Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 24 augusti 2016

Världen runt bland kända monument och ockulta symboler

Dagens inlägg innehåller ett fascinerande videoklipp med namnet ” Secrets in Plain Sight”. Videon tar oss med på en 3h45m lång resa, jorden runt bland välkända städer och platser. Vi besöker Washington DC, Stonehenge, New York, San Fransisco, Jerusalem, Vatikanen, London, Rom och till och med lilla Vancouver. Resan tar oss också ut i rymden där vi stiftar närmare bekantskap med planeter, solar, solsystem och galaxer. Denna färd har ett mycket speciellt syfte: att väcka oss till insikten om att städer / stadsplanering, monument, konstverk inte kommer till av en slump. Oavsett i vilken tidsepok de byggs under tycks de vara baserade på samma kunskap – en kunskap om astrologi, ”mytologi” och astronomi.

Tavlan i FNs högkvarter i New York
Vi börjar resan i Washington DC där vi blir varse om vilken roll Frimurarna har spelat vad gäller stadens tillkomst.  Vi ser hur deras kunskap om hemliga nummer, symboler och relationer dem emellan genomsyrar hela stadsplanen. Från Washington åker vi vidare till platser som vi överraskande nog får veta är kopplade, på ett symboliskt plan, till huvudstaden. Vi åker till Stonehenge och New York. Vi tar en ordentlig titt på ett konstverk i FNs huvudkontor i New York. Detta konstverk är även det fyllt med vad som kan tyckas överraskande symbolik. Många av motiven är nämligen tagna direkt från Bibeln, vilket ju kan tyckas märkligt för en internationell församling vars religiösa preferenser lär divergera avsevärt från individ till individ.

Ganska tidigt i filmen får vi veta att det är Frimurarna som är arkitekter bakom de lite mer moderna monumenten även i övriga städer som nämns. Men vi inser också snabbt att deras kunskap ärvts genom årtusenden från organisationer som i tidigare inlägg pekats ut som dess föregångare – tempelriddare, rosenkreuzare, gnostiker m.fl. Många av motiven i den konst som smyckar både moderna och antika konstverk talar ett gemensamt språk. Symboliken och ”nummerologin” är desamma genom hela världshistorien. Som jag nämnde tidigare finns här också en koppling till våra himlakroppar – solen, jorden och månen är flitigt förekommande i dessa verk

Monumenten och övriga artefakter tycks alla ha det gemensamt att dess upphovsmän haft en detaljerad kunskap om jorden (med dess kontinenter och platser) samt vårt solsystem och till och med hela universum. Ta Cheops-pyramiden i Egypten som exempel. Denna har byggts med kunskap om jordens omkrets, dess radie och dessutom med kunskap om ljusets hastighet i vakuum! Inte förrän helt nyligen har fysiken och vetenskapen i övrigt lyckats komma ikapp någorlunda vad gäller sådan kunskap…

Frimurarsymboler med "the eye of Horus"
San Francisco, Jerusalem, Paris och Vatikanen... Vart vi än tar oss så ser vi samma fenomen. Siffrorna 6 och 5 spelar en särskilt stor roll. Inte minst relationen mellan dem. Betydelsen av dessa båda siffror återspeglas inte bara i monument och i konst utan till och med i en av våra påvars namn – han som valde att kalla sig Sixtus the Fifth.

Så vad betyder allt detta. Vad är den djupare innebörden av detta ”virr-varr” med siffror och symboler? Ett återkommande tema i symboliken är knutet till mytologiska figurer / gudar som Osiris och Isis. Freningen mellan dessa båda resulterar i att Horus föds. Denna händelse tycks vara central för upphovsmännen till alla dessa verk. Från tidigare inlägg i den här bloggen vet vi att Horus Öga är det som sägs vara avbildat i pyramidens topp. The All Seeing Eye. Är det måhända så att våra monument och konstverk utgör en hyllning till Horus och dennes föräldrar – Osiris och Isis.

” The most commonly encountered family relationship describes Horus as the son of Isis and Osiris, and he plays a key role in the Osiris myth as Osiris's heir and the rival to Set, the murderer of Osiris.”
I egyptisk mytologi mördades Osiris av sin bror Set. Liknelsen med bibelns historia om Kain och Abel är slående. Men en närmare betraktelse avslöjar att i den egyptiska versionen av myten så är rollerna de omvända. Det är alltså den mördade Osiris som motsvaras av Kain medan dennes mördare, Set, motsvaras av Abel. Just den här omvända relationen kommer att få en alldeles särskild betydelse och koppling i nästa inlägg i den här bloggen. Kom alltså ihåg att det är Kain som hyllas i form av Osiris, samt att Kain fick en son, Enoch (som alltså är bibelns motsvarighet till Horus).

  VIDEO: "Secrets in Plain Sight
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar