Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 15 juni 2015

15/6 2015 - En viktig dag för den stora konspirationen

Magna Carta jubileum i Runnymede, Surrey
Dagen som precis går mot sitt slut har för många av oss varit en dag som många andra. En vanlig dag på jobbet. 9 to 5. Inget att skriva hem om. Men för andra har det varit en mycket betydelsefull dag. En dag med stort symboliskt värde. Då tänker jag inte bara på att Sverige idag har fått en ny prins.

Idag är det precis 800 år sedan Magna Carta tecknades. Magna Carta ses av många som ett banbrytande dokument för den moderna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Websidan HumanRights.com beskriver Magna Carta på följande vis:

”Magna Charta, ”Det stora dokumentet”, var förmodligen det viktigaste av de tidiga influenserna på den omfattande historiska process som ledde till den grundlag som idag är norm inom den engelskspråkiga världen.
År 1215, efter det att Kung John av England hade kränkt ett antal gamla lagar och seder enligt vilka England hade styrts, tvingade hans undersåtar honom att signera Magna Charta, där det står vad som senare kom att betraktas som mänskliga rättigheter. Bland dem var kyrkans rättighet att vara fri från inblandning av regeringen, alla fria medborgares rättighet att äga och ärva egendom och att skyddas från orimliga skatter. Det fastställde rätten för änkor som ägde egendom att välja att inte gifta om sig, och fastställde principer för vederbörliga processer och likhet inför lagen. Där fanns även avdelningar som förbjöd mutor och tjänstefel av ämbetsmän.
Magna Charta ansågs allmänt som ett av de viktigaste juridiska dokumenten i utvecklingen av den moderna demokratin, och var vändpunkten i kampen för frihet.”

I England har dagen firats med lågmäld pompa och ståt. David Cameron har hållit ett tal på själva platsen där överenskommelsen undertecknades – Runnymede i Surrey. Drottning Elisabeth var där tillsammans med make och stora delar av den kungliga familjen. Kyrkan var också representerad liksom det politiska etablissemanget. BBC rapporterar på följande vis från firandet (länk här ).

Johan Utan Land
Men vad var det som hände den dagen för 800 år sedan? Vad var det för avtal som verkligen undertecknades? Var det verkligen ett första steg mot demokrati som togs? Eller fanns det alternativa tankar bakom fördraget? Dokumentet i sig har alltid varit kontroversiellt. Dess betydelse har debatterats flitigt. Ett lite annorlunda perspektiv på Magna Carta får om vi tar en närmare titt på kungen som undertecknade det. Vid en historisk tillbakablick inriktad på släktforskning inser vi att 43 av USA:s totalt 44 presidenter är släkt och att deras släktskap leder tillbaka till en och samme ”anfader” - Johan Utan Land (Johan Lackland) som han kallades. Alltså kungen som undertecknade Magna Carta. Detta har vi kunnat läsa om tidigare i den här bloggen i ett inlägg från den 11:e april 2014 med titeln ”Sammanträffanden del3 – Det ligger i släkten”.  Är detta en slump eller är det tecken på att USA i själva verket är en monarki? Tog vi ett första steg mot demokrati i och med Magna Carta eller var det bara en dimridå som lades ut.
Magna Carta

Om vi sedan tittar vidare på själva datumet för dagen då Magna Carta undertecknades så inser vi som följer den här bloggen att det finns fler tankeväckande omständigheter. Vi har ju via ett flertal inlägg (referera gärna till kategorin ”Symbolik / Ockultism / Religion”) blivit varse om siffrors, teckens och symbolers betydelse för den grupp vi studerar. Händelser av betydande slag har en tendens till att inträffa på datum av just sådan signifikant, ofta ockult betydelse. Kan det möjligen vara så att tecknandet av Magna Carta sammanfaller med just ett sådant datum. 15 / 6 – 1215. Enkel matematik som brukar användas vid den här typen av analys ger oss 1+5,  6 och 1+5. Vi landar alltså på 666, en siffra med en mycket specifik betydelse som vi troligtvis alla är bekanta med. Inlägget från den 13:e mars 2014, med titeln 
Bohemian Grove – sataniska kulter även ivåra dagar” bör få oss att fundera på om det är en slump att Magna Carta undertecknades just den här dagen för 800 år sedan eller om det i sig har en närmast ockult, ritualistisk betydelse.   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar