Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 24 oktober 2014

Vad händer den 24/10, 2014?

Går det att förutsäga vad som ska hända i framtiden? Svaret är självklart ja, förutsatt att du ingår i en organisation med tillräcklig makt att kunna påverka händelseförloppet i den riktning du önskar. Den organisation vi studerar i den här bloggen förefaller ha allt vad som krävs för detta.

Förutom att ha kontroll över skeendet verkar samma organisation också ha en regel som säger att de måste avslöja för oss allt vad som kommer att ske i framtiden. Hollywood-produktioner, särskilt tecknade sådana är en av favoriterna vad gäller att publicera den här typen av förhandsinformation. Detta har vi också blivit varse i tidigare blogg-inlägg.

Ett annat sätt att avslöja kommande betydelsefulla händelser är via kodade meddelanden. Dessa meddelanden pekar ofta ut datum av mycket speciell betydelse. Datumen har en mångfacetterad betydelse.
  • De har en i stort sett alltid en koppling till astronomiska händelser, typ sol- och månförmörkelser eller att planeter eller solar har en specifik position i förhållande till varandra.

  • De har vidare ofta en ockult betydelse. De är alltså kopplade till siffror eller nummerserier som har en speciell betydelse, t.ex. siffran 666, 112 eller 911. Notera att de 2 sistnämnda, förutom att ha just en ockult betydelse också ”råkar” vara våra vanligaste alarmnummer…

I ett tidigare inlägg för några månader sedan pekade jag själv ut den 8/10 -2014 som ett datum där något speciellt skulle komma att inträffa. Jag gissade att denna händelse skulle ha med Tredje Världskriget att göra. Här hade jag fel, men… något inträffade som jag menar har en avgörande betydelse för införandet av The New World Order: Vi fick det första dödsfallet i Ebola utanför Afrikas gränser. Och med det spred sig paniken och skräcken för sjukdomen världen över.

Så vad var det då som fick mig att peka ut just detta datum som speciellt och av avgörande betydelse i den kedja av händelser som jag, och många med mig, menar att vi har framför oss? Svaret är: datumet är kopplat till en betydande astronomisk händelse; en serie med månförmörkelser som alla sammanfaller med judiska högtider. Detta har bara inträffat vi tre tillfällen under de senaste 500 åren. Och varje tidigare sådant tillfälle är förknippat med betydelsefulla händelser för judarna och staten Israel. Dagens första video berättar om just de tidigare samt kommande Full Blood Red Moons och ger datumen för när dessa har - och kommer att inträffa. Det finns mycket material om just dessa. De flesta är producerade av religiösa grupperingar och pekar på urgamla profetior. Bland allt material väljer jag ett nyhetsinslag producerat av Fox News – en mainstream media kanal. Månförmörkelserna har, och kommer att inträffa på följande datum:
  • 15/4 - 2014
  • 8/10 – 2014
  • 4/4  -2015
  • 28/9 – 2015

Dessutom med en solförmörkelse in emellan, den 20/3- 2015.


Så vad har hittills inträffat på dessa datum som kan betraktas som betydelsefulla händelser för Israel och judarna eller för införandet The New World Order. Följande är vad jag noterat:
  • Den 15/4 -2014 öppnade Ukrainska soldater eld mot ryska separatister som då ockuperat viktiga platser på Krim-halvön och viktiga platser i östra Ukraina.
  • Den 8/10 avlider Thomas Duncan i Ebola på ett sjukhus i USA. Han är det första dödsoffret utanför Afrika i den nu pågående epidemin.

Med lite god vilja kan dessa händelser kopplas till ”tredje världskrigets utbrott” samt ”början till en världsomspännande pandemi”. Oavsett så bör vi ha uppmärksamheten fäst på kommande datum i den angivna kedjan.

Ett annat datum med tydlig astronomisk och ockult betydelse är den 24/10 -2014 (alltså den dag som just börjat). Dagens sista videoinslag talar om varför vi bör ha koll på just det datumet. Återigen ser vi en koppling till The Georgia Guidestones och den extra sten, formad som en tärning, som placerades där i början av september. Denna sten innehåller ett kodat meddelande som pekar ut just idag som ett datum av särskild betydelse.  24/10 är ju dessutom FN’s födelsedag. Vi har i tidigare inlägg fått en inblick i att denna organisation kanske inte är fullt så god och välmenande som de flesta av oss tidigare trott. Vad har Illuminaterna "på lut" åt oss den här gången?   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar