Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 29 januari 2016

Världsekonomins härdsmälta är nära

Som vi såg i förra inlägget lagstiftas det i Europa för vad som kallas för ”bail-ins”. Det är inte svårt att få intrycket av att våra folkvalda vet någonting som inte vi vet. Är detta möjligen ett slags förberedelse för en nära förestående kris? Kommer världsekonomin att gå samma väg som Cyperns ekonomi nyligen gjorde? Är det därför de har så bråttom?

I dagens avsnitt tar vi därför pulsen på världsekonomin. I vilket skick befinner den sig i?  Senaste gången vi tog upp den frågan i den här bloggen var i följande 2 inlägg:

Det jag skrev då, i ovan nämnda inlägg, gäller fortfarande. Här är ett citat hämtat från inlägget för svart 2 år sedan, den 8/2 2014. ”-Den uppgång och återhämtning vi ser i ekonomin är alltså tillfällig. Den har gjorts möjlig genom att nya pengar tillförts systemet. Dessa pengar kommer bl.a. från det utökade lånetak som amerikanska senaten och kongressen efter ”stor dramatik” röstade igenom. Spel för gallerierna är väl bästa uttrycket för att beskriva den charad som demokrater och republikaner ägnade sig åt innan man fattade det på förhand givna beslutet. Ett annat tillskott till våra ekonomier kommer från en överenskommelse mellan sex av världens centralbanker som gör det möjligt för en centralbank att genom så kallade ”swap deals” erbjuda ett annat lands centralbank obegränsad likviditet i första landets valuta. Denna överenskommelse har tidigare varit tillfällig mellan 6 av världens större centralbanker men nu har det permanentas. Länderna som ingått denna överenskommelse är  USA, EMU, Storbritannien, Japan, Kanada och Schweiz (se artikel i DI från 131031 - "Det onormala blir normalt" )”.

Trenden med att både världens stater och vi som individer fortsätter att skuldsätta oss ”bortom sans och balans” har alltså fortsatt de senaste 2 åren. Detsamma gäller sedelpressarna. De har gått på högtryck, världen över, hos de flesta centralbanker. Vart har då detta vansinne tagit oss? Hur nära ruinens brant står vi?
Dagens videoinslag ger oss en god inblick i detta. Filmen är uppbyggd kring ett knippe av varandra oberoende intervjuer och dokumentära reportage som sammantaget ger tittaren ett gott grepp om situationen.
 1. Först besöker vi Kina. Välkända ”60 Minutes” tar oss med på en svindlande tur i detta byggboomens förlovade land. Kina bygger någonstans mellan 12-24 nya STÄDER varje år. Det är inga små städer och vad värre är, många av dem står tomma – som spökstäder. Orsakerna därtill är flera. Dels bygger man fastigheter som är för dyra – priset ligger långt över vad en medelinkomsttagare har råd med. I tillägg bygger man nya fastigheter i en takt som inte motsvarar efterfrågan. Nackdelen med planekonomi månne…?
  Faktum är att ca 50% av Kinas tillväxt utgörs av ”construction”, alltså byggnation. Risken för att den ”bubbla” som nu blåsts upp är överhängande.
 2. Kina har därför redan börjat devalvera sin valuta, sin Yuan, vilket internationellt skapat en stor oro. En del analytiker att prata om valutakrig, en aggressiv handling gentemot dollarn och övriga valutor på världsmarknaden. Donald Trump, blygsam som alltid säger ”It’s going to be devastating for us!!!”. Några analytiker pratar om ett “race to the bottom” i en nedåtgående spriral som leder till valutornas kollaps. Samtliga valutors.
 3. Tredje delen av inslaget handlar om IS som sägs vara så pass finansiellt starka att de är på väg att köpa, alternativt har redan köpt ”nukleär kapacitet” från Pakistan. Denna 4 år gamla terrororganisation som oblygt utmanar världens samtliga supermakter genom att bl.a. öppet avrätta dess medborgare (USA, EU, Japan, Kina och Ryssland har alla utsatts för detta), upphör aldrig att förvåna.  Nu hotar de bl.a. USA med en kärnvapen attack. Detta måste utgöra något slags världsrekord i organisationsförmåga! Var får de allt kapital ifrån?
 4. I fjärde delen träffar vi Lindsay Williams, en äldre herre som berättar att han känner de vi kallar ”Den Globala Eliten” bättre än de flesta. Han har under 3 års tid levt tillsammans med dem och har fortfarande tät kontakt med några av dess medlemmar.
  Lindsay berättar om Den Globala Elitens nära förestående planer på att genomföra:
  - den globala ekonomins totala kollaps- genomförandet av The New World Order
  Allt detta menar han ska genomföras under perioden september till december 2015. 
  Vi vet alla att detta inte inträffade...
 5. I femte avdelningen av filmen träffar vi en pensionerad amerikansk kongressman, välkände Ron Paul, som varnar för en total finansiell krasch; värre än 2008 och värre än den stora depressionen på 1930-talet. Han ger oss bakgrunden till varför kollapsen är oundviklig.
 6. I videoinslagets sjätte avdelning träffar vi Jim Rickards. Jim representerar CIA där han arbetar som ”Financial Threat and Assymetric Warfare Advisor”. Jim är en av initiativtagarna till Project Prophecy; ett datasystem som sägs kunna förutsäga terrorattacker oavsett vi pratar om finansiella-, hacker- eller fysiska attacker likt Elfte September. Projektet inleddes efter just Elfte September-attackerna och sägs ha använts flitigt och framgångsrikt sedan dess.
  Jim Rickards har även skrivit en bok kallad ”The Death of Money”. I den beskriver han att världsekonomin oundvikligen kommer att kollapsa. Snart. Han ger oss 5 s.k. Flashpoints som alla driver oss mot denna kollaps. Han förutspår en depression långt värre än något vi sett tidigare – en depression som kommer att vara i 25 år. Bland de flashpoints han nämner finns några vi redan känner igen – bl.a. Petro-dollarns kollaps och Kinas finansiella krasch. Men han nämner också det faktum att IMF har en valuta som står på tur att ta över – en ”One World Currency”. Denna kallas för SDR – Special Drawing Right. Sett till IMFs position inom den organisation vi studerar i den här bloggen, samt sett till målsättningar om en världsvaluta inom ramen för New World Order, så är detta faktum smått häpnadsväckande…
 7. I sjunde inslaget träffar vi Jim Berwick som gissar att världsekonomin kollapsar den 15:e september 2015. Han delar den ”gissningen” med en hel del andra, däribland Martin Armstrong som är känd från en dokumentär som gick på SVT nyligen - ”The Forecaster”. Både Berwick och Armstrong baserade sina protetior på det faktum att den 15:e september 2015 innebar slutet på ett s.k. Shemitah-år. Shemitah har en biblisk betydelse som beskrivs i inslaget. Likaså får vi veta att stora, omvälvande händelser brukar inträffa just i slutet av ett Shemitah-år. Berwick radar upp ett stort antal exempel, däribland Elfte September, Finanskraschen 2008 och många, många fler.

  Som vi vet idag hade både Berwick och Armstrong fel i
    sina förutspåelser.
 8. I sista delen av videoinslaget träffar vi Jonathan Cahn; författare till bl.a en bok med titeln The Harbinger. Jonathan sätter in den kommande finansiella kollapsen - med allt vad den för med sig vad gäller svält, fattigdom och krig – i ett större bibelprofetiskt perspektiv. Det är dags att se över vår relation till Gud, menar han.

IMFs ledare Christine Lagarde
Många i inslaget har gissat att den finansiella kollapsen redan borde ha inträffat. En del gissade september, andra oktober alternativt under perioden september-oktober. De verkar ha gjort det på goda grunder, i fallet Lindsay Williams till och med baserat på det han kallar för ”inisde knowledge”. Hade de fel? Eller inträffade något som fick den Globala Eliten att modifiera sina planer?

Kraschen 2008 föregicks av en total finansiell kollaps på Island. Det som hände på Island 2007 kom sedan att repeteras ett år senare i en världsomfattande kris. Island blev en slags mall – en modell i liten skala – för den efterkommande mycket större krisen.

Många tror att Cypern är just en mall eller modell för den nära förestående kollapsen i världsekonomin. Men modellen fungerade inte helt smärtfritt. Det saknades lagstiftning som möjliggjorde ”bail-ins”. Kan det vara så att avsaknaden av sådan lagstiftning varit orsaken till att kollapsen försenades. Kan det vara så att vi nu, efter förste februari och med hela Europa täckt, står förberedda för dess genomförande? Kan det vara så att den Globala Eliten nu är redo att trycka på knappen? Kommer den fruktade räntehöjningen inom kort? Framtiden får utvisa, men sannolikheten tror jag är hög. Mycket hög.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar