Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 23 januari 2016

Ekonomi - Våra besparingar är i akut fara

De flesta av oss känner till Greklands finansiella kris. Denna följetong av nödlån efter nödlån är en stor tragedi för den grekiska befolkningen. Kanske känner du också till att även Cypern drabbades av en liknande finansiell kris 2013. Men känner du till begreppet ”bail-ins”? Det gjorde i alla fall inte jag innan jag fick ett tips från en läsare om vad som just nu pågår i Europa – ett skeende där den cypriotiska modellen med ”bail-ins” ses som framgångsrik, ett koncept att kopiera.

Så vad hände egentligen på Cypern under vintern/våren 2013? Krisen började med att Grekland och dess banker inte längre kunde betala sina lån. Detta drabbade Cypern, som lånat ut stora summor till just Grekland, särskilt hårt. Cypriotiska banker gick i konkurs likväl som i förlängningen även den cypriotiska staten. I förhandlingarna som följde, med EU och internationella långivare togs en lösning fram för hur cypriotiska banker skulle räddas. Detta skedde till stor del med hjälp av utländska lån, men också med hjälp av s.k. bail-ins vilket innebar att cyprioters tillgångar (både föräkrade/garanterade och oförsäkrade sådana) konfiskerades och byttes ut mot aktier i de krisande bankerna (aktier som i praktiken snabbt blev mer eller mindre värdelösa). Dessutom infördes regler som reglerade hur mycket pengar du får ta ut från din bank per dag och vecka. Det cypriotiska folket protesterade men utan resultat. 

Senare indikerade Jeroen Dijselbloem, Eurogruppens ordförande (där han efterträdde Jean-Claude Junckers nyligen) att den cypriotiska modellen kan komma att användas som mall även för övriga EU-länder. Detta uttalande väckte stor uppmärksamhet och tonades därför ner. Men faktum är att nu har i stort sett varje EU-länd infört cyoern-modellen som lag. Sverige är bland de sista att göra så. Den 16:e december 2015 röstades förslaget igenom av riksdagen. Den 1:e februari i år börjar den gälla. Lagen har alltså ”smugits” igenom. Varför får vi inte veta något om en lag som kan få så stora konsekvenser för våra liv? Lever du fortfarande i tron att våra folkvalda, oavsett vilket av de 7 riskdagspartierna de representerar, arbetar för vårt bästa? Dags att tänka om isåfall.

Dagens första video-inslag berättar mer om Cypernkrisen, ger dig en förklaring till begreppet bail-in  samt förklarar dess vidare innebörd för dig och mig.

För dig som önskar mer information om riskdagens arbete med den här lagen hänvisas till följande artikel (länk här)

Det som är på väg att hända innebär inte bara att ”de som styr vårt samhälle” kommer att ta kontroll över dina pengar. Det innebär att de kommer att ta kontroll över ditt liv. När bubblan spricker, för det gör den ganska snart - kommer världen att drabbas av en fattigdom och svält som vi aldrig tidigare upplevt, inte ens under depressionen på 1930-talet. Miljontals människor kommer att dö som en följd av detta.  Bubblan är idag större än vad den var 2007, strax innan den senaste ekonomiska storkrisen. Det våra centralbanker ägnat sig åt sedan den finansiella kollapsen 2008 är att trycka mer pengar. På så vis uppfattar vi det som att ekonomin har återhämtat sig och att hjulen återigen snurrar på ganska bra. Så är alltså inte fallet.

Dagens andra videoinslag går på djupet vad gäller att beskriva situationen i världsekonomin idag – med särskilt fokus på bail-in mekanismen. Här nämns ett redskap som, om det användes, skulle ta oss ur den nuvarande krisen. Redskapet kallas för The Glass-Steagall act”. Det är precis samma redskap som användes för att rädda världen ur den förra bankkraschen , den på 1930-talet. Tyvärr lär vi inte få se den användas igen. Det som just nu sker är nämligen planerat. Det ingår som en del i införandet av New World Order, med både depopulation och förslavning som ingående element.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar