Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 27 oktober 2014

Detta hände den 24/10, 2014

Det förra inlägget avslutades med en video som förmedlade en förutsägelse om att någonting av speciell betydelse skulle inträffa just den 24/10 2014. Platsen i fokus för den förutsägelsen var The Georgia Guidestones, en kontroversiell plats med gigantiska stenmonument där 10 budord ristats in på 12 olika språk; 8 moderna och 4 antika / urtida (de flesta av de antika har en koppling till Konspirationens rötter, ilket vi studerat ingående i tidigare inlägg). Det första av dessa budord uttrycker att befolkningsmängden på jorden bör minskas och bibehållas på en nivå runt 500 miljoner. Ett sätt att nå dit kan vara genom medveten reducering av antalet levande på detta klot. Utrotning m.a.o. Efterföljande budord talar om hur männsikor bör förhålla sig till varandra och till naturen runt omkring oss. 

När vi summerar nyhetsflödet från den dagen är det framförallt 2 händelser som sticker ut; 2 händelser av stor symbolisk betydelse. 
  • Det första fallet av Ebola i USA’s största stad - New York- registrerades. Amerikansk press basunerade ut det budskapet med krigsliknande rubriker. Några av dessa finns med på bilden här till höger.
  • Den andra händelsen var av mindre och lite udda karaktär. Ett monument över bibelns 10 budord förstördes av en bilförare som medvetet körde rakt in i monumentet i Oklahoma. Bilföraren, som arresterades, menade att han agerade på uppdrag av Djävulen.
    (hela artikeln från The Guardian kan du läsa här)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar