Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 25 juli 2015

En medicinsk sensation (som inte lär tilldelas Nobel-priset)

Dr. Nabuto Yamamoto
I början av 1990-talet gjordes en av världshistoriens största upptäckter. Kanske den allra största. Ett protein kallat GcMAF (Gc protein-derived macrophage activating factor) identifierades. Detta protein produceras helt naturligt i människokroppen. Proteinet spelar en avgörande roll för vårt immunförsvar. Studier visar att GcMAF i tillräckliga doser inte bara hindrar uppkomst av en mängd olika sjukdomar utan att det även kan bota cancer, AIDS och neurologiska sjukdomar som autism och Alzheimers. Mannen bakom den här upptäckten är en japansk professor vid namn Dr. Nobuto Yamamoto. Ungefär samtidigt med upptäckten av GcMAF blev läkare även varse om ett annat protein, kallat Nagalese. Nagalese produceras också i våra kroppar och spelar en viktig roll vid nedbrytandet av socker under matspjälkningen. Vad som också upptäcktes var att Nagalese i för stora doser kan blockera effekten av GcMAF. Ytterligare fakta att lägga till detta är att cancerceller producerar och avger Nagalese.

Vi har alltså en situation där cancer kan upptäckas tidigt genom ett s.k. Nagalese-test. Detta test innebär att man i ett vanligt blodprov letar efter förekomst av Nagalese. Ett positivt utfall avslöjar m.a.o förekomst av cancerceller i kroppen. Ett naturligt sätt att försöka bota cancern vore alltså att ordinera patienten GcMAF. Låter enkelt, eller hur?

Trots att vi haft kännedom om dessa båda proteiner under ca. 25 år och trots att studier och forskning kunnat påvisa positiva resultat vad gäller både Nagalese-test och GcMAF medicinering står vi ändå stilla och stampar. Varför? Jo, helt enkelt därför att Dr. Yamamotos forskning motarbetas – hans forskningsmetoder ifrågasätts. Men, som citatet från ”The GcMAF book” http://gcmaf.timsmithmd.com/book/book/4/  nedan visar så finns det inte mycket man kan invända mot Yamamotos’ forskning. Den påvisar helt enkelt hur människokroppen , och särskilt då vårt immunförsvar fungerar. Den påvisar också hur vi kan använda denna kunskap till att bota både cancer och AIDS på ett helt naturligt sätt. Citatet lyder:

The third type of research is basic science, where ideas are developed and tested from the ground up. Insights gained in one study become the driving force for designing the next one. Professor Nobuto Yamamoto did—and still does—basic science research. He spent a quarter of a century examining—in minute detail—the basic molecular biology and immunology supporting his discoveries, alpha-N-acetylgalactosaminidase (Nagalase) and glycoprotein macrophage activating factor (GcMAF). There’s no black box, no statistics, just a complex trail of experimental insights that collectively form a colossal infrastructure upon which his final conclusions are based. He didn’t try out a new, unknown and potentially toxic drug on a bunch of people; he did the basic science research and figured out—exactly, precisely, down to the submolecular level—how cancer breaks our bodies, and then he showed how to fix it using the body’s own systems as his therapeutic tool. It’s a brilliant, Herculean, masterpiece of work, and Dr. Yamamoto deserves a Nobel Prize for his efforts. He also deserves to have his ideas widely understood and taken seriously—an outcome that has not yet happened.
Dr. Yamamoto is healthy and active at age 84. I feel that for him the best reward of all would be to see, in his own lifetime, the world’s cancer and HIV patients benefit from his work.

Yamamotos forskning motarbetas på samma sätt vi blivit varse om i tidigare blogginlägg. Parallellt understöds Yamamotos forkskning av en rad alternativläkare. Ett par av dessa har kunnat påvisa en koppling mellan höga doser av Nagalese i de vacciner som ges till våra barn. Liknande forskning påvisar en koppling mellan höga doser  av Nagalese och neurologiska sjukdomar som autism och Alzheimers. Men även dessa läkare förefaller att motarbetas och metoderna som används förefaller vara av mer drastisk karaktär. Bara i juni-jul i år har så många som 8 alternativläkare mördats i Florida. 5 ytterligare rapporteras saknade. Omständigheterna är i samtliga fall oklara. Läs mer om detta i bifogad länk:

Ytterligare mer information om nagalese, GcMAF och de många mystiska dödsfallen I Florida får du i dagens korta videoinslag:

Det företags / den hemsida som nämns i videoinslaget och som alltså av myndigheterna tvingats stänga ner hittar du via följande länk:

  
Dessutom hittar du mycket av den information som videoinslaget refererar till via hemsidan för organisationen FAIM (Foundation for Alternative and Integrative Medicine). Här hittar du bl.a. flera av de studier som nämns, inte minst sådana som utförts av de numera mördade forskarna/läkarna.


Uppdaterat material 2018-08-06:  En uppdaterad video (nedan) från dec 2017 indikerar att antalet döda holistiskt inriktade läkare är nu uppe in 80.
Jag tar med en ny video om just detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar