Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 24 november 2014

Nyhetsflödet 2014-11-24: Storskalig sterilisering via stelkrampsvaccin avslöjad i Kenya

Vi har i tidigare inlägg blivit varse om att vaccin används till att sprida dödliga sjukdomar som Ebola och AIDS. Samma metod används också till, vad som av vissa kan uppfattas som en än mer effektiv metod för att stävja befolkningsökningen (de-population) – nämligen sterilisering. I Kenya har WHO (World Health Organization) ertappats med att sprida en s.k. antigen kallad HCG (Human Chorionic Gonadotropin) till enbart kvinnor – särskilt i fertil ålder. Detta görs under täckmanteln ”Vaccination mot stelkramp”. Antigenen leder till sterilitet. Det var just upplägget på kampanjen, som nått ca. 2.3 miljoner kenyanska kvinnor, som fick en grupp läkare att fatta misstanke. Upplägget beskrivs på följande vis i den artikel signerad amerikanske journalisten och författaren William Engdahl:

   “According to Ngare, the doctors became alarmed when they were informed by WHO and the Nigerian Health Ministry that this tetanus vaccine involved an unprecedented five shots over more than two years and was applied only to women of child-bearing years. He noted, “Usually we give a series three shots over two to three years, we give it anyone who comes into the clinic with an open wound, men, women or children. If this is intended to inoculate children in the womb, why give it to girls starting at 15 years? You cannot get married till you are 18. The usual way to vaccinate children is to wait till they are six weeks old.”
Det är heller inte första gången som WHO ertappas med att genomföra liknande kampanjer. Enligt samme Engdahl har detta skett tidigare i både Filippinerna, Nicaragua och Mexiko. Så vilka organisationer, förutom WHO, är det som sägs ligga bakom kampanjen? Engdahl är tydlig. Han skriver följande:

   “Investigation by Pro Fide uncovered the fact that the Rockefeller Foundation, working with John D.Rockefeller III’s Population Council, the World Bank, the UN Development Program, the Ford  Foundation, and others had been working with the WHO since the early 1970’s to develop an anti-fertility vaccine using HCG with tetanus as  well as with other vaccines.”
På samma tema påpekar han även följande:

“Ngare further notes the sinister manner the vaccines are being given: “Only a few operatives from the government are allowed to give it out. They come with a police escort. They take it away with them when they are finished. Why not leave it with the local medical staff to administer?” The Kenyan doctors association also says that evidence shows the Bill & Melinda Gates Foundation, one of the largest funders of vaccination in Africa, is also behind the WHO prenatal mass murder attempt in Kenya.”
Artikeln är välskriven, med ett flertal referenser till annat stödjande material. Läs gärna artikeln ” WHO exposed in Prenatal MassMurder Operation in Kenya”  i sin helhet. 

Du som följer den här bloggen sedan tidigare är säkert medveten om att de krafter som står bakom den här typen av händelser också har för vana att berätta för oss om sina planer innan de faktiskt inträffar. Återstifta därför gärna bekantskapen med inlägget kallat ”Symboler och tecken” från den 16:e januari i år. I avsnittet om Denver Airport, med en 4 minuter lång video kopplat till sig, blir vi varse om hur händelserna i Kenya kan kopplas till målningarna på flygplatsen i Denver. Fäst särskild uppmärksamhet vid den lilla gruvvagnen med inskriptionen ”Ag”.

Jag har vid ett flertal tillfällen på senare tid fått frågan om jag vill skänka pengar till FNs olika vaccinationskampanjer. Av någon märklig anledning svarar jag numera alltid nej på den frågan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar