Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 15 december 2014

Strategier mot konspirationen – Vem kan vi lita på?

I dagens inlägg fortsätter vi på det nyligen påbörjade spåret – nämligen att titta på lämpliga strategier för att motverka den konspiration som pågår runt omkring oss. Här gäller det som jag ser det att börja med oss själva - det gäller att säkerställa att vi mår bra, både fysiskt och psykiskt. Vi behöver vara starka.

Big Pharma
Vad gör vi när vi mår dåligt? De flesta av oss söker läkarvård. Men är det rätt strategi? Kan vi lita på våra läkare? Tidigare inlägg har påvisat det fundamentala inflytande familjer som t.ex. Rockefeller har haft och fortfarande har på den utbildning som ges åt våra läkare. Influenser utanför gängse praxis tillåts inte. Områden som t.ex. naprapati, homeopati, osteopati m.m. stängs ute genom ekonomiska medel. Läkare med alternativa idéer, som t.ex. några av de cancerforskare vi stött på i tidigare inlägg, utesluts ur läkarförbundet. De motarbetas även ekonomiskt samt genom våra myndigheter för patentsökande samt kontrollmyndigheter som Läkemedelsverket. Trycket är m.a.o. stort för att säkerställa att alla som får kalla sig läkare går i takt. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta vara positivt. Men här skapas också möjligheter till missbruk. En möjlighet som tyvärr också missbrukas.

En som tittat närmare på detta är en dansk läkare vid namn Peter Götzsche. Peter tillhör en organisation som kallar sig The CochraneCollaboration. De beskriver sig själva på följande vis:

“Cochrane is a global independent network of health practitioners, researchers, patient advocates and others, responding to the challenge of making the vast amounts of evidence generated through research useful for informing decisions about health. We are a not-for-profit organisation with collaborators from over 120 countries working together to produce credible, accessible health information that is free from commercial sponsorship and other conflicts of interest”

Organisationen har ca 31.000 volontärer anslutna. Peter har nyligen skrivit en bok med titeln ” Deadly Medicines and Organised Crime”. I den listar han de tre vanligaste orsakerna till varför vi människor dör, nämligen:

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar
  2. Cancer
  3. Bieffekter av läkemedelsbruk
Därefter går han på djupet in i en värld fylld av korruption, myter, lögner och mutor. Det är ingen vacker bild av läkemedelsbranschen som målas upp. Boken rekommenderas. Följande citat är hämtat från Bokus hemsida om boken”:

Peter Götzsche - läkare och författare
  PRESCRIPTION DRUGS ARE THE THIRD LEADING CAUSE OF DEATH AFTER HEART DISEASE AND CANCER. In his latest ground-breaking book, Peter C Gotzsche exposes the pharmaceutical industries and their charade of fraudulent behaviour, both in research and marketing where the morally repugnant disregard for human lives is the norm. He convincingly draws close comparisons with the tobacco conglomerates, revealing the extraordinary truth behind efforts to confuse and distract the public and their politicians. The book addresses, in evidence-based detail, an extraordinary system failure caused by widespread crime, corruption, bribery and impotent drug regulation in need of radical reforms. "The main reason we take so many drugs is that drug companies don't sell drugs, they sell lies about drugs. This is what makes drugs so different from anything else in life...Virtually everything we know about drugs is what the companies have chosen to tell us and our doctors...the reason patients trust their medicine is that they extrapolate the trust they have in their doctors into the medicines they prescribe. The patients don't realise that, although their doctors may know a lot about diseases and human physiology and psychology, they know very, very little about drugs that hasn't been carefully concocted and dressed up by the drug industry...If you don't think the system is out of control, please email me and explain why drugs are the third leading cause of death...If such a hugely lethal epidemic had been caused by a new bacterium or a virus, or even one-hundredth of it, we would have done everything we could to get it under control." 

Det kan vara intressant att notera att organisationen The Cochrane Collaboration nyligen slutit ett samarbete med WHO, FN:s organ för hälsa och välmående i världen. Du som följer den här bloggen inser då att Götzsche kommit till slutsatsen att läkemedelsindustrin drivs av kriminella krafter, helt oberoende av de teorier speglas häri. Slutligen följer en 15 min. lång intervju med bokens författare, Peter Götzsche.


Så vem kan vi lita på vad gäller vår hälsa och välmående?
Svaret är: endast oss själva och våra allra närmaste.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar