Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 21 maj 2016

Agenda 21 / 2030 – FN:s handlingsplan för att implementera NWO

FNs dokument "Our Common Future" (1987)
Har du hört talas om Agenda 21 eller Agenda 2030. De flesta av oss har inte gjort det. Ändå är det just dessa 2 dokument som påverkar dig och mig mer än nästan något annat just nu. Syftet med dagens inlägg är att göra dig medveten om dessa dokument och dess inverkan / påverkan på våra liv idag och vår gemensamma framtid.

Ett annat ord för Agenda 21 är Sustainable Development. FN:s och Världsbankens definition av Sustainable Development lyder som följer:

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

FN har satt upp 17 mål för Sustainable Development. Det är dessa som världen nu håller på att sträva mot. De 17 målen är:

1)         End poverty in all its forms everywhere
2)         End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture
3)         Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages
4)         Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
5)         Achieve gender equality and empower all women and girls
6)         Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
7)         Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
8)         Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all
9)         Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster innovation
10)     Reduce inequality within and among countries
11)     Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
12)     Ensure sustainable consumption and production patterns
13)     Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements made by the UNFCCC forum)
14)     Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
15)     Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss
16)     Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
17)     Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable development

Visst låter det bra! Det låter som något vi alla skulle kunna skriva under nästan obesett. Men vad händer om vi dröjer lite med den underskriften. Vad händer om vi granskar innebörden av detta i sömmarna?

FNs dokument "Agenda 21" (1992)
För att kunna granska Agenda 21 tar vi hjälp av föreläsaren i dagens videoinslag, John Anthony. John driver ett eget litet företag i USA och är också medlem i en organisation kallad The Heartland Institute. John tar oss med på en resa där vi blir varse historien om hur Agenda 21 och Agenda 2030 tillkom. Vilka var huvudmännen bakom de dokument som i FN:s regi togs fram och hur spreds de, världen över.  Det är framförallt tre dokument som är viktiga för förståelsen av Agenda 21:
 • Our Common Future – (även kallad the Brundtland Report efter ordföranden, Gro Harlem Brundtland, i den grupp / tankesmedja som författade dokumentet). Här redogörs principerna för hur vi ska kunna uppnå sustainable development i enighet med FN:s definition ovan.
 • Agenda 21 - En de facto handlingsplan för världens stater. Denna presenteras och antogs i samband med den stora miljökonferensen i Rio 1992 (The Earth Summit). Den antogs i formen av en s.k. Soft Law d.v.s. inte på något vis bindande för de stater som anslöt sig.
 • The Global Biodiversity Assessment report – som beskriver vad respektive stat runtom i världen kommer att behöva omvandlas till om vi ska kunna rädda planeten.FNs dokument "The Global Biodiversity
Assessment report" (1995)
Här börjar det bli intressant. Särskilt det tredje dokumentet börjar identifiera företeelser som betraktas som ”icke sustainable”. Hämtat från rapporten räknar John Anthony några av dessa aktiviteter, t.ex:
 • Utförsåkning
 • Golf
 • Asfalterade vägar!!!
 • Dammar
 • ”Private property” -  d.v.s. tomter och byggnader i privat ägo!!!
 • Konsumptionssamhället
 • The Family Unit !!!! – (ska kanske främst tolkas som att utbildning krävs för att få ner storleken på våra familjer)
 • Overpopulation – jorden klarar bara ca 1 miljard invånare !!!

Rapporten säger att det som är ”icke sustainable” måste arbetas bort. Låter detta galet? Ta gärna en titt själv i FN:s dokument där detta finns inskrivet. Du hittar dem som PDF filer på internet och kan även beställa dem från diverse internet-bokhandlare.

John Anthony fortsätter med att visa en karta för hur USA, enligt FN:s planerare, kommer att se ut efter genomförandet av Agenda 21. Det är en tämligen skrämmande bild där vi ser att större delen av landet utgörs av naturreservat, i stort sett utan mänsklig bebyggelse. All mäsnklig aktivitet koncentreras till ett fåtal bebodda sektorer. Här börjar vi inse vad det innebär att Private Property betraktas som ”icke sustainable”. Bilden påminner mycket om filmen ”The Hunger Games”.


USAs karta efter att Agenda 21 är fullt implementerad


The Georgia Guidestones
Allt detta börjar låta bekant. Kommer du ihåg inlägget från den 16:e januari 2014 kallat ”Symboler och Tecken. Där stiftade vi bekantskap med The Georgia Guidestones; tio gigantiska Stonehenge liknande stenar, var och en med inskriptioner motsvarande 10 budord inristade i sig på olika språk. Dessa tavlor skänktes av en anonym person som använde den mystiska pseudonymen R.C. Christian. Om du översätter det med Roman Catholic Christian och sätter in det i det större sammanhang som blottlagts via tidigare inlägg på den här bloggen så känns det som vi kan ha hittat källan till var donationen kom från. Reptera gärna det inlägget och särskilt märke till det första och tionde budordet. Jämför dessa med vad FN räknar som ”icke-sustainable”.

Det här börjar ju låta skrämmande kan tyckas. Men som Mr. Anthony konstaterar: ”Det här är ju bara FN –dokument. Så vi (USA) klarar oss. Eller?”. Nej inte alls. Det visar sig att 1992 skrev George Bush den äldre under dokumenten från FN och 1993 så fortsatte Bill Clinton det arbetet genom att utfärda en s.k. Executive Order som alltså öppnar upp för Agenda 21:s implementation i USA. Sedan dess har denna order omsatts i planer som når ut i hela det amerikanska samhället. Varje liten kommun är påverkad av det. Inte bara i USA utan världen över, Sverige inkluderat. Fundera t.ex. över varför höghastighetståg eleverade upp i luften a la Hunger Games plötsligt blivit en het potatis för våra beslutsfattare? Eller varifrån idéerna till Västlänken kommer ifrån. Garanterat kan detta spåras tillbaka till Agenda 21.

Så vad innebär detta? Det kan sammanfattas med ett citat från Harvey Ruvin, en annan av nyckelfigurerna bakom Agenda 21. Han säger att:

” Individual rights will have to take a back seat to the collective.”

Här är det på sin plats att reptera ett kort videoinslag från ett tidigare inlägg om FN:s målsttning om att vara en ”one world government” och att denna ska vara baserad på Collectivism.

ämför detta med vad vi i tidigare inlägg sagt om New World Order, ett samhälle där våra rättigheter får ge vika för kollektivets. Ett samhälle där vi mer eller mindre är slavar åt en styrande elit. Är det inte dags att börja känna sig en smula bekymrad här.

Resten av John Anthony’s föreläsning handlar om att kartlägga hur Agenda 21 just nu (2011) sprids i USA och i världen och vilka effekter detta haft hittills. Kom också ihåg att Agenda 21 har numera blivit Agenda 2030 och att denna mer eller mindre sjösattes av påven i september förra året av Påve Fransicus. Detta skedde i samband med att en s.k. kallad Tetrad avslutades. Ni som följt den här bloggen under en längre tid är medvetna om symbolers värde för de som styr vår värld. Men nog pratat om detta nu. Dags för John Anthony’s föreläsning från 2011 om Agenda 21.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar