolstrejk? Både hon och hennes föräldrar menar att allt varit hennes eget spontana initiativ och att det skett helt utan påverkan utifrån. (Mamman är som bekant den välkända operasångerskan Malena Ernman medan pappan är en skådespelare vid namn Svante Thunberg).

Men stämmer verkligen detta. I dagens först videoinslag får vi veta att i motsats till uppgifterna från familjen Thunberg så har skolstrejken initierats av en man vid namn Bo Thorén. Skolstrejken är i själva verket hans idé och Greta Thunberg är resultatet på hans eget försök att rekrytera ungdomar som kan inspirera till ett större klimatengagemang. Thoréns klimatengagemang inleddes redan 2013, när han startade organisationen ”Fossilfritt Dalsland” (som ingår i en världsomspännande organisation med namnet ”Fossil Free”). Engagemanget övergick efter en tid till en jakt på ungdomar som skulle kunna användas till att öka världens engagemang för klimatfrågan. Men det var inte förrän tidningen Svenska Dagbladet i maj 2018 arrangerade en skrivartävling på temat klimat som Bo Thorén fann den perfekta adepten. Greta Thunberg vann inte skrivartävlingen utan slutade som tvåa. Men i Greta såg Thorén potentialen för att få just det genomslag han var ute efter. I dagens första videoinslag berättar Bo Thorén själv hur det gick till han fann Greta och hur han själv framförde idén om en skolstrejk till familjen Ernman-Thunberg.

På senare tid har även Malena Ernman själv officiellt erkänt att det fanns en ”professionell lobbyist” bakom starten för dotterns skolstrejk (se artikel här). Så vem är då denne Bo Thorén och framförallt, vad är det för organisation han representerar? Jag gjorde som jag brukar göra när jag ställs inför den här typen av spörsmål – jag följde devisen ”Follow the money”. Bo Thorén företräder alltså föreningen ”Fossilfritt Dalsland”. Denna ingår i en global organisation med namnet ”Fossil Free”. Vem är det då som sponsrar och stödjer den senare? Föreningen ”Fossil Free” uppmuntrar till avyttring (eng. divestment) av investeringar i "smutsig", kolbaserad energiproduktion. Man har så här långt fått in över 1.000 åtaganden om sådan avyttring. Följer du länken nedan finner du vilka som stått för de största och mest omfattande bidragen (länk).
Här hittar vi organisationer som:


Samtliga har vi stiftat kontakt med tidigare, som viktiga kuggar i det hjul vi kallar för ”Den Stora Konspirationen”. Samtliga har en tydlig koppling till det nätverk av organisationer som har en koppling till Påvestaten – inte minst organisationer som Jesuiterna, Club of Rome, Knights of Malta och Knights of Columbus (bifogad artikel om vissa av dessa dessa kopplingar hittar du här).

Forskaren Bert Bolin

Nu kanske du som läsare tycker att det här var en tillfällighet. Det råkade finnas en koppling till just de organisationer vi studerat i den här bloggen. Därför ska vi också ta en titt på historien bakom klimatkrisen som sådan. Vi gör det genom ett videoinslag där den förre industrimannen, numera bloggaren, Lars Bern (hans blogg heter ”Antropocene”) berättar om hur klimatrörelsen uppstod. Starten för det hela var en varning från en svensk forskare vid namn Bert Bolin. Bolin och hans forskarteam menade att den ökade emissionen av koldioxid i atmosfären skulle leda till en växthuseffekt – att atmosfären på så vis skulle bli varmare och därigenom också medeltemperaturen på jorden. Bolins forskning hamnade hos FN och ledde till bildandet 1988 av dess klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Sedan dröjde det bara några år innan en av de skuggregeringar vi har i världen, en organisation kallad ”Club of Rome” (Romklubben) bestämde sig för att använda Bolins material i syfte att skrämma världens befolkning till att acceptera en form av överstatlig styrning. Likt så många andra av dessa skuggregeringar bildades även Romklubben på initiativ av Rockefellers m.fl. miljadärsdynastier. Romklubben gav 1991 ut en skrift med titeln ”The first global revolution”. I den skriften står det uttryckligen att man avser att välja ut miljöfrågan till just den fråga som kan användas till att få världens befolkning att acceptera en form av överstatlig styrning – en ”New Wolrd Order”.

Skriften blev startskottet för en serie händelser som ledde fram till den första, stora och av FN arrangerade klimatkonferensen. Den hölls i Rio 1992. Ordförande till den konferensen var Maurice Strong, en handplockad och mycket lojal medarbetare till Rockefellers. Resultatet av Rio-konferensen blev en skrift med titeln ”Agenda 21”. Den skriften lever fortfarande och har omnämnts vid ett flertal tillfällen i den här bloggen – inte minst i samband med artiklarna som jag skrev inför och under Paris-konferensen 2015. Den går numera under namnet ”Agenda 2030”.  Det är det här årtalet som Greta Thunberg refererar till när hon säger att vi har 11 år på oss att vända utvecklingen. Det är den här agendan som Påve Franciskus refererar till när han håller sina tal om klimatet och hållbarhet (”sustainability”). Vi ser alltså hur hela världen tycks marschera mot ett och samma mål. Problemet är att allt är baserat på en lögn, en bluff. Problemet är också att det är skuggkrafterna bakom Påvestaten som leder den här marschen. Och kom ihåg att Påvestaten ser det som ”…sin födslorätt att kontrollera och äga all media (tidningar, cinema, radio, TV och annat av samma natur)”.

Är det just den här utvecklingen som avses i Bibeln, Uppenbarelseboken 13 3: ” Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det…(eng. ”And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast”). Odjuret som avses är just Påvestaten, detta var i princip samtliga Reformatorer överens om. Vi har I tidigare inlägg I den här bloggen tittat närmare på hur den s.k. 1.260-års profetian gick i uppfyllelse. Detta skedde när Påvestatens förmåga att agera med både statlig och kyrklig makt tog slut år 1798. Detta blev slutet på en era som inleddes år 538 e.Kr. med ett dekret från dåvarande kejsaren och som slutade med att Napoleon gick in i Rom och fråntog honom dessa rättigheter. Men det dödliga såret ska läkas. Denna läkeprocess inleddes 1929 med att Benito Mussolini återgav Påven de fråntagna rättigheterna. Den välkända Vatikanstaten uppstod. Vi är inte där än men, jag menar att vi är på god väg mot det som beskrivs i Uppenbarelse-boken 13 3. Och det är Klimatkrisen som är det huvudsakliga propagandaverktyget i den marschen.lördag 3 november 2018

Vilken är makten bakom propagandan i världen


Vad är propaganda, hur fungerar den och vem ligger bakom? Låt oss börja med en titt på själva definitionen av propaganda. Vi vänder oss till Wikipedia där vi kan läsa följande:

Propaganda
    ”Propaganda (av det latinska propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, position eller tjänst). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.”

Propaganda är alltså ett meddelande avsett att påverka. Det är en form av information, oavsett om den är sann eller falsk. För att förstå om vi är utsatta för propaganda eller ej behöver vi förstå om det finns någon makt i samhället som äger och kontrollerar informationsspridningen.
Vi har genom tidigare inlägg i den här bloggen förstått att det är krafter som figurerar bakom den Katolska Kyrkan som också är roten till den stora konspiration som vi studerar. Det är den slutsatsen jag dragit efter flera års studier på området. Det är också i linje med vad Bibelns profetior säger (Danielsboken och Uppenbarelseboken vilket vi också sett i flera tidigare inlägg). Det vi kommit fram till är att konspirationen är en kamp som handlar om kontroll över din och min själ. Det är en kamp mellan Gud och Satan. Satans syfte är att i slutändan lura oss på den frälsning som Gud utlovat. Låt oss inte gå i den fällan.
Kan det vara så enkelt. Kan vi genom en studie av propagandaapparaten bekräfta den bild som Bibeln ger? Dagens videoinslag är en föreläsning signerad den sydafrikanske professorn Walter Veith. Föreläsningen är den tredje delen i en serie kallad ”From Crete to Malta”.

Teater / opera
Professor Veith börjar med en titt på teater- och filmkonstens historia. Använder vi oss åter av Wikipedia för att förstå teaterns historia förstår vi att denna är sprungen ur antikens grekiska dramer och därefter vidare genom romarriket. Bibelns profetior pekar ut 4 världsriken som alla styrt över Guds folk. Det är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska- och därefter Romerska imperiet. Det Romerska imperiet övergick efter dess fall över till en annan form:  den Romersk Katolska Kyrkan. Samtliga dessa världsriken delar enligt Bibeln en och samma filosofi – den hedniska / ockulta filosofin. En filosofi som förnekar Gud. Följer vi det Bibeln lär oss bör vi alltså hitta ursprunget till dagens moderna propagandaapparat bakom den sistnämnda av de fyra världsrikena. Intressant nog upptäcker vi att den moderna teatern, inklusive filmindustrin har sina rötter i Jesuitisk Teater. Den första jesuitiska teaterföreställningen sattes upp år 1551.  I mitten av 1600-talet hade företeelsen spridits till över 300 universitet världen över. Teaterkurser inkluderade tidigt även ”andliga övningar” med ett uttalat syfte att sprida katolska doktriner. Enorma summor pengar satsades på dessa produktioner. Teatern expanderade tack vare uppfinningar som megafonen och senare även de första filmkamerorna över till film-branschen. De tidiga stjärnorna, som t.ex. Frank Sinatra och John Wayne, var alla 33:e gradens frimurare. Den trenden har fortsatt och du har idag svårt att hitta någon bland Hollywoods alla stjärnor som inte är en högt uppsatt frimurare. Som vi tidigare sett bildades och kontrolleras Frimureriet av Jesuiterna.

Går vi vidare i analysen och tar en titt på vad påven själv har att säga om just teater- och filmindustrin så hittar vi följande:

  • Efter andra världskriget gav påve Johannes XXIII ut ett dekret kallat ”Miranda prorsus” (eng. Looking ahead). I det uttalar Vatikanen en önskan om att styra mänskligheten mot att bli mer socialt inriktad. Vatikanen önskade få ett inflytande över film (cinema), radio och TV). Syftet sades vara gott – ett säkerställande av att denna massmediaapparat skulle sprida ”god” information.
  • Det Andra Vatikankonciliet som hölls 1962 – 65 hade det uttalade syftet att få till ”en öppning mot det moderna samhället, en anpassning till nutiden”. Konciliet byggde vidare på det Miranda Prorsus hade etablerat. Ett nytt dekret kallat ”Inter Mirifica” (Among the Wonders) framställdes (1964). I detta gick Vatikanen mycket längre i sina uttalade syften. I dekretet kan vi läsa att Vatikanen ser det som ”sin födslorätt att kontrollera och äga all media (tidningar, cinema, radio, TV och annat av samma natur)”. Dåvarande påven Paul XI påpekar att ett särskilt ansvar vilar på journalister, författare, skådespelare, designers, producenter o.s.v. Dessa yrkesgrupper skulle säkerställa att styra mänskligheten längs den goda vägen och inte längs den ondskefulla”. Goda ambitioner. Men kan vi lita på Vatikanen? Känns det rätt att låta Vatikanen äga och kontrollera propagandaapparaten, särskilt i ljuset av de varningar som Bibeln ger oss?


Vi förstår nu att Vatikanen har en ambition att styra och kontrollera propagandan i syfte att leda oss längs den goda vägen. Men vad är den goda vägen enligt dem? Är det en väg som leder till Gud eller som leder bort från Gud? Walter Veiths klarsynta analys får oss att förstå att den väg som stakats ut åt oss är den Gnostiska. I den Gnostiska världen är det människan själv (det mänskliga förnuftet) som lyfts upp till Gud och inte Jesus Kristus. De krafter som styr i världen ser det som viktigt att vi leds bort från Jesus Kristus. Att det är viktigt förstår vi när vi tittar på utbildningen och lönerna för de som jobbar inom filmbranschen. Det betalas miljoner och åter miljoner dollar till dessa megastjärnor. De kommer från de finaste Universiteten och är mycket välmeriterade. Ändå arbetar de med produktioner som The Simpsons eller Family Guy. Banala tecknade serier kan tyckas men dessa serier är fyllda med sublima budskap som styr vårt tänkande i önskad riktning – bort från Gud.
Walter Veith ger oss en inblick i mega-produktioner som ”The Passion of the Christ” och ”V for Vendetta” och får oss att förstå att dessa tagits fram i syfte att fira Satans seger över Kristus. Propagandan har till syfte att likrikta vårt tänkande och vårt tyckande. Bibelns profetia i Uppenbarelseboken 13 3 uttrycker det tydligt och klart:

 ”Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrades över vilddjuret och följde efter det.”  

Det dödliga såret som läktes
Den här versen syftar (vilket vi sett tidigare) på Katolska Kyrkan som 1798 gavs ett dödligt sår när Napoleon och hans armé tågade in i Rom och fråntog Påven sin rätt att verka som både kyrka och stat. Men det ”dödliga såret” läktes 1929 när Mussolini återgav kyrkan rätten att åter verka som en stat. Vatikanstaten föddes. Genom Vatikanens kontroll över all media, all propaganda, följer vi idag odjuret. Kontrollen utövas genom Jesuiter, Frimurare samt organisationer som Knights of Malta, Knights of Columbus och inte minst skuggregeringar som Bilderberggruppen och Trilateral Commission. De flesta av oss är tyvärr omedvetna om det. Vi behöver vakna.

Walter Veiths vidare föreläsning innehåller en helt brilliant analys av sagan om Peter Pan och dess subtila betydelse. Analysen tar oss från själva sagan vidare till ett slott där världens ledare ofta träffas för att planera införandet av New World Order. Även här finner vi analogin om Peter Pan. Även en titt på det kors som påven bär ger oss samma indikation. Till och med en titt på dagens terror-organisationer; Al-Qaida och ISIS samt en analys av giljotinens historia ger oss samma resultat. Överallt firas Satans seger över Kristus.
Men vi vet att analysen är felaktig. Bibeln ger oss ett tydligt svar: Det är att Jesus Kristus kommer tillbaka för att ta med de som tror på Honom och som följer Hans bud till himmelen. Vi har alla ett val att göra. Väljer vi att följa Satan eller väljer vi Jesus Kristus. Vi måste dock välja. Passivitet innebär att vi automatiskt räknas som Satans efterföljare. Detta är vad Den Stora Konspirationen handlar om. Och det är viktigt att vi ser igenom Satans propaganda så att vi inte luras av hans förföriska budskap. Lyckas vi se igenom lögnen och istället följer Jesus Kristus väntar uppfyllandet av de underbara löften vi fått genom Bibeln. Valet borde vara enkelt.