Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 6 december 2014

New World Order: Det yttersta syftet?

Columbus skepp, Santa Maria
Du som följer den här bloggen inser att vi alla har stor anledning att tro att mänskligheten är grundlurad. Världshistorien, såsom vi lärt oss att uppfatta den, borde skrivas om. Samtiden likaså. Vi är alla kontrollerade av en maktapparat som ligger långt bortom vår föreställningsförmåga. Denna maktapparat spelar upp en charad inför våra ögon. Denna maktapparat omfattar i praktiken allting – politik, media, ekonomi, utbildning, sjuk- och hälsovård, religion o.s.v. Maktapparatens uppbyggnad är oerhört sofistikerad. De flesta som verkar inom ramen för den är inte medvetna om dess syften. De uppfattar sina gärningar som goda och välmenande. Därför genomskådar vi inte konspirationen. Men när vi börjar nysta i händelser och skeenden som Elfte September-terrorn, Pearl Harbor, Första och Andra Världskriget, Krisen i Mellanöstern, Columbus amerikaresa o.s.v. inser vi att det finns en annan sanning bakom dessa. Vi inser också att dessa händelser följer en röd tråd och att denna tråd alltid mynnar ut i den organisation vi följer här i bloggen. Organisationen bakom den stora konspirationen.

Så här långt i bloggskrivandet har det varit mycket fokus på det negativa. Katastrofer, krig, mord, terrorattentat och komplotter har avlöst varandra. Allt enligt en plan som sägs leda till ett samhälle kallat New World Order – ett samhälle där du och jag fungerar som slavar åt den rika, härskande klassen. Det är lätt att vi får en känsla av hopplöshet i allt detta. Dagens inlägg innebär att vi nått ett vägskäl. Det är dags att skifta fokus från negativt till positivt. Det är dags att titta på hur vi motverkar konspirationens krafter. Dagens inlägg innebär ett första steg i den riktningen.

  Dagens inlägg fokuserar på en video med namnet ”Healing codes for the biblical apocalypse”. Videon i sig är en fyra timmar lång föreläsning av Len G. Horowitz. Mr. Horowitz har vi tidigare stiftat bekanskap med i inlägg om Aids, Ebola, Vaccin samt målningarna på Denver Airport.  Den här föreläsningen är mycket speciell och faktaspäckad. Den är komplex och förtjänar att ses flera gånger. Detta för att vi omöjligt förstår allt efter bara en genomlyssning. Den är uppdelad i två avsnitt – ett med positivt budskap, ett med negativt. Jag tänker inte ”prata sönder den” utan nöjer mig med en mycket kort sammanfattning av vad den innefattar. Nämligen följande:
  • Vi får en genomgång av de senaste 5.000 åren av mänsklighetens historia, sett ur det perspektiv som vi tidigare redovisat här i bloggen. Vi följer alltså det konspiratoriska perspektivet där vi inser att en organisation ligger bakom de flesta större händelser i detta historiska förlopp. Denna organisation har inget namn men vi får blir varse vilka som varit dess företrädare genom historiens lopp. Under en kort period i slutet av 1700-talet kallades den för Illuminati. Föreläsningen kan i någon mån ses som en sammanfattning av innehållet i vår blogg.
  • Denna organisation är medveten om fakta som undanhålls övriga invånare på vår planet. Insikten om dessa fakta gör att det möjligt för organisation att styra och kontrollera oss. Det handlar om kunskap inom ärenden som byggnadskonst, hälsa, sjukvård, astronomi m.m. Detta är själva bakgrunden till att de en gång i historien gick under namnet Illuminati – de upplysta.
  • Vi blir varse hur denna historiebeskrivning är kopplad till bibliska profetior om händelser i det förflutna likväl som händelser som väntar inom en snar framtid. Främst är det Uppenbarelse-boken i Bibeln som citeras. Vi blir varse om att det som pågår, och alltid har pågått, är en kamp mellan goda och onda krafter. En kamp som i förlängningen handlar om en enda sak – din och min själ.
  • Referenser görs till historiska dokument för att tydligt visa att det som sker runt omkring oss i världen inte alls är spontana skeenden utan följer en väl dokumenterad plan, ett blueprint för en händelseutveckling som är önskvärd för den här organisationen. ”The Protocols of the elderly of Zion” är en sådan skrift.
  • Spännande referenser görs även till modern litteratur, som t.ex. Dan Browns böcker - inte minst då ”Da Vinci koden”.
  • På temat ”positivt” blir vi varse om betydelsen av frekvenser. Vi får veta att det finns en antik skala för musik, med toner av mycket speciell betydelse. Helande frekvenser. Skalan kallas Solfeggio. Detta avsnitt är särskilt spännande sett till det som berättades i ett tidigare avsnitt om märkliga monument i Sydafrika (en föreläsning av Michael Tellinger). Det inlägget var från 23 februari 2014 och har titeln ”Sydafrkanska mysterier”.
  • Händelser och företeelser som Aids, Ebola, Cancer, Galna-Ko-Sjukan, Gulfkrigs-syndromet, Chemtrails, Sterilisering via vaccin och MK Ultra (Mind Control) sätts in i det större sammanhanget. Horowitz refererar till offentliga dokument för att påvisa sanningshalten i sina påståenden.
  • Vi blir också medvetna om den här organisationens gyllene regel: att dokumentera i förväg var man planerar att genomföra. Föreläsningen avslutas med en genomgång och analys av de märkliga målningarna inne på Denver Airport. Föreläsningen är från 1999. Jämför detta med vad som händer i världen just nu; med Putins geopolitiska agerande, ISIS som ett framväxande terrorhot, Ebolas spridning i Västafrika och det hot den utgör för världens befolkning.  Likheterna är slående.

Föreläsningen avslutas med ett positivt och tänkvärt budskap. Framtida blogginlägg lär återkoppla till mycket av det som Horowitz lyfter fram i den här föreläsningen. Dags för dagens video.


Len Horowitz: Healing codes for the biblical apocalypseInga kommentarer:

Skicka en kommentar