Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 14 juni 2015

Mer om Borrelia - och MS, ALS, Parkinsons, Alzheimers…

Syfilis-symptomen inkluderar utslag
De bakterier som orsakar borrelia kallas för Spirochaetes. Det är samma typ av bakterie som också orsakar syfilis. I första videon i dagens inlägg får vi träffa en läkare, tillika forskare inom medicin, som gjort en smått fantastisk upptäckt. Han heter Alan MacDonald och har ägnat flera år åt att forska kring kronisk borrelia. Med insikten om att kronisk borrelia och syfilis orsakas av samma typ av bakterie gick han på djupet med att studera just syfilis. Vilka symptom kunde syfilis ge, både på kort och lite längre sikt? En långt gången, fullt utvecklad syfilis infektion kan leda till demens (eller mer korrekt "general paresis / paralysis"), vilket i symptom räknat är mer eller mindre en exakt kopia av Alzheimers. Med den insikten gick han vidare och undersökte hjärnor hos avlidna patienter som lidit av Alzheimers. Resultatet av studien var häpnadsväckande. Av 10 studerade hjärnor kunde Alan påvisa att 7 av dessa var infekterade med borrelia bakterien – spirochaete. Resultaten av Alan McDonalds arbete så här långt kan användas som hypotes för att en mängd neurologiska sjukdomar, vars orsaker fortfarande idag inte är klarlagda, kan ha sin förklaring i just bakterien Spirochaetes. Det kan förutom kronisk borrelia exemplevis gälla sjukdomar som:
  • MS
  • ALS (Lou Gherig’s disease)
  • Alzheimers
  • Parkinsons
  • Fibromyalgi

Enda problemet är att han motarbetas av mer eller mindre en samlad läkarkår.


Inslaget med Alan McDonald-intervjun är hämtat ur en dokumentär om kronisk borrelia. I dokumentären, som filmats under en lång period, får vi på nära håll följa och lära känna en handfull av alla de patienter som drabbats av kronisk borrelia. Vi får från första parkett en inblick i hur läkarvetenskapen förnekar existensen av deras sjukdom. Den medicinska fakulteten världen över till och med motarbetar sina patienter och menar att de drabbats av ”hjärnspöken”. De är inbillningssjuka. Deras symptom är mer tecken på psykisk sjukdom snarare än fysisk. Detta följer samma mönster som för General Paralysis, innan dess koppling till syfilis kom att etableras. 

Vidare får vi träffa läkarna som möter dessa patienter – både läkare som bejakar sjukdomens existens (som t.ex. ovan nämnde Alan McDonald) men också de som förnekar den. Dokumentären är fantastisk men precis som var fallet med ”Under the Eightball” (videon från förra inlägget) så har även dagens dokumentär ”Under Our Skin” en underlig förmåga att då och då försvinna från YouTube. Enda versionen jag för stunden hittar är textat på på portugisiska (gissar jag att det är).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar