Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 4 oktober 2016

Är vi på väg mot en One World Religion?

Vi är på väg mot en New World Order. Tecknen på det är många och vi har i ett flertal inlägg kunnat ta del av vad detta innebär. I exempelvis inlägget från den 9/11-2013 med titeln ”The New World Order” skrev jag följande om målsättningarna med NWO:

”Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
·               En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av den härskande eliten
·               Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
·               Den härskande eliten har total kontroll över befolkningen…
·               Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
·               En religion
·               En valuta”

Notera alltså att om vi är på väg mot en New World Order så bör det alltså finna tydliga tecken runt om i världen på att vi går mot en enad kyrka – en One World Religion. Detta har vi blivit varse tidigare. I inlägget från den 8/5 – 2016 med titeln ”Favorit i repris – FN:s ockulta agenda” tog vi en djupare titt på FN:s stadgar. Däri framgår det tydligt att en One World Religion varit organisationens målsättning redan från start. Det fanns med i programförklaringen redan till föregångaren – Nationernas Förbund och formuleringen finns med i stadgarna till nuvarande organisation. Men låt oss ta en uppdaterad titt på fenomenet. Låt oss ta oss till nutid.

Vad vi lärt oss i tidigare inlägg i den här bloggen är att:
  • den grupp vi studerar i bloggen har finansierat alla sidor i alla krig sedan åtminstone Franska Revolutionen
  • samma grupp använder sig återkommande av en taktik kallad ”Problem/ Reaction/ Solution”. Denna teknik kännetecknas av våra makthavarna själva planterar ett problem som folket reagerar på genom att kräva en lösning. Makthavarna presenterar då en på förhand uttänkt, och för folket attraktiv, lösning som därför införs, utan protester.
  • vi har dessutom i tidigare inlägg sett indikationer på att i princip samtliga religiösa rörelser i världen infiltrerats på ledarnivå av Jesuiter. Och bakom Jesuiterna hittar vi Vatikanen.

Ceremoni i Seoul - religions for peace
Det är alltså Vatikanen vi bör vara vaksamma på. Hur agerar Vatikanen idag i den här frågan? Om detta handlar dagens båda videoinslag. 

Det första videoklippet är en föreläsning av Walter J. Veith ur serien ”From Crete to Malta”. I detta får vi bl.a. veta att:
  • påve Franciscus, efter bara en vecka i sitt nya ämbete (21/3 2013), uppmanade världens alla kyrkor att förena sig med varandra
  • ett drygt år senare, den 18/9 2014, anordnades en stor tillställning i Seoul i Sydkorea. Namnet på mötet var WARP – World Alliance of Religions for Peace. Syftet var att världens alla religioner skulle signera ett kontrakt, ett avtal för världsfred – The Unity of Religions Agreement. Den slogan som användes för mötet var den lite utmanande frasen ”We Are One”…

Föreläsningen avlutas med några träffsäkra bibelcitat som lätt kan sammankopplas med detta storslagna försök till att uppnå fred i världen. Men var fanns världspressen? Har du hört talas om den här konferensen, som även inkluderade världens politiska makthavare. Jag hade inte hört talas om det här innan jag hittade Veiths föreläsning.
Har du hör talas om den Ekumeniska Rörelsen? Det är ett initiativ som syftar till att ena, inte bara de olika kristna samfunden, utan också hela världens samfund/kyrkor. Ekumenik kommer från det grekiska ordet oikumene som betyder ”hela den bebodda världen” eller ”världsomfattande”.

Kort historik
I Edinburgh ordnades 1910 en världsmissionskonferens som resulterade i att den moderna ekumeniska rörelsen grundades för att eftersträva gemenskap och enhet inom kristenheten. Det internationella missionsrådet grundades år 1921 och år 1961 införlivades det med Kyrkornas världsråd (KVR). Rörelserna ”Life and Word” och ”Faith and Order” igångsattes av Kyrkornas världsråd 1948.

På många sätt uppfattas ekumenik som en positiv strävan. Religiösa motsättningar har ju varit grunden till otaliga krig genom historien. Vore det inte bra om vi kunde bordlägga alla meningsskiljaktigheter och istället enas? Kanske ändå inte. Särskilt inte i ljuset av hur samtliga krig sedan Franska Revolutionen bedrivits.

I dagens andra videoinslag tar vi en titt på fenomenet ekumenik. Inslaget börjar med en längre genomgång av hur gospelmusiken är på väg att tappa sin identitet genom att dess största stjärnor lockas in i den sekulära världen. En värld där dessa artister tjänar grova summor pengar genom att skriva kontrakt med de stora skivbolagen. Tyvärr gör de det på bekostnad av det kristna budskapet som alltmer kommit att handla om egenkärlek snarare än kärlek till Jesus. De kristna symbolerna ersätts allt oftare med ockulta sådana.

Citat från Avro Manhattan
Påven uppmanar världen till att utrota fattigdomen. Detta låter bra för de flesta av oss, ända tills vi tar oss en funderare på varifrån budskapet kommer. Påvestaten är världens rikaste institution, något som sammanfattats i en bok med titeln ”The Vatican Billions” skriven av Avro Manhattan.
Samma problem gäller de s.k. karismatiska ledarna. De förestår ett stort antal evangeliska kyrkor i USA. I videoinslaget träffar vi ett flertal sådana; Pat Robertson, Kenneth Copeland, Billy Graham, Creflo Dollar och Joyce Meyers är bara några av dessa snuskigt rika evangelister som driver sina kyrkor som en lönsam industri. I många avseenden bryter de mot den kristna etiken och moralen. Deras ursäkt? ”-We are only human!”…

Men det är här, ca 43:50 minuter in i dagens andra videoinslag som det börjar bli riktigt intressant. Nämnde författaren Avro Manhattan har i sin bok ”The Vatican Washington Moscow Alliance” skrivit att ”den ekumeniska rörelsen är Vatikanens primära redskap för att försvaga de protestantiska kyrkorna för att sedermera få dem över till sin egen sida”. Det kan tyckas vara ett djärvt påstående men faktum är att påståendet bekräftas av Vatikanens egna skrifter. Detta blir särskilt tydligt när du läser ”Directory for the application of principles and norms on Ecumenism” (från 1993). Ett flertal citat från denna lyfts fram i videoinslaget.

Vidare ställs frågan varför jungfru Maria hyllas på det sätt hon gör inom den katolska kyrkan. Jesus Kristus spelar en undanskymd roll i den jämförelsen. Dyrkan av den kvinnliga gudomen tycks även sprida sig till den protestantiska världen. I videoinslaget väcks frågan om det verkligen är Maria som dyrkas eller om det är den egyptiska gudomen Isis och hennes son Horus. Frägan är särskilt intressant i ljuset av tidigare inlägg nyligen i den här bloggen som indikerar att det kan vara Osiris och Horus blodsband (alltså Kains och Enoks) som vi kan spåra bland makteliten i dagens samhälle.

Kenneth Copeland, Tony Palmer, Påven + ett flertal evangelister
Vi bjuds på en kavalkad av protestantiska, lutheranska och evangeliska kyrkoledare som alla haft audiens med påven i syfte att sträva mot förening och enhet. Berättarrösten i inslaget förutspår att år 2017, på 500 årsdagen av Martin Luthers protest, så kommer den protestantiska rörelsen att be om ursäkt för sitt uppror. Vad händer då? Ja, kanske blir det som den katolske biskopen Tony Palmer lite utmanande säger till evangelisten Kenneth Copelands församling: ”Luthers protest är över – gäller detsamma din?”… Vidare säger han: ”Om det inte längre finns någon protest, hur kan det då finnas en protestantisk kyrka?”…  Mötet mellan Tony Palmer, Kenneth Copeland och den sistnämndes församling avslutas med ett tal över videolänk från påve Franciskus. Slutligen tackar och välsignar alla inblandade varandra.

Jesuiterna har alltid vetat att det är genom att tidigt indoktrinera ungdomar världen över som de kan bli dominanta i samhället. Andelen jesuitiska och katolska universitet i USA är imponerande. Och deras alumni-träffar är till och med mer imponerande, inte minst på Georgetown University där talare som Barack Obama, John Kerry, Bill och Hillary Clinton bara utgör en del av listan över kända f.d. studenter. Är det från dessa universitet som jesuiter skickas ut i världen för att framgångsrikt infiltrera samhällets alla maktfunktioner?

Världens alla kyrkor och församlingar förenas. Och det är Vatikanen som håller i taktpinnen. Är vi på väg mot en One World Relgion...?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar