Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 16 december 2017

Därför invaderade USA Irak efter ”Elfte September”-attacken (del 1)

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 
  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
  • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.

I dagens avsnitt ställer sig Mr Telfer frågan ”Varför invaderade USA Irak efter terrordådet den elfte september 2001?”. Han väljer att besvara frågan genom att göra en historisk exposé över USA:s agerande i mellanöstern.  Men innan han gör det tar han oss med in i Danielsboken – en av Bibelns profetiska skrifter.

I Danielsboken har vi nämligen fått hela världshistorien beskriven och serverad i förtid – långt innan händelserna utspelas. Vi får veta exakt vilka riken som kommer att styra över guds folk alltifrån tidpunkten när boken skrevs, tills våra dagar och även bortom det. Danielsboken kapitel 2 beskriver världshitorien som en staty uppdelad i fyra olika sektioner – fyra metaller. Varje sektion representerar det styrande riket. De fyra sektionerna är:
Statyn i Danielsboken
  • Huvud - Guld
  • Överkropp - Silver
  • Midja - Koppar
  • Ben - Järn (som när det kommer fram till fötterna övergår till att vara en blandning av järn och krukmakarlera)

    Bibeln lär oss att den historiska sekvensen går från topp till tå. Huvudet är Babylonien. Det namnet är givet och ges av texten i Bibeln självt. Överkroppen är Medien-Persien. Även detta talar Bibeln om för oss i Daniel kapitel 8. Samma kapitel förklarar också att midjan av koppar är Grekland. Så långt råder det ingen tvekan eftersom skriften själv till och med ger oss det namnet. Det fjärde riket behöver vi dock själva räkna ut. Bibeln ger oss här ett stort antal ledtrådar, men inget namn. Vi kommer att återkomma till det fjärde riket i kommande inlägg. Historien om statyn slutar med att denna träffas vid fötterna av en ”sten/klippa” och när så sker upplöses och förintas hela statyn.


Men nu åter till orsaken till att USA invaderade Irak år 2003. För att förstå det behöver vi först gå tillbaka till händelser i Iran år 1953.  Det året inträffade en statskupp i det landet, där den dåvarande premiärministern Mohammed Mossadeq avsattes och sattes i husarrest. I hans ställe installerades den vi bäst känner som ”Shahen av Iran” -  eller Mohammad Reza Pahlavi som han hette. Det har i efterhand visat sig att det var USA som låg bakom kuppen. Operationen var CIA-ledd och planeringen gick under namnet ”Operation Ajax”. Mossadeq var mycket populär. Shahen var det inte. Så vad var anledningen till att USA önskade denna förändring? Givetvis olja. Mossadeq hade kort efter att han blivit vald att leda landet fattat beslut om att nationalisera oljetillgångarna och utvinningen av desamma. Detta hotade både brittiska och amerikanska intressen i regionen. Därför skred de till verket. USA, som fram till dess varit nära vän till Iran och varit mycket populär hos dess befolkning tappade nu all trovärdighet och respekt. Vänskapen övergick i hat – något som bestått ända till våra dagar.

Gisslankrisen i Teheran
Det hatet nådde en kulmen den 4/11 1979. Den dagen inleddes en 444 dagar lång ockupation av den amerikanska ambassaden i Teheran, Irans huvudstad. Detta skedde efter en tid präglad av inbördes konflikter i landet där religiös fanatism lett till revolution och ny statskupp. En islamisk Ayatollah med namnet Khomeini kom att efterträda Shahen av Iran som landets ledare. Detta  skedde den 1:e april 1979. Det var en grupp studenter som sades ligga bakom ockupationen av den amerikanska ambassaden. Enligt uppgift genomfördes den för att försvara den islamiska revolutionen. Iran var väldigt väl medvetna om att det var just från ambassaden som statskuppen 1953 hade planerats och genomförts. Här ville man försäkra sig om att inget liknande skulle komma att inträffa igen.
USA:s president Jimmy Carter inititierade ett försök att befria gisslan. Fritagningsförsöket misslyckades å det grövsta. Jimmy Carter blev impolulär och förlorade 1980 års amerikanska presidentval till Ronald Reagan. Kort efter att Reagan svurit presidenteden i januari 1981 släpptes gisslan.

I september året innan, alltså 1980, hade ett krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var den irakiske presidenten, USA och CIA-vännen, Saddam Hussein som startade det kriget. USA försåg båda sidor med vapen. Ja faktiskt, man sålde även vapen till Iran. Inledningsvis gjordes det säkerligen i ett försök att frita gisslan i Teheran. Men förtjänsten kom att användas i ett inbördeskrig i Nicaragua. Vapenaffärerna kom att sponsra och utbilda Contras, en motståndsrörelse i Nicaragua, som försökte störta den då vänsterinriktade regimen där. Detta blev sedermera känt som Iran-Contra skandalen.

Flyende irakiska soldater efterlämnar
brinnande oljedepåer i Kuwait
1988 slutade kriget mellan Iran och Irak. Kort därpå invaderade Irak i Kuwait i syfte att ta kontroll över det landet. Saddam Hussein räknade med att kunna göra detta obehindrat. Sådana försäkringar tyckte han att han fått från USA. Men han bedrog sig. USA ryckte in i kriget på Kuwaits sida. Man kastade ut Saddam Hussein från Kuwait och var på vippen att även fullfölja sitt uppdrag i Irak. Men så långt gick aldrig amerikanerna. Man lät Saddam sitta kvar vid makten med motiveringen att han behövdes som en fiende till Iran. Irak behövdes som en säkerhetsbuffert mellan shia-muslimska Iran och sunni-muslimska Saudiarabien (där Saudiarabien sågs som en garant för det tidigare nämnda petro-dollar systemet). Irak kom istället att straffas med sanktioner- något som tog hårt på den irakiska befolkningen. Det beräknas att upp emot 500.000 barn dog under den period som sanktionerna hade sin verkan.


Så vi kan förstå att Saddam Hussein kände sig sviken av USA och att han ruvade på hämnd. Den hämnd han iscensatte är något ingen annan nation tidigare vågat sig på gentemot supermakten USA. Men till detta återkommer vi i nästa inlägg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar