Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 23 september 2018

Sommarens många skogsbränder. Sambandet med GeoEngineering.


Bränder i Sverige sommaren 2018
Sommaren 2018 går till historien som exceptionell. En del av oss kommer att minnas den för den ihållande värmeböljan med en känsla av medelhavsklimat. Men många av oss kommer också att minnas den för de många och intensiva skogsbränderna under framförallt juli månad. Det brann på långt över 50 platser runt om i landet samtidigt. 4 av bränderna var så stora att det ansågs som lönlöst att försöka släcka dem. Brandmännen på dessa platser arbetade enbart med att försöka begränsa dess spridning så gott det gick. Vi fick kalla in extrahjälp från stora delar av EU för att reda ut läget som ett tag såg hopplöst och hotande ut. Sommarens bränder var de mest omfattande, intensiva och svårsläckta i Sveriges historia. Det första videoinslaget i dagens inlägg syftar till att fräscha upp minnet av de bränder som härjade under sommaren.

    Sveriges skogsbränder börjar alltmer likna de vi under en längre tid nu upplevt runt i länderna medelhavet, i Australien och i Kalifornien. Dessa kännetecknas av att vara extremt intensiva och mycket svårsläckta. De flesta betraktare vill nog göra gällande att dessa bränder har en koppling till extremvärme och därigenom skulle de vara ännu ett tecken på att den klimatkrisen, den globala uppvärmningen, skulle vara den yttersta förklaringen. Dagens andra videoinslag följer några amerikanska brandmän som ger sin version av upplevelserna runt den senaste tidens bränder i Colorado. De talar om bränder som är av en ny sort. De talar om eldtornados, lågor på runt 25 meter och en situation som är bortom vad de upplevt tidigare i sina liv. ”Det är mycket skräckinjagande”, säger en av dessa brandmän. Detta särskilt eftersom bränder tidigare i historien aldrig varit något större problem i just Colorado. Förhållande där har tidigare varit särskilt ogynnsamma för skogsbränder. 

En av brandmännen förklarar att, tidigare såg vi bara bränder som härjade under en dag. När vindarna blåste friskt så växte och de sig. När vinden avtog så avtog och slocknade även bränderna. Så är det inte längre. Nu varar bränderna i veckor och de kräver aktivt släckningsarbete hela tiden. Lyssna särskilt till berättelsen om en av bränderna i Klippiga bergen. Den pågick i flera månader. I december!!!! Osannolikt. Berättelserna från Colorado liknar vad vi nu upplever i Sverige. Vi har ett liknande klimat. Även vi har tidigare inte upplevt bränder av den typ som nu börjat härja. Men som en av brandmännen i inslaget säger så lär vi få vänja oss. ”Det här är den nya normen”, säger han.

Brandmännen från Colorado menar också att det att det är klimatkrisen som förklarar det som händer. Men stämmer det. Nästa videoinslag är från Shasta County i Kalifornien. Där är man av en annan åsikt och har en annan insikt. Just Shasta County är troligen det område i världen som är värst utsatt för Chemtrails / GeoEngineering. Det är också ett av de områden som är allra värst drabbat av skogsbränder – i hela världen. Inspelningen är från ett möte den 15/7 2014 med ”The Shasta County Air Quality Management Board”. 
Mötesordföranden Les Baugh inleder med att konstatera att han aldrig tidigare upplevt ett deltagarantal av den magnituden som han ser i det aktuella mötet. Syftet med mötet var att det skulle leda till att en utredning inleds för att ta reda på vilken effekt det pågående GeoEngineering-programmet har på miljön i Shasta County. Frågan engagerar med andra ord.
Mount Shasta i Kalifornien
De som i mötet för fram kritik och skepticism mot GeoEngineering programmet  (som man menar framförallt FN och ”globala styret” / world governance står bakom) är verkliga experter på området. Om du tar en titt på det längre videoinslaget hittar du forskare, piloter, biologer, nanoteknik ingenjörer, experter från försvarsindustrin, metrologer m.fl. Ingen kan med bästa vilja kalla dessa experter för ”konspirationsteoretiker”.
I det kortare videoinslaget är det framförallt anförandet som Mark McCandlish ger som sticker ut. Mark beskrivs som en före detta tekniker inom försvarsindustrin. Hans meritlista är minst sagt imponerande. Det Mark säger, angående att de partiklar som sprid är av nano-storlek, är följande:
 • År 1993 inleddes en studie inom ”Air Force” för att se vilka effekter nanopartiklar från aluminium har på råttor (och i förlängningen på oss människor). Studien pågick i 8 år och det kunde konstateras att:
  1. Om vi utsätts tillräckligt länge för det här så kommer vårt immunförsvar att nedtryckas. Vi kommer bli mer utsatta för luftburna sjukdomar.
  2. Partiklarna påverkar också våra mitokondrier på så vis att våra celler får allt sämre förmåga att ta hand om gifter som vi utsätts för
 • De nanopartiklar som ingår i geoEngineering-programmet är samma ämnen som används i det han kallar för ”nano-thermite explosives”.

  Vänta lite, tänker jag. Just nano-termit var ju det ämne som hittades i rasmassorna från World Trade Center tornen efter attacken den 11:e september 2001 (vilket vi tittat djupare på vid ett flertal tillfällen i den här bloggen). Nanotermit kunde orska en värmeutveckling som blev så intensiv att den kunde smälta stål.
 • När de partiklar som ingår i nanotermit sugs upp av våra växter och träd ute i naturen så påverkar det dess förmåga att suga tillgodogöra sig fukt och näring. De börjar självdö. En annan effekt är att om dessa träd skulle hamna mitt i en större eldsvåda, en skogsbrand, så skulle de brinna med högre intensitet och värmeutveckling än vad som annars är normalt.


En titt på den längre versionen av mötet I Shasta ger än djupare information. Vi får bl.a. veta att:

 • De nanopartiklar som sprids kan användas till att förflytta regn från ett område till ett annat. Det går alltså att styra vilka regioner som ska drabbas av torka och vilka som ska översvämmas.
 • Sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och Autism fyrdubblats på kort tid i regionen. Dessa sjukdomar har en tydlig koppling till aluminium. Det nämns t.ex. att det pågick en kampanj i början av 2000-talet för att få bort aluminium ur deodoranter. Detta för att användandet innebar en ökad risk för just Alzheimer.
 • Mängden aluminium i fri, obunden form borde ligga på NOLL. Den förekommer under normala förhållanden inte i naturen. I Shasta har det uppmätts nivåer på 13.000 mikrogram i jorden och 61.000 mikrogram i snön på högsta bergstoppen (som borde vara det renaste området).
 • Ozon-hålet påverkas kraftigt av de partiklar som släpps inom ramen för GeoEngineering-programmet. Därigenom också mängden skadlig UV strålning som når oss.
 • PH i marken påverkas kraftfullt och har blivit onormalt basiskt.
 • Mängden vatteninsekter har sjunkit kraftigt på senare tid och är nere på nivåer motsvarande 20% av vad som tidigare betraktats som normalt.

Detta är alarmerande fakta.
Vi kan alltså konstatera att vi hittat en rimlig förklaringsmodell till ganska mycket som skett på sistone i vår omvärld. Galopperande förekomst av nervsjukdomar som Alzheimer, Parkinson, ADHD och Autism. Känns det igen? Jodå.
Massdöd bland våra insekter, inte minst våra bin? Absolut.
Men i det här inlägget fokuserar vi på sommarens skogsbränder och konstaterar att vi fått en förklaring till de onaturliga bränderna vi upplevt på senare tid. Dessutom förstår vi att de  att den fantastiska värmen i somras kanske även den har sin förklaring i GeoEngineering-programmet. Därmed har det blivit dags för sista videoinslaget i dagens inlägg – den längre versionen av ovan nämnda möte i Shasta County.


En sak får vi dock aldrig glömma – våra brandmän är hjältar. De riskerar sina liv för att rädda både vår egendom och våra liv. De förtjänar alla hyllningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar