Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 4 juli 2015

Den största mörkläggningen i världshistorien

Tallkottkörteln - ganska likt "det allseende ögat" (eye of Horus)
Världshistoriens bäst bevarade hemlighet är inte större än en ärta. Du hittar den i din hjärnas centrum. Den är formad som en tallkotte och har mycket riktigt fått namnet tallkottkörteln (eng. Pineal Gland).

Wikipedia, läkarlitteratur och FASS beskriver tallkottkörteln i korta, intetsägande ordalag. I FASS kan du t.ex. läsa följande: ” Tallkottkörteln är ett några millimeter stort organ i mellanhjärnan. Det producerar hormonet melatonin som inverkar på växlingarna mellan vakenhet och sömn.”.
Anitkens vetenskapsmän, filosofer och alternativmedicinen har däremot genom årtusenden gett tallkottkörteln en helt annan betydelse. Många av dessa källor har betraktat körteln som en ”andlig antenn” eller en källa till universell och sann kunskap. Här följer ett citat hämtat från ”Springboard to heaven”:

”Tallkottkörteln är en av de viktigaste delarna av nervsystemet och omgiven av mystik och kan ses som en andlig antenn - det mystiska tredje ögat, som det kallas i gamla läror. I tusentals år har tredje ögat setts som en väg att nå högre nivåer av medvetande och som själens boning eller den andliga porten till andra dimensioner.”

Konst, litteratur och inte minst religiösa artefakter och skrifter lyfter fram just tallkottkörtelns betydelse som något stort och unikt.  Ett tredje öga. Vad som är sant eller falskt är svårt att veta eftersom få studier gjorts/publicerats för att ta reda på tallkottskörtelns egentliga funktion. Vad vi kan konstatera är att de flesta av oss förefaller ha en nedsatt funktion i vår tallkottkörtel. Wikipedia skriver att 21-40% av befolkningen utvecklar en cysta kring tallkottkörteln men att lite, eller ingen forskning ägnats åt att ta reda på vare sig orsakerna till denna cysta eller effekterna där av.
Vatikanen hyllar den gröna,
outvecklade tallkottkörteln?

Så vad är det då som kan ge nedsatt funktion i vår tallkottkörtel (förkalkning). Här börjar det bli riktigt intressant, sett till vad vi skrivit om i tidigare inlägg i den här bloggen,.
  • Fluor har en mycket negativ inverkan på tallkottkörtelns effekt. Vi vet att nazisterna ägnade mycket tid under andra världskriget åt att forska kring fluor och dess effekter på människor.  Vi vet att nazisterna verkade för den globala eliten, både före och efter kriget.
  • Kvicksilver och aluminium är andra ämnen som bidrar till förgiftningen. Dessa får vi oss via bl.a. vaccination och chemtrails.
  • Gifter som vi får oss, inte bara genom rökning och alkoholförtäring utan också genom att äta godis, läskedryck, gluten, skräpmat och annan processad mat bidrar också till nedsatt funktion i tallkottkörteln

Vad som är slående är att om vi tittar på den moderna människans normala livscykel så tycks det som vi genom alla dess faser utsätts för ämnen som syftar till att minska eller förstöra tallkottkörtelns funktion. Från det att vi föds pumpas vi fulla med vaccin. Från tidig ålder börjar blanda in fluor i vår dagliga tandvård. Den mat vi uppmuntras till att äta är just den mat som är dålig för tallkottkörtelns funktion.

Om tallkottkörteln är vår antenn för kommunikation med den andliga världen - med den universelle guden – så förefaller det finnas krafter runt omkring oss som ”arbetar häcken av sig” för att störa eller förstöra den relationen. Dags för dagens video där Justin Verrengia ger oss ökad insikt om tallkottkörtelns funktion och även avslöjar hur vi kan rena denna antenn. Dags för ”The Pineal gland – the greatest cover up in history”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar