Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 10 maj 2020

Covid-19 pandemin under luppen - del II: Förhandsinformation

Vi fortsätter med del 2 av vår serie om den pågående pandemin. I del 1 tog vi en titt på grundläggande fakta kring företeelsen. Vi kunde redan då konstatera att världens regeringar har reagerat på ett sätt som borde få oss att lyfta på ögonbrynen. Jag tänker då bl.a. på följande:
 • Koronaviruset drabbar främst äldre med tidigare komplikationer. I början rapporterades det att 99% av dödsfallen hamnade inom denna kategori.
 • Antalet dödsfall är inte alarmerande (sett till det totala antalet dödsfall ett annat år under samma period).

Den normala reaktionen sett till ovanstående borde varit att skydda de utsatta grupperna – enbart de utsatta grupperna. Men så reagerade inte världens regeringar. Istället, som på en given signal reagerade man på följande vis: 
 • Kraftfulla åtgärder infördes tidigt i de flesta av världens länder. Vad som i praktiken kan betraktas som krigs- eller undantagsregler (Marshall Law) infördes i ett läge där endast få dödsfall inträffat – inte minst gäller det våra grannländer, Danmark, Finland och Norge. Jag pratade med en god vän från Indien nyligen. Han satt instängd i sitt hem. Ingen får gå ut utan tillstånd. Vi pratar om ett land med 1.3 miljarder invånare. Jag frågade honom hur många som dött i Covid-19. Han svarade. ”Sjuhundra” – idag ligger den siffran på 2.109 (enligt siffror från Google). Hur kan detta motivera en total nedstängning av landet? Vi bör ställa oss dessa frågor. (Sveriges relativt milda hantering av ’krisen’ innebär en tämligen unik ställning i världen)
 • De kraftfulla åtgärderna var väl koordinerade. I praktiken infördes de världen över inom ett väldigt kort tidsspann.
 •  De kraftfulla åtgärderna kommer att leda till en recession vars magnitud vi ännu knappast ens anar. Vi ser redan företag gå i konkurs samt stater som betalar ut mångmiljardbelopp till stöd för de företag som drabbats värst av krisen. Men detta är bara början.
 • Recessionen kommer i sin tur att leda till fattigdom, hunger, våldsamheter, upplopp, kaos och depression. Antalet dödsfall till följd av detta kommer att vida överstiga antalet dödsfall i pandemin.

Så vi kan med rätta ställa oss frågan VARFÖR världens regeringar har valt att agera och reagera på det här sättet? Finns det möjligen en annan agenda som ligger bakom allt detta?  Finns det någon form av regi som världens regeringar följer?


När vi börjar att lyfta på den stenen upptäcker vi snart att det formligen ”kryllar” av tecken på att det finns en regi bakom hur organisationer och stater reagerar, världen över. Vi ska strax titta på dessa tecken men innan dess kan vi också konstatera att censuren har börjat slå till på ett otäckt och mycket kraftfullt sätt. Facebook, Twitter, YouTube, Google med flera tar nu till storsläggan för att säkerställa att vi människor bara ska kunna ta del av ’rätt information’. Jag känner redan till 10-talet videor som förmedlar information som är minst sagt trovärdig – men som tas bort därför att de inte passar in i det tillåtna mönstret. Ett sådant inslag gäller videon från förra avsnittet, det som handlade om hur personer som du och jag åker till våra sjukhus för att filma det förmodade kaos som råder där. Det de upptäcker är att bilden som media förmedlar inte stämmer överens med den faktiska verkligheten. Detta inslag togs snabbt bort. Jag kommer att lägga tillbaka detta inslag under dagen så får vi se hur länge det tillåts ligga kvar.

Tillbaka då till dessa tecken på förhandsinformation. Jag nämnde att det kryllar av tecken på detta. Här följer ett axplock.
 1. En skrift från Rockefeller Foundation beskriver det man själva kallar för framtida scenarios/hypoteser för hur världen kan komma att utvecklas framgent. Skriften innehåller totalt 4 scenarios, varav ett som man kallar för ’LockStep’ är det mest intressanta. Här beskrivs hur världen drabbas av en pandemi. Händelseutvecklingen och sättet som världens regeringar och maktcentra reagerar på överensstämmer väldigt väl med den kris vi ser utvecklas idag. Världens regeringar agerar i stort sett i enighet med ’LockStep’-scenariot. Vi ska titta närmare på denna skrift i kommande inlägg. Men kom ihåg att skriften togs fram 2010. Kom också ihåg vilket inflytande som Rockefeller-familjen har på världens makthavare (se tidigare avsnitt om detta länk).
 2.  I arkivet för tyska riksdagen (Bundestag) hittar vi ett dokument kallat ” Pandemie durch Virus ’Modi-SARS’“(alltså pandemi genom ett virus kallat modifierat-SARS). Dokumentet utgör en riskanalys för vad som kan komma att hända vid nästa världsomspännande pandemi. Det tar alltså inte bara en titt på hur Tyskland skulle agera utan det fokuserar på hela världen. Område efter områden, sektor efter sektor inom samhällsekonomin beskrivs. Det beskriver med en skrämmande precision och exakthet hur koronaviruspandemin idag, 2020, har kommit att utveckla sig. Men det här dokumentet är daterat till 2012. Vi kommer att återkomma till detta i ett kommande inlägg. Värt att notera är dock att pandemin beskrivs som återkommande i flera vågor, under en treårsperiod.
 3.  I oktober förra året – 2019 – genomfördes en större simulering av ett ’fiktivt’ händelseförlopp i samband med ’nästa pandemi’. Simuleringen genomfördes på Johns Hopkins University i USA, med deltagande och sponsring från organisationer som World Economic Forum (WEF), WHO samt Bill & Melinda Gates Foundation. Även här ser vi samma scenario utspela sig som det vi ser idag och som det som beskrivs i ovan nämnda publikationer. Denna simulering går under namnet EVENT 201. Vi kommer att återvända även hit i framtida inlägg.
 4.  Lagstiftning – Att genomföra den närmast totala nedstängning som skett i land efter land har krävt att mänskliga fri- och rättigheter åsidosätts. Regeringars respons på den pågående pandemin hade inte varit möjlig med mindre än att lagstiftningen förberetts för detta. I ett kommande inlägg ska vi ta en titt på hur förberedande lagstiftning pågått en längre tid och lett fram de ganska fria tyglar de har för att agera idag. I kommande inlägg ska vi ta en titt även på detta.
 5.  VD-avgångar - Rekordmånga VD och chefer inom näringslivet avgick under 2019/2020. De siffror som redovisas liknar de vi såg vid kriserna 2002 och 2008. Men år 2019 rådde det allmänt högkonjunktur i världen, och det fanns inga tecken på en förestående pandemi. Vad är det som fått dessa chefer att agera på det sätt de gjort? (se artikel här)
 6. Insider Trading – I USA utreds ett flertal politiker / senatorer för att ha spekulerat i en kraftig nedgång i ekonomin kopplat till koronakrisen. Det gäller allt ifrån att ha investerat i handsprit som de sedan försökt sälja till höga priser, till att ha spekulerat på börsen. Som bifogad artikel beskriver har den här spekulationen ägt rum samtidigt som dessa politiker missat att informera allmänheten om den annalkande krisen (se artikel här).
 7. Kulturinslag - Sedan har vi de vanliga, ständigt återkommande tecknen på förhandsinformation om kommande händelser, d.v.s. de vi ser inom kultursektorn. Vi hittar serietidningar som skvallrar om detta (Asterix). Även tecknade filmer (Simpsons). Hollywood har givetvis producerat sin beskärda del av alster (mest framträdande är Contagion från 2011 och Outbreak från 1995) och musikbranschen ligger heller inte lågt (Madonnas senaste album – lägg märke till märket på skrivmaskinen - och hennes framträdande i Eurovision).Som du märker kommer vi att i framtida inlägg gå igenom några av de ovan nämnda indikationerna på att det funnits förhandsinformation vad gäller den nu pågående krisen. Men innan vi stänger butiken för idag tänkte jag ta med ett exempel till, nämligen Anthony Faucis uttalande från 2017 om att Trumps administration kommer att möte många utmaningar på området infektionssjukdomar, inte minst ett 'överraskande utbrott'! Vad menar han egentligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar