Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 25 februari 2018

Världshistoriens mest träffsäkra profetior!

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.I dagens avsnitt leder Bruce Telfer oss in på, vad som kan tyckas vara, ett sidospår. Dagens avsnitt handlar om några av Bibelns profetior, särskilt då Daniels- och Uppenbarelseboken. Dessa båda böcker gör anspråk på att beskriva världshistorien, med fokus på vilka riken som kommer att styra över Guds Folk, från tiden för profetians nedtecknande fram till våra dagar och även bortom det. Det betyder att vi, genom att studera Bibelns profetior, bör kunna förstå något om USA:s roll i världen idag. Detta eftersom USA som vi sett är ett imperium som gör anspråk på att dominera världen. Men det kommer att dröja ända till del 8 av Bruce Telfers föreläsning innan vi får full klarhet i vad den rollen, USA:s roll går ut på.

Telfer börjar med att ge oss en förståelse för hur Bibeln, och särskilt då dess profetior, är uppbyggda. De är uppbyggda kring vissa principer. En särskilt viktig sådan princip är vad vi kan kalla för ”repetera och förstora” (eng. ”repeat and enlarge”. Principen går ut på att de historier som berättas i Bibelns tidiga delar kommer att repeteras, med fördjupad detaljförståelse, i dess senare delar. De bygger m.a.o. på varandra. Så för att förstå vad Bibeln har att säga om världshistorien så ska vi börja med kapitel 2 i Danielsboken. Där får vi en grundläggande förståelse. I kapitel 7 repeteras det hela men vi ges i tillägg en djupare insikt om vad som kommer att ske. Samma historia upprepas sedan i Danielsboken kapitel 8 & 11 för att därefter en sista gång repeteras och fördjupas i Uppenbarelseboken. Precisionen i dessa profetior är fullkomligt häpnadsväckande!
Det Bibeln berättar är att vi räknat från Daniels egen tid kommer att uppleva sammanlagt 4 riken som dominerar och styr över Guds folk (där Guds folk i Gamla Testamentet är judarna medan det i Nya Testamentet är hela världens invånare). Dessa 4 riken är:

 • Babylonien
 • Medien / Persien
 • Grekiska imperiet
 • Romerska imperiet
(Bibeln namnger de 3 första och ger tydliga ledtrådar för det fjärde).

Bibeln berättar att det sistnämnda riket ska vara ända till Jesu återkomst vid tidens slut. Nu kanske du fått lära dig att Romarriket föll med början redan 476 - då Västrom föll – medan år 1453 brukar räknas som årtalet då även Östrom upphörde att existera. Bibeln hävdar alltså att detta inte stämmer utan att de krafter som representerade Rom har levt vidare och existerar ännu idag. En närmare titt på den faktiska historien kommer att ge Bibeln rätt i den frågan. Så låt oss ta en djupare titt på vad som står i Bibelns profetior.


I Daniel 2 beskrivs världens historia som en staty. Babyloniens kung, Nebukadnessar, drömmer en dröm som han behöver få hjälp med att förstå och tolka. Gud ger honom, genom Daniel, den rätta tolkningen. I Nebukadnessars dröm ser han en staty uppdelad i 5 urskiljningsbara sektioner. Den statyn kommer att förintas när den träffas av en gigantisk klippa/sten. Stenen träffar statyn vid dess fötter.

Så vilka är sektionerna och vilken betydelse har de? Nebukadnessar såg i drömmen:

 • Ett huvud av guld
 • Ett bröstparti och armar av silver
 • En midja och ryggslut av koppar
 • Ben av järn
 • Fötter av järn och lera
Bibeln talar självt om att de olika partierna ska betraktas som riken som följer efter varandra. Bibeln talar också om att när klippan träffar statyn kommer de första fyra rikena att förintas medan ännu ett rike ska uppstå. Detta sistnämnda rike kommer att vara för evigt.

Bibeln berättar att huvudet representerar Babylonien (i Daniel kap 2 namnges detta). I Daniel kapitel 8 talar Bibeln även om att de nästföljande rikena kommer att vara Medien/Persien (=silver) och Grekland (=koppar). Återstår alltså då bara att lista ut vilket det sista riket kan vara. Nu kanske du protesterar och tycker att vi har både benen och fötterna kvar. Helt riktigt, men då glömmer du det faktum att metaller enligt Bibeln är att likna vid riken. Med den kunskapen konstaterar vi att vi har först ett rike / imperium som tar över efter grekerna medan vi har en union mellan ett rike (=järn) och något annat som är mjukare (=lera). Den enda tolkning som passar in på detta är Romarriket, följt av den Romersk Katolska Kyrkan (som sedan år 538 fungerat som en union mellan kyrka och stat). Den här tolkningen kan så här långt tyckas vila på lös grund. Men den kommer att stabiliseras allteftersom vi läser vidare i Bibeln och lyssnar vidare på Telfers föreläsning.  Stenen som träffar statyn vid fötterna representerar Jesus som återkommer vid tidens ände för att etablera det tusenåriga / eviga riket.


I Daniel 7 är det Daniel själv som drömmer en dröm om hur 4 stora odjur stiger upp ur havet. Det är ett lejon, en björn, en leopard och ett fruktansvärt odjur med 10 horn som är helt olikt de andra. Även i det här kapitlet får du veta att varje djur representerar ett kungarike samt att ett horn representerar ett kungar även det. Om det fjärde odjuret får du veta att 3 av dess 10 horn kommer att falla av när ett extra litet horn tränger fram. Det lilla hornet kommer att vara en kung som skiljer sig från de övriga. Han kommer att sätta sig upp emot ”den högste”, han kommer att ändra tider och lagar, han kommer att förfölja de heliga och hans rike kommer att vara ända till tidens ände. Att ”det lilla hornet” representerar just Påvestaten kommer vi att bli varse i nästa blogginlägg (med nästa del i Telfers presentation). Vi kommer då att analysera alla de kännetecken Bibeln ger för just ”det lilla hornet” och kommer att visa att ingen annan kung, ingen annan stat i världshistorien passar in på denna liknelse förutom just Vatikanen / Påvestaten. Men börja med att ta en titt på del 5 i Telfers serie ”Signs of the Times”Inga kommentarer:

Skicka en kommentar