Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 18 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 1

Daniels Bok, fragment från de s.k. Dödahavs-rullarna
(the Dead Sea scrolls)
Vad sägs om en resa genom världshistorien. Det låter kanske som ett tungt ämne, men faktum är att det räcker med 5 minuters läsning i en av världens mest spridda och kända böcker. Historien täcker in tiden från den babyloniske kungen Nebukadnessars regentsperiod (605 f.kr. – 562 f.kr) fram till våra dagar. Inte bara det – historien täcker också in vår framtid, ända tills jordens undergång. Faktum är att den här versionen av världshistorien skrevs för över 2.200 år sedan. Omöjligt tänker du, men inte. Det här är en profetisk text och du hittar den i Bibeln. Texten går under namnet ”Daniels bok”. Dagens inlägg handlar om just profetian i ”Daniels bok”, kapitel 2 och 3.

Profetian berättas i form av en dröm, en dröm som just den babyloniske kungen Nebukadnessar hade under sitt andra år vid makten. Drömmen hade gjort honom mycket oroad. Han visste att den skulle komma att få stor betydelse för honom själv, personligen – och för riket han styrde. Det kände han instinktivt. Han kallade därför tills sig sina rådsmän, några av landets visaste män. Deras uppdrag var inte bara att tyda kungens dröm, vilket hade varit svårt nog. Nej, först var de tvungna att komma på exakt vad det var för dröm Nebukadnessar hade haft. Han hade nämligen glömt det. Belöningen för att lösa uppdraget var stor. Men om de misslyckades skulle de, tillsammans med rikets samtliga ”lärde män” bestraffas med döden.

Naturligtvis klarade inte kungens rådsmän av en sådan uppgift, vilket de förklarade för Nebukadnessar. Budet om det förestående hotet nådde också Daniel. Daniel var en av ”de lärde”. Daniel var jude. Judarna levde under den perioden i fångenskap i Babylonien. Men några av judarna hade valts ut till att få studera vid de finaste skolorna i landet. Daniel var alltså en av dessa. Daniel bad nu om att få träffa kungen. Om så, skulle han inte bara återge drömmen för honom utan även, med hjälp av sin Gud, tyda den för honom. Daniel förs till kungen.

Daniel börjar med att berätta för Nebukadnessar att drömmen i sig symboliserar vad som ska ske i framtiden. Det här är vad kungen drömde:

Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Kung Nebukadnessar
Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen.”
  
Därefter hjälpte Daniel även kungen att tolka drömmen:

Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet. Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.

Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – liksom järn aldrig kan blanda sig med lera. Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt; du såg ju att en sten rycktes loss från berget, utan att någon hand rörde vid den, och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som skall ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.

I en fascinerande föreläsning på 1,5 timmar ger föreläsaren i dagens videoinslag oss sin syn på vad profetian i sig vill berätta för oss i nutid. Föreläsaren är den numera välbekanta sydafrikanske adventistpastorn Walter Veith. Det är en analys av vilka 5 riken som statyn i Nebukadnessars dröm representerar, nämligen:
 1. Babylonien – huvudet i guld
 2. Det Mediska / Persiska imperiet – bröst och armar av silver
 3. Det Grekiska Imperiet – buk och höfter av brons
 4. Det Romerska Imperiet – ben av järn
 5. ”Mannen bakom masken”… - fötter och tår av lera och järn


På ett initierat och mycket trovärdigt sätt ger han oss faktaunderlaget till varför de 5 rikena är just dessa och inte kan vara några andra. Det är en berättelse som lär få dig att tappa hakan vid flera tillfällen. Inte minst när du inser att statyn är en perfekt representation för världshistorien.
 • Valet av material; guld, silver, brons (inte koppar som det står i den svenska översättningen) och järn har spelat en avgörande roll för den utrustning som respektive Imperium valde att utrusta sina arméer med och för dessa Imperiers symbolik
 • De 2 armarna motsvarar Medien och Persien
 • De 2 benen representerar Öst-Rom och Väst-Rom
 • De 10 tårna representerar de riken som uppstod efter Väst-Roms fall

Apropå träffsäkra profetior; bibeln namnger det Mediska rikets härskare – Cyrus den Store – i en text skriven 150 år innan denne ens föddes.

Nebukadnessars staty
Walter Veith tar oss också med på en resa i nutidshistorien. Vi får ta del veta varför både Napoleon och Hitler var extremt fascinerade av både ockultism och av antikens/Egyptens historia. De ingick båda i hemliga sällskap där de var högt rankade. De är båda en del av det rike som representeras av statyns fötter. Vi får vidare ta del av en fascinerande historia om Daniels-statyn i katedralen i den franska staden Metz. Den statyns huvud har bytts ut vid ett par tillfällen i världshistorien. En lustig historia om världsledares uppgång, högmod och fall.
Så nu vet vi vad statyn representerar; vilka 5 rikena är. Alla utom det femte som du bara ges ledtrådar till. Mer om detta får du veta i nästa inlägg (som kommer att baseras på Veiths nästa föreläsning med titeln ”The man behind the mask”). 

Men vad menas med stenen som rycktes loss utan att någon mänsklig hand rörde vid den? Stenen som slungades mot statyn och träffade den vid fötterna. Och när så sker så tillintetgörs statyn i sin helhet. Walter Veith berättar att stenen representerar Jesus återkomst – the second coming of Christ. När de mörka krafterna här på jorden vunnit och det enade riket utropats, d.v.s.
 • One World Government
 • One World Religion


Med andra ord, när New World Order införts så kommer detta kort därefter att upplösas och tillintetgöras av Gud. Ett nytt rike – Guds rike  - kommer att upprättas, helt i enighet med profetian i Uppenbarelseboken.

Kom ihåg versen i Daniel 2:45 ”The dream is certain and the interpretation thereof sure”.
Missa inte Walter Veiths föreläsning “In the mists of time” från serien “Total Onslaught”.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar