Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 21 oktober 2016

Khazarernas historia och hur den påverkar oss idag

Ämnet i dagens inlägg är känsligt och kontroversiellt. Det är därför av yttersta vikt att vi både uttrycker oss precist och korrekt i ämnet, men också anstränger oss för att uppfatta det hela korrekt. Därför vill jag redan från början poängtera att dagens videoinslag INTE I TILLRÄCKLIG UTSTRÄCKNING lever upp till den standarden. Ämnet för dagen är judarnas eventuella roll i konspirationen. Så låt oss redan från början slå fast att det i min hypotes INTE är en judisk konspiration som just nu drabbar oss.
Talmud

Judarnas historia beskrivs på följande vis i wikipedia:
Enligt biblisk tradition var Israels folk ursprungligen uppdelade på tolv stammar efter patriarken Jakobs söner. Efter storkonungen Salomos död splittrades riket i två delar på 900-talet f.Kr. Stammarna i det norra riket, Israel, kom med tiden att assimileras med omgivande folkslag. Dagens judar räknar enligt traditionen sin härkomst från det södra riket, Juda, och stammarna Juda, Benjamin och Levi. Majoriteten av dagens judar, drygt tio miljoner, tillhör den ashkenaziska etniska gruppen.
Det judiska folket är genom sin historia bärare av den judiska religionen.”  

Vi kan alltså konstatera att grovt räknat så utgör s.k. ashkenaziska judar ca 80% av totalen idag (13,8 miljoner). Så vad vet vi då om dessa? Återigen tar vi wikipedia till hjälp:

 ashkenazer … är den grupp av judar som på medeltiden kom att bosätta sig i Tyskland och norra Frankrike, samt därefter i Polen och andra östeuropeiska områden…
…De ashkenaziska judarna kom att forma sin religion delvis efter egna seder och bruk. Den ashkenaziska gudstjänstformen (nusach) skiljer sig därför från sefardernas och de orientaliska judarnas, vars nusach påverkades av de judiska akademierna i Babylonien på 500-800-talet. Den sefardiska riten anses av många närmare besläktad med den som var gängse i och omkring det forntida Palestina… De ashkenaziska judarna har traditionellt varit i majoritet bland judar i Central- och Östeuropa, samt även bland judar som utvandrat till USA, men de är också den judiska grupp som drabbats hårdast av förintelsen.

En fråga som uppstår naturligt när vi betraktar dessa fakta är – Varför påverkades ashkanazerna i sin utformning av gudstjänsten av de judiska akademierna Babylonien och vad innebar detta?

En som ingående studerat ashkenazernas ursprung var den brittiske författaren Arthur Koestler. Ett resultat av dessa studier blev boken ”Den trettonde stammen”. I den boken hävdar Koestler att östra europas judar – ashkenazerna - huvudsakligen härstammar från ett folkslag kallat Khazarerna.  Återigen vänder vi oss till wikipedia, som dock är fåordigt i ämnet:

Khazarien
Khazarer var en folkgrupp som under första årtusendet e. Kr. bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland…
…Kazarernas stora rike omfattade folk av mycket olika härkomst och deras överhuvud och hövdingar hade härskartiteln khagan. Khazarerna var ett i religiöst avseende tolerant folk. Särskilt mottog de vänligt de från Konstantinopel fördrivna judarna, vilka bidrog till förbättrad handel och förmådde den ledande dynastin på 700-talet att antaga judendomen…

Runt år 740 e.kr. konverterade alltså hela det khazariska riket till judendomen. Den form av judendom som man konverterade till var den babyloniska. Mycket tyder på att de judar som anlände till Khazarien från Konstantinopel ursprungligen kom från just Babylonien. Den viktigaste skriften inom den babyloniska formen av judendomen – vid sidan av Tanach (den hebreiska bibeln) är Talmud. Materialet i Talmud, enligt wikipedia

”…  handlar om förhållningssätt och bildar därför grunden för en unik referensram gentemot vardag och omvärld. Studiet av den babyloniska Talmud är själva förutsättningen för bevarandet av det säregna andliga och intellektuella liv, s om är själva livsluften och förutsättningen för traditionell judendom.

Vi är alltså tillbaka i Babylonien, den plats utifrån vilken den konspiration vi studerar i den här bloggen härstammar. Vi har i tidigare inlägg sett att Talmud har sitt ursprung i de babyloniska mysteriereligioner – alltså religioner som är hädiska och sataniska till sin karaktär. Vi har också i tidigare inlägg kunnat följa dessa esoteriska traditioner från Babylon, via Tempelriddarna fram till Jesuiterna och Frimurarna. Även här har vi konstaterat att traditionerna är sataniska till sin karaktär. Det är Lucifer som är deras ledstjärna.(se inlägget från den 4/5-2016 "Vad varje Frimurare bör känna till"). I bloggen har vi vidare konstaterat att hela konspirationen förefaller vara ett krig om din och min själ. Det är det goda mot det onda. Det är det klassiska bibliska temat. Så vad har bibeln att säga om khazarerna. Följande text från Uppenbarelseboken, kapitel 2 vers 9 förefaller tala om just dessa khazarer / ahkenazer, där Jesus säger.

”"I know thy works, and tribulation and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.”

Ben Gurion,
Look Magazine intervju
Från Babylonien tar vi ett skutt till våra dagar. Här kan vi konstatera att flera av de namn vi kommit i kontakt med under studiet av Den Stora Konspirationen sägs ha sina rötter i just Khazarien. De är alltså ashkenazer. Adam Weisshaupt, familjen Rothschild, ett flertal av europas kungafamiljer samt namn från vad vi kallar Den Globala Eliten (t.ex. Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; and Van Duyn) för att nu bara nämna några. Den Zionistiska rörelsen - som kämpade för, och vann en judisk stat i Palestina – bestod i huvudsak av ashkenazer. Staten Israel har enbart haft premiärministrar av ashkenaziskt ursprung. Detta betyder att staten Israel alltid styrts av ashkenaziska judar - alltså de ICKE ursprungliga bibliska judarna. Den förste av dessa premiärministrar - Ben Gurion - beskrev häpnadsväckande nog ett samhälle som på pricken liknar New World Order. Detta gjorde han i en intervju med journalister från tidningen Look (1962). Mr Gurion uttryckte följande i sin framtidsvision om året 1987:

The image of the world in 1987 as traced in my imagination: The Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growing intelligentsia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and the rising Political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy.  

    Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having a Socialist and democratic regime. With the exception of the U. S. S. R. as a federated Eurasian State, all other continents will become united in a world alliance at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished and there will be no more wars. In Jerusalem, the United Nations will build a shrine of the prophets to serve the federated union of all continents; this will be the seat of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnancy will slow down the explosive natural increase in China and India. And by 1987 the average life-span of man will reach 100 years.

När vi kartlägger konspirationen får vi inte göra misstaget att skylla på någon enskild ras eller religion (många gjorde misstaget att prata om en judisk konspiration för att ta makten över världen efter Ben Gurions uttalande). Detta vore ett misstag som bara leder till en återvändsgränd. Nej, av allt att döma är det en kamp mellan det goda och det onda som vi står inför. Ben Gurions vision om 1987 är ett tillstånd där hans sida, den luciferiska/ sataniska har tagit kontrollen och infört sitt New World Order. Det är på just den här punkten som jag menar att Ted Pike, berättarröst och producent till dagens videoinslag ”The other Israel”, troligen gått vilse. Men hans material är ändå sevärt och informativt. Det berättar precis den historia jag försökt återge ovan, men mycket mer utförligt. Byt bara ut ordet ”judisk” mot ”satanisk” eller ”Illuminati” så menar jag att han trots allt träffar ganska rätt.
3 kommentarer:

 1. hmm....är inte i princip allt det du hävdar bara en svensk översättning av det som David Icke påstår?!

  SvaraRadera
 2. Hej Anonym och tack för din kommentar. Jag antar att du med den avser senaste inlägget och inte bloggen som helhet. Varje inlägg i bloggen bygger på fakta från dokumentärer, föreläsningar, böcker, artiklar m.m. Källorna till varje inlägg brukar vara flera men jag väljer genomgående ett videoinslag som tydligt illustrerar det jag skriver om. Detta för att göra materialet mer tillgängligt för läsaren/följaren.

  Inlägget om Khazarerna följer samma mönster. Videoinslaget jag valt är signerat Ted Pike och heter "The Other Israel". Det är en filmatisering av samme persons bok kallad "Israel: Our duty...our dilemma".Boken är från 1984. Bland övriga källor finns ett välkänt tal (från 1961) signerat Benjamin Freedman samt ett knippe andra videor och artiklar.

  Jag känner väl till David Icke och har haft med hans film "Oblivion" i ett av mina inlägg. Jag har dock medvetet valt bort David Icke eftersom jag tycker att det material han producerar håller en alltför ojämn kvalitet. Det innehåller lite för mycket "effektsökeri" för min smak.

  SvaraRadera
 3. David Icke är geschäft, det han håller på med betalar hans räkningar.
  Men du verkar köpa hans teori om Babylonien som ursprung för allt det "onda" ganska rakt av, inte sant? Jag finner roliga paralleller mellan nåt utomjordiskt med onda avsikter från Babylon och Scientologernas villfarelse om den galaktiska överlorden Xenu.....tyvärr finner jag din framställning högst tendentiös o ännu en i raden av tröttsamma konspirationsteorier orsakad av judarna. Du kan förneka o försöka bortförklara hur mycket du vill, o använda eufemismer som "satan" eller illuminati". Alla som läser din blogg vet precis vad du syftar på Bengt

  SvaraRadera