Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 17 augusti 2020

Covid-19 del VII: Virus, bakterier och Louis Pasteurs bluff

Bakterier är encelliga mikroorganismer som finns i samtliga ekosystem på vår jord, inklusive våra kroppar. Virus beskrivs som ”de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.” Vidare sägs följande om ett virus förmåga att infektera: ” Ett virus som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar.” Både bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar, likväl som utanför desamma. Det är frågan om vilken funktion virus och bakterier egentligen har som varit skiljelinjen mellan de båda fransmännen,Pasteur och Béchamp.


I dagens inlägg tar vi oss tillbaka i historien till den senare delen av 1800-talet. Där pågick deten kamp mellan två teorier för vad som ligger bakom våra infektonssjukdomar – är det bakterier och virus eller är det helt enkelt vårt eget hälsotillstånd; miljön i våra kroppar? Teorierna har kommit att kallas för ”the germ theory” (bakterieteorin) och ”the terrain theory” (miljöteorin). Bakom teorierna stod två av den tidens stora forskarnamn; två fransmän vid namn Louis Pasteur och Antoine Béchamp.

 

Louis Pasteur representerade ”the germ theory”. Enligt denna teori är virus och bakterier aggressiva och invasiva. Det är de som orsakar infektionssjukdomar. Pasteurs teori blev snabbt mycket populär bland både vetenskapsmän och politiker. En anledning till detta var att den passade den framväxande läkemedelsindustrin och kom att lägga grunden för framtagandet av syntetiska läkemedel och vacciner som ”botemedel”. Här fanns enorma summor att tjäna.

 


”The terrain theory” fokuserar på det faktum att bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar och att det bara är mängden som varierar. Antoine Béchamp observerade att dessa organismer är att betrakta som kroppens ”städpersonal”. De tar hand om skadade eller döda celler och bryter ner dem till mindre och mindre beståndsdelar. Det betyder att antalet bakterier och virus i kroppen ökar i samma takt som cellskador och celldöd ökar, helt enkelt eftersom våra kroppar anpassar detta helt efter behovet. Béchamp menade att:


Bakterier söker sin naturliga livsmiljö – dvs. sjuk vävnad – snarare än att de är orsaken till sjuka vävnader.

 

Innebörden av Béchamp teori är att bakterier och virus bara är ett symptom för sjukdomen och inte dess orsak. Orsaken hittar vi istället kopplad till patientens livsstil och levnadsförhållanden; d.v.s. vad han äter, hur mycket han stressar, vilka gifter han utsätts för, strålning etc. Effekten av detta hittar vi i ett annat av Béchamps citat;

 

Behandla patienten, inte infektionen.

 


Men det här var naturligtvis inte lika populärt som Pasteurs teori. Läkemedelsindustrin såg inte samma möjlighet att tjäna stora pengar på detta. Béchamps teori kom att avfärdas och Pasteurs teori gick segrande ur kampen.

 

En orsak till att Pasteur gick segrande ur kampen var att han hade ”lyckats bevisa sin teori”. Han fann ett sätt att separera ut bakterier från sin naturliga miljö. Han hade därefter ”matat” sina försökskaniner med denna bakterieodling och lyckats framkalla sjukdom.

 

Men det fanns ett stort problem med hans bevis och detta kom att avslöjas strax innan han dog. Han hade under alla år skrivit dagbok och i samband med att han dog hamnade denna i händerna på en släkting. Släktingen kom i sin tur att publicera dagboken. Det denna avslöjade var att Pasteur hade fuskat i sina laboratorieförsök. Faktum är att han aldrig lyckats framkalla sjukdom med den rena bakterieodlingen utan han hade varit tvungen att ”spetsa” denna med arsenik och kvicksilver. Han hade med andra ord fuskat och detta avslöjades i dagboken. Det sägs även att han på sin dödsbädd hade yttrat följande: ”Bakterier har ingen betydelse- allt handlar om miljön i patientens kropp

 

Trots allt detta är det som vi vet Pasteurs teori som lever vidare. Vi bör fråga oss varför? Vi ser idag tydliga bevis för att våra läkemedel inte behandlar orsaken till sjukdomen utan att de enbart dämpar och trycker ned symptomen. Det gäller samtliga sjukdomar. Det är dags för att återuppliva Béchamps teori.

 

Innebörden av allt detta kan också knytas till den pågående epidemin. Om Pasteur hade fel och Béchamp rätt så är ett vaccin inte rätt väg att gå. Det här behöver vi gräva djupare i och förstå bättre. Men låt oss avsluta med dagens videoinslag där läkare Thomas Cowan berättar den fascinerande historien om kampen mellan ”the germ theory” och ”the terrain theory”.

 

 

VIDEO: ”The Fallacies of Germ Theory with Dr. Thomas Cowan”

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar