Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 6 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Jesuiterna

Vi fortsätter på samma tema som vi påbörjade i förra inlägget. Den gången var det Frimureriet som granskades. I det här inlägget går vi på djupet vad gäller vilka bevis som finns för Jesuiternas inblandning i konspirationen. De förefaller ha, som vi sett tidigare, en roll som är att betrakta som drivande och ledande. Bevisen i sig består huvudsakligen av citat från den egna organisationen. Föreläsaren i dagens videoinslag, sydafrikanen Walter Veith, fokuserar främst på Jesuiternas egna skrifter och uttalanden. Citaten hämtas från dokument och publikationer som är centrala för deras organisation.  Vill någon därför ifrågasätta dessa är det alltså till den källan man bör vända sig.

Loyola svär jesuit-eden
Jag vågar påstå att för dig som vill förstå drivkrafterna bakom den konspiration vi studerar så är dagens videoinslag det kanske viktigaste av de som hittills lagts ut i den här bloggen.

Dagens videoinslag inleds med en titt på Tempelriddarorden, dess uppgång och fall. Vi får veta att det finns många likheter mellan den organisationen och Jesuiternas. De är båda knutna på exakt samma vis till Vatikanen – historiskt utgjorde de båda dess militära gren med syftet att försvara påvestatens intressen.

Jesuiternas organisation, The Society of Jesus, grundades den 15:e augusti 1534. Dess förste ledare var Ignatius Loyola. Organisationen uppstod med ett uttalat syfte att motverka Reformationen. Många bittra strider har kommit att utkämpas mellan protestanter och katoliker – inte minst det Trettioåriga Kriget. Men var det verkligen bara protestanter som stred på protestanternas sida? Frågan är, om vi tar en titt på den ed som Jesuiterna sägs svära, mycket berättigad.

Början av eden (där den överordnade tilltalar den som ska sväras in) lyder som följer:

Min son, Du har redan instruerats att uppföra Dig som en hycklare: Att vara en katolik bland katoliker, och vara spion bland Dina egna bröder – att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara en reformert bland de reformerta, att vara en hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. 

Bland protestanterna – var i allmänhet som en av dem! Tillägna Dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar. Framhåll med hela Din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk Dig så djupt att Du blir en jude bland judarna, så att Du blir i stånd till att insamla all information som kan vara till nytta för Din orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd, genom att Du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser. Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med Din Jesuitbroder … som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som Du har förbindelse med _ så att kyrkan till slut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Eden i sin helhet hittar du på ”The United States Library of Congress”. Eden är omdebatterad. Den förnekas och kallas en förfalskning från officiellt katolskt håll. Men är det så? Kan vi lita på det? Om vi antar att eden är korrekt kan vi alltså konstatera att jesuiten uppmanas till att infiltrera mäktiga organisationer och inom dessa verka, i hemlighet, till förmån för påvestatens målsättningar och önskningar. Eden skulle i sig kunna ge en förklaring till utvecklingen i världen under de århundraden som gått sedan Jesuitorden bildades. Eden i sin helhet hittar du via dessa länkar, på både svenska  och engelska

En fallos-symbol?
Veith har naturligtvis en hel del att berätta om Jesuiternas ed. Vidare berättar han även mycket om symbolerna som används inom Jesuitorden. Han tar upp exempel efter exempel och påvisar hur varje sådan symbol tycks vara hämtad från de Babyloniska och Egyptiska mysteriereligionerna. Det kända P korset är till exempel en gammal hednisk fallossymbol. IHS, som ofta används inom Vatikanen är en referens till den egyptiska trefaldigheten Isis, Horus och Seth. Intressant att solen även används i den symbolen. Veith tar upp många liknande exempel.

Världshistorien är fylld av exempel där kända, betydelsefulla och inflytelserika personer varnar för Jesuitorden. Dostojevski skrev i romanen Bröderna Karamzov följamde om jesuiterna:

”…with their Pontiff of Rome as their emperor…its simple lust for power…something like a universal serfdom with them as a master”
IHS - Soldyrkan?

Den målsättningen har vi ofta hör nämnas i den här bloggen, på temat New World Order.

General Lafayette, verksam under George Washington, har om jesuiterna sagt ”…they have instigated most wars in Europé”.

En Jesuitisk general vid namn Tamburini sa redan 1720 att:
”See myLord, from this room I govern not only Paris, but China. Not only China but the whole world – without anyone knowing how it is managed”

Hade han rätt? Mycket tyder på det. 

Föreläsningen i övrigt är sprängfylld med intressanta fakta. Vi får veta att:
  • Jesuiterna skapade, och kontrollerar en lång rad hemliga sällskap. Däribland Muslimska Brödraskapet, Ku Klux Klan, Illuminati, Knights of Malta med många, många fler
  • En jesuitisk präst vid namn Father Staempfle var den som skrev boken ”Mein Kampf”. Inte Hitler.
  • SS organiserades i enighet med jesuitiska principer. Inte så konstigt kanske när du senare får veta att Heinrich Himmler var medlem av Knights of Malta.
  • Jesuiterna skapade Kommunismen
  • Jesuiterna bildade, och kontrollerar, det moderna frimureriet. I ett citat framhävs att: ”the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most effective tool, accomplishing their purposes among protestants.”
  • Vi får stifta närmare bekantskap med jesutitiskt kontrollerade organisationer som Opus Dei, Knights of Malta, Knights of Columbus, Skull and Bones och The Bohemian Club. Vi får lära känna deras uppgift/uppdrag, deras medlemmar samt, i en del fall, bli varse om kopplingar till sataniska ritualer.

Missa alltså inte denna 1h30 min långa föreläsning om Jesuiterna. Se den redan idag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar