Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 23 februari 2014

Sydafrikanska mysterier

Några av de första inläggen i den här bloggen ägnades åt terrorattentaten den elfte september. Som dokumentärerna i de inläggen tydligt visar finns det all anledning att ifrågasätta den officiella versionen av vad som faktiskt hände den dagen. All logik och kunskap om bl.a. fysik pekar i en helt annan riktning än vad som hittills redogjorts för i våra vanligaste medier. Alternativa källor lyfter fram bevis som får oss att inse att den officiella versionen med all sannolikhet är förljugen. Samma källor (det finns som du märkt ett flertal sådana) redogör också med hög trovärdighet för en alternativ sanning; vilka som faktiskt låg bakom och skälen till detta. Hela den redogörelsen utmanar vår världsbild – skakar om den i grundvalarna. Varje nytt avslöjande har utmanat, inte bara vår syn på händelserna den dagen utan i praktiken hela den moderna historieskrivningen.  Jag har valt att redogöra för allt detta i en trappstegsmodell, där jag medvetet klättrat högre och högre upp på trovärdighetsskalan. Samtidigt hänger hela denna alternativa historieskrivning ihop.
Det går en röd tråd genom alltihop, hela vägen till slutet av 1700-talet.

Med start förra inlägget börjar en annan resa, flera tusen och till och med 100.000-tals år tillbaka i tiden. Om du inte redan märkt kommer du att bli varse att din världsbild nu blir ännu mer utmanad än den hittills blivit. Många kommer med säkerhet att anse att det är sagor som nu kommer att berättas. Men återigen går det en tydlig röd tråd genom historien. Och bevisen styrker den. Det som kommer att presenteras för dig är en sanning som är minst lika trolig som den du fått ta del av via historieböckerna. För vem kan tro att våra förfäder för över 4.000 år sedan lyckades bygga dessa pyramider med en hastighet, precision och styrka som vi skulle få svårt att matcha till och med idag med våra moderna verktyg, teknik och kunnande. Att dessutom bygga dessa monument på strategiskt utvalda platser på vår jord i räta linjer till varandra på ett sätt som speglar vår planets faktiska mått förutsatte en exakt kunskap om jorden, solen och planeterna i paritet med vad vi själva lyckats med först i modern tid tack vare satelliter och teleskop. Precis som dokumentären ”Revelations of the Pyramids” framhåller i förra inlägget kanske förklaringen ligger i att det funnits andra varelser, en annan civilisation på vår planet. Mer avancerad och utvecklad än vår egen. Dags att ta oss till Sydfarika.
   
Vi tar oss dit med hjälp av Michael Tellinger (bilden ovan). Han är en sydafrikansk författare, forskare och upptäcktsresande som framförallt utforskat sin egen kontinents antika ”skatter”. Dagens video är en 2h lång föreläsning om:
  • Alternativa energikällor
  • Magiska ljudfrekvenser. Ljud kan bl.a. användas till att lyfta föremål.
  • Religiösa symbolers ursprung. Perfekt symmetri.
  • Sydafrikanska antika platser, ruiner och cirkulära ”byggnadsverk” av närmast mystisk karaktär. Framförallt att dess form speglar det mönster som uppstår när du spelar en viss ton på ett musikinstrument.  En ton. Mainstream forskare säger att dessa använts som kreatursinhägnader. Det finns som vi ska märka en del problem med den förklaringen, inte minst dess ålder samt att det varken finns in eller utgångar… Lägg särskilt märke till den konstruktion Michael berättar om ca 63,5 min in i föreläsningen. Han kallar den The Earth Splitter. Se hur dess form speglar exakt den form som vi idag återfinner i laserinstrument, mikrovågsugnar och vad som 1944 kallades för The Japanese Death Ray (ett vapen de aldrig fick tillfälle att använda).
  • Sydafrikanska guldgruvor vars ursprung tidigare aldrig förklarats och vars existens förtigs
  • Människans historia och ursprung, däribland skapelseberättelsen.Vi befinner oss ca 4-500.000 år tillbaka i tiden!
  • En utomjordisk civilisation kallad The Annunaki. Här refererar han bl.a. till författaren och historikern Zecharia Sitchin som skrivit spaltmeter om denna baserat på uttolkning av de s.k. Sumeriska Skrifttavlorna. Michael refererar ofta till dessa skrifter, som i sig mer eller mindre utgör en tidig upplaga av vår egen bibel!
  • Kopplingen mellan den historia han berättar och den konspiration vi utforskat i den här bloggen


Det är en fantastisk berättelse om ett forskningsområde som Michael tillsammans med en kollega är tämligen ensamma om att utforska. De började ganska nyligen så det finns mycket, mycket kvar att upptäcka. ”-Come help!”,  som Michael själv uttrycker det. Mot slutet av föreläsningen berättar han dessutom om att han stämt sydafrikanska banker för att de är en bluff. Att de lånar ut pengar som faktiskt inte finns och därefter kräver ränta för de lånen är kriminellt. Han menar att han är riktigt nära att vinna dessa rättsfall. Vi önskar honom lycka till. Men nog om detta nu. Dags för dokumentären/föreläsningen. Trots dess längd, se den. Du kommer inte att ångra dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar