Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 29 september 2017

Petro-dollarn och det Amerikanska Imperiet


The Petrodollar
I det förra inlägget, med tillhörande videoinslag, blev vi varse om alla de tecken som tyder på att USA är ett imperium med ambitionen att härska över hela världen. Vi tittade specifikt på finansiella konstruktioner där övriga länder tvingas att både handla i dollar samt bygga upp stora reserver av dollar i syfte att ge stabilitet åt sin egen valuta. Den första konstruktionen sattes upp 1944 och gavs namnet Bretton Woods. I den så var dollarn knuten till priset på guld medan övriga valutor knöts till dollarn. Men det fanns brister med Bretton Woods. Guldet är en ändlig resurs och i samband med att konstnaderna för Vietnam-kriget blev högre och högre så minskade förtroendet för dollarn. Det i sin tur ledde till att allt fler stater började begära betalning i guld för sina dollarreserver. Den amerikanska guldreserven föll till kritiska nivåer. Statsbankrutt hotade och något måste göras. Bretton Woods skrotades 1971 på amerikanskt initiativ (president Nixon). I dess ställe flöt världens valutor fritt under en kort period. Men 1973, på initiativ av dåvarande utrikesministern Henry Kissinger, upprättades i hemlighet ett avtal mellan USA och Saudiarabien om att dollarn skulle vara enda tillåtna valuta i affärer med olja. I tillägg skulle Saudiarabien övertyga samtliga OPEC länder att ansluta sig till samma konstruktion. Som motsprestation skulle USA garantera Saudiarabiens säkerhet. Avtalet och systemet kom att kallas för Petrodollar-systemet och innebar alltså att dollarn i praktiken knöts till värdet på olja. Övriga länders valutor knöts i sin tur till dollarn. Konstruktionen innebar ett magnififikt uppsving för dollarn, särskilt som oljekriserna 1973 och 1979 tvingade upp priset på olja med flera hundra procent. Räknar vi med inflationsjusterade priser så steg oljepriset under 1973 från 20 till 54 dollar per fat, samt under 1979 från 54 till 119 dollar per fat. Det är lätt att föreställa sig vilken effekt den prisstegringen hade på den amerikanska ekonomin. Varje gång vi tankar våra fordon innebär att vi faktiskt subventionerar den amerikanska ekonomin. Mer om petrodollarn och Bretton Woods kan du läsa i följande artikel (länk

 Som du förstår är USA:s ekonomi helt beroende av att systemet med petrodollarn består.  USA använder sin militära suveränitet och styrka till att säkerställa att ingenting kan äventyra  dollarns ställning som världens dominerande valuta. Följande citat är hämtat från Brian Telfers föreläsning:

”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces products that dollars can buy”

En annan konstruktion som USA använder sig av för att säkra sin ställning som världens enda supermakt kan kallas för “The Empire of Dept”. Detta efter titeln på en bok i ämnet skriven av Bill Bonnner. Konstruktionen går i korthet ut på följande:
 • En nation, företrädelsevis i tredje världen, behöver pengar till att finansiera stora satsningar på infrstruktur (vägar, hus, järnvägar m.m.).
 •  Amerikanska banker erbjuder lån till att finansiera dessa satsningar.
 • För de lånade inhandlar landet i fråga tjänster från företrädelsevis amerikanska multinationella koncerner.
 • Landet hamnar i en lånefälla. De har inte råd att betala tillbaka sina lån. De har nätt och jämt råd att betal räntan. På så vis hamnar de under amerikansk kontroll och kan enkelt utkrävas på tjänster. Tjänster av typen att rösta till USA:s fördel i FN eller likanande.

En insider i ämnet, John Perkins, har skrivit och gett ut en bok med titeln ”Confissions of an economic hitman”. I denna berättar han i detalj vilket uppdrag han haft och hur han medverkat till att placera stater i lånefällor av den just beskrivna typen.


Bruce Telfer avslutar del 2 av 10 i sin föreläsningsserie med att konstera att USA av idag har inga likheter med den nation som upprättades 1776, vid nationens födelse. Han konstaterar att de imperialistiska ambitionerna omvandlat landet till en mer eller mindra tyrannisk stat samt att det inte längre går att dölja för den egna befolkningen. Många amerikaner vaknar idag upp till insikten om att man lever i en polisstat – i praktiken en fascistisk regim.

Bruce Telfer sammanfattar dagens videoinslag med att konstatera att:
 1. USA är ett imperium
 2. Dollarns värde är knutet till oljan
 3. Dollarn är att betrakta som världsvaluta (reserve currency)
 4. USA:s ekonomi riskerar att krascha om ovan nämnda förhållande skulle ändras
 5. USA är berett att gå ut i krig för att försvara dollarns ställning

-          USA begår idag våld på sina tidigare uppsatta, och högt värderade principer
Med detta sagt är det dags att ta del av dagens föreläsning, del 2 av 10 i serien ”Bible signs of the end”.3 kommentarer:

 1. Tack för upplysningen! Följer dig sedan i somras. Saken är den att människor måste vakna upp innan det är alltför sent. Tack vare dig och andra som sprider rätt information, kan vi göra det som tur är.Ha ett bra liv och må Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 2. Tack för din kommentar och de fina orden, kandia. Roligt att du hittat till bloggen och att du kommit till samma slutsats som jag :-) Vi får kämpa för att fler ska göra det. Må gott!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera