Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 28 augusti 2016

Pyramidens topp – the eye of Horus

Kain mördar Abel
Vi avslutade förra inlägget med att konstatera att världen runt hittar vi monument, stadsplaner, konstverk, skulpturer m.m. som tycks hylla det ockulta i allmänhet, men i synnerhet gudar från den egyptiska mytologin – Osiris, Isis och Horus. Horus är son till de båda förstnämnda. Översätter vi detta till kristna traditioner finner vi att motsvarigheten till Osiris är Kain – son till Adam och Eva och den som mördade sin egen bror, Abel. Kain fick en son som han gav namnet Enoch. Enoch är alltså Horus motsvarighet. Dagens videoinslag berättar historien om dessa bibelhistoriska personer. Vi får oss berättelsen till livs med hjälp av citat både från bibliska skrifter men också esoteriska sådana.

Efter det att Kain mördat sin bror Abel blev han straffad av Gud. Han slängdes ut från gemenskapen. Han blev utstött från det övriga samhället. Men samtidigt som han blev detta fick han också ett uppdrag av Gud – att regera och härska över synden / ondskan. I praktiken innebar detta att han fick uppdraget att härska över jorden - ”the authority to rule” . Detta uppdrag kallas också för ”the mark of Cain”. Uppdraget gick sedermera vidare till Kains son, Enoch, och därifrån även vidare till dennes avkommor.
The mark of Cain

Läser vi i Frimureriets egen bibel, Morals and Dogmas – skriven av Albert Pike, hittar vi på s.210 (i originaltexten -  sidan 125 i den PDF version jag hittade på nätet) följande att läsa om Enoch:
 
“Enoch…. His name signified in the Hebrew, INITIATE or INITIATOR. The legend of the columns, of granite and brass or bronze, erected by him, is probably symbolical. That of bronze, which survived the flood, is supposed to symbolize the mysteries, of which Masonry is the legitimate successor - from the earliest times the custodian and depository of the great philosophical and religious truths, unknown to the world at large, and handed down from age to age by an unbroken current of tradition, embodied in symbols, emblems, and allegories.”
Ockult symbolik i Vatikanens mitt
Enoch ses alltså som THE INITIATOR. Den som i praktiken grundat organisationen och som säkerställt att kunskap och traditioner, av filosofisk och religiös natur:
  • bevarats och levandehållits genom århundraden
  • använts i både konst och arkitektur
  • hemlighållits för större delen av jordens befolkning
The eye of Horus
Kunskapen har sedan dess förts vidare ”in an unbroken bloodline”. Vi kan ställa oss frågan varför kungligheter alltid ägnat sig åt ”inter marriage” – gift sig med någon inom släkten. Vi kan fråga oss varför USAs 44 presidenter alla är släkt med varandra?  Är det måhända så att det är Kains och Enochs släktingar som styr över världen idag? Mycket talar för att så är fallet. Föreläsaren i dagens videoinslag tydliggör detta med all önskvärd tydlighet. Fokus i föreläsningen ligger på Vatikanen och på USA. Vi får bl.a. veta att det stora flertalet av amerikas ”maktens män” antingen är Jesuiter eller är utbildade vid jesuit-kontrollerade universitet.

Innebär detta att vi nått pyramidens topp? Vems öga är det som är avbildat i pyramiden på dollarsedeln? Det är ”the eye of Horus” – Enochs öga…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar