Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 12 februari 2017

Jesuiter och nöjesbranchen

Jesuitorden har spelat en avgörande roll för hela nöjesindustrin, ända sedan organisationen bildades 1534 och fram till våra dagar. Ett stort antal universitet och lärocenter etablerades tidigt och teaterverksamhet kom tidigt (den första uppsättningen redan 1551) att bli en del av aktiviteterna på dessa skolor. Temat i dessa skådespel var sällan bibliskt utan snarare baserat på hedniska sägner och antikens historia. Företeelsen växte snabbt i både popularitet och omfång. Snart arrangerade i stort satt varje jesuitisk skola sina egna skådespel, ofta inför stor publik och till ibland uppseendeväckande höga kostnader. När Jesuitorden bannlystes år 1773 kan man förmoda att även denna verksamhet gick i graven. Så verkar dock inte ha varit fallet om får tro Jesuiternas egna historiebeskrivningar.

Ganska tidigt blandade teaterutövarna även in andliga övningar i syfte att förbättra resultatet. Verksamheten växte och kom snart att inkludera både teater och ballett. Genom jesuitiska uppfinningar etablerades runt förra sekelskiftet även filmindustrin. De tidiga utövarna var till nära nog hundra procent högt rankade frimurare. Så har det fortsatt vara även in i vår tid. I stort sett varje namn du kan komma på inom filmindustrin lär vara en högt rankad frimurare.

Boken Rulers of Evil
Samma fenomen hittar du inte bara i filmindustrin utan i hela media- och nöjesbranschen. Oftast hittar du judar i toppen för de företag som verkar inom dessa branschen. Men vi får inte låta oss luras – de är vad dagens föreläsare Walter Veith kallar för ”papal court jews” (fritt översatt ”påvestatens hovjudar”). De finns där för att lura oss in i en anti-semitisk fälla. Men det är alltså i själva verket Vatikanen/ Påvestaten som står bakom dessa företag. I princip allt vi ser på TV, läser om i böcker och i tidningar, ser på bio, teatrar och operahus samt konserter av olika slag som vi lyssnar till – står under Vatikanens inflytande.

När moderna s.k. tekniska konstverksamheter växte fram efter andra världskriget (biografer, radio och televisionen) såg sig Vatikanen tvingade att gå ut med en s.k. ”encyklika” där man deklarerade vilken roll man önskade spela inom dessa områden. 1957 släppte påve Johannes XXIII en första sådan, kallad “Miranda prorsus” (“Looking ahead”), där han sa följande:

   "Men must be brought into closer communion with one another. They must become socially minded. These technical arts (cinema, sound broadcasting, and television) can achieve this aim far more easily than the printed word. The Catholic Church is keenly desirous that these means be converted to the spreading and advancement of everything that can be truly called good. Embracing, as she does, the whole of human society within the orbit of her divinely appointed mission, she is directly concerned with the fostering of civilization among all peoples."

Vatikanen flaggade alltså tidigt för att man önskade använda dessa medier till sin egen fördel. Än mer häpnadsväckande blev det 1964, när påve Paulus VI förstärkte Miranda prorsus med ytterligare ett dekret kallat Inter mirifica (“Among the Wonders”), varifrån följande häpnadsväckande citat hämtats:

 it is the Church’ s birthright to use and own ... the press, the cinema, radio, television and others of a like nature.
Han menade att kyrkan skulle ha

a special responsibility for the proper use of the means of social communication [which] rests on journalists, writers, actors, designers, producers, exhibitors, distributors, operators, sellers, critics – all those, in a word, who are involved in the making and transmission of communications in any way whatever.... They have power to direct mankind along a good path or an evil path by the information they impart and the pressure they exert. It will be for them to regulate the economic, political, and artistic values in a way that will not conflict with the common good.... “


Scen från The Passion of the Christ
Citaten ovan är hämtade från en bok med titeln “Rulers of Evil”. Boken författare Tupper Saussy var låtskrivare och keyboardspelare åt bandet The Neon Philharmonic. Citaten återges i dagens videoinslag, med föreläsning av redan nämnde Walter Veith. I föreläsningen får vi även en fascinerande inblick i några av världshistoriens mest kända filmer. Vi får kännedom om deras koppling till, och lek med det ockulta. Mest fascinerande är kanske inslaget från Mel Gibsons ”The Passion of the Christ”. Ca 49 min in i föreläsningen ser vi en kort filmsekvens där en liten baby vänder sig om och blickar bort mot den korsfäste Jesus Kristus med en blick som säger allt! Missa inte den!

I föreläsningen ges vi också en analys av de kors som bärs av påve Franciskus idag och det kors och den mitra som föregångaren, påve Benedictus, bar. Bara det faktum att påven bär en mitra, vilket har intressanta kopplingar till den religion, Mitraism, som var förhärskande i riket Medien/ Persien är i sig en underlig koppling.
Som vanligt när det gäller Walter Veiths föreläsningar så är de späckade med fakta. Det ovan nämnda utgör bara en bråkdel av dessa, men ger förhoppningsvis en bra inblick i det som är själva kärnan i budskapet.


Som bonus i det här inlägget tar jag med ytterligare en kort video. Här får vi en glimt av hur musikbranschen också bär tydliga spår av den konspiration vi studerar. Det korta videoinslaget är hämtat från SuperBowl (alltså amerikansk fotbolls Grand Finale). I halvtidsvilan ges publiken av tradition en uppvisning som heter duga, signerad några av de största stjärnorna inom nöjesindustrin. Kommer ni ihåg den sataniska ritualen vid en tunnelinvigning i Schweiz (från ett tidigare inlägg i bloggen)? Dessa musikshower från SuperBowl följer samma mönster.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar