Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 13 juli 2015

Frekvenser som helar

Jag vet inte i vilken mån du lade märke till det, men faktum är att i och med förra inlägget om tallkottkörteln så är de facto kartläggningen av den stora konspirationen färdig.  Vi har insett att flertalet av världshistoriens omvälvande händelser ingalunda sker av en slump utan att det ligger en världsomspännande konspiration bakom.  Konspirationen är inte bara världsomspännande utan spänner dessutom över hela världshistorien. Vi har lärt känna gruppen som ligger bakom denna komplott. Vi förstår hur den här gruppen finansierar sin verksamhet. Vi förstår hur den är organiserad och genom vilka välkända organ den verkar. Vi förstår också taktiken som används, inte bara för genomförandet av dessa händelser (Hegelian principle; problem, reaction, solution) utan också för att säkerställa att komplotten inte avslöjas av de inblandade (compartmentalization). Vi förstår också vad allt det här syftar till – införandet av en New World Order – med en styrande minoritet och en förslavad massa. I och med förra inlägget förstår vi nu också det yttersta syftet konspirationen – att förstöra vår relation med det gudomliga. Den stora konspirationen är helt enkelt den klassiska kampen mellan ont och gott – mellan kärlek och hat.

Allt vi har tittat på hittills i den här bloggen pekar mot att den slutsatsen, den hypotesen är riktig – alltså att det finns en gudomlig kraft i universum och att den motverkas av en ondskefull sådan. Det kan vara intressant att känna till att jag själv inte har någon religiös bakgrund och att jag, när jag började skriva den här bloggen inte hade en aning om att det var vid dessa slutsatser jag skulle hamna. Jag har varit en många gånger förvånad medpassagerare på den här resan. Men jag har valt att inte backa för det jag ser och inser. Istället har jag valt att fortsätta bygga på min trovärdighetspyramid, högre och högre. Och nu står jag här, överst på pyramiden och jag måste erkänna att utsikten är svindlande.

Det betyder alls inte att resan slutar här.  Tanken är att kunna använda den hypotes som nu är uppställd till att utvärdera pågående och framtida händelser. Frågan är om hypotesen visar sig hålla. Vidare kommer vi att fortsätta att titta på världshistoriens händelser och skeenden i den här hypotesens ljus. Området ”vår hälsa ” och ”vår kost” kommer att vara särskilt intressant. Min ambition här är att starta en ny blogg som enbart fokuserar på dessa båda områden.
Solfeggio Shaman

Men ämnet för dagens inlägg är alltså ljudfrekvensers betydelse. Inlägget bygger vidare på insikten vi fick i förra avsnittet – att tallkottkörteln kan ses som en antenn för andlig kommunikation men att denna medvetet störs ut. Om vi människor har en antenn för andlig kommunikation inom oss – en slags radioantenn – vilken frekvens används då för den här kommunikationen. Det här ämnet har vi berört tidigare i bloggen. I inlägget från den 6:e decemberr 2014 (med titeln ”New World Order – det yttersta syftet") finns följande att läsa med referens till just det inläggets föreläsning:
  • På temat ”positivt” blir vi varse om betydelsen av frekvenser. Vi får veta att det finns en antik skala för musik, med toner av mycket speciell betydelse. Helande frekvenser. Skalan kallas Solfeggio. Detta avsnitt är särskilt spännande sett till det som berättades i ett tidigare avsnitt om märkliga monument i Sydafrika (en föreläsning av Michael Tellinger). Det inlägget var från 23 februari 2014 och har titeln ”Sydafrkanska mysterier”.


Andra citat från just det inlägget är särskilt intressanta sett till vad jag skriver i dagens inledning. Följande citat är hämtade från samma inlägg (som du rekommenderas att läsa och se igen):
  • Vi får en genomgång av de senaste 5.000 åren av mänsklighetens historia, sett ur det perspektiv som vi tidigare redovisat här i bloggen. Vi följer alltså det konspiratoriska perspektivet där vi inser att en organisation ligger bakom de flesta större händelser i detta historiska förlopp. Denna organisation har inget namn men vi får blir varse vilka som varit dess företrädare genom historiens lopp. Under en kort period i slutet av 1700-talet kallades den för Illuminati. Föreläsningen kan i någon mån ses som en sammanfattning av innehållet i vår blogg.
  • Denna organisation är medveten om fakta som undanhålls övriga invånare på vår planet. Insikten om dessa fakta gör det möjligt för organisation att styra och kontrollera oss. Det handlar om kunskap inom ämnen som byggnadskonst, hälsa, sjukvård, astronomi m.m. Detta är själva bakgrunden till att de en gång i historien gick under namnet Illuminati – de upplysta.
  • Vi blir varse hur denna historiebeskrivning är kopplad till bibliska profetior om händelser i det förflutna likväl som händelser som väntar inom en snar framtid. Främst är det Uppenbarelse-boken i Bibeln som citeras. Vi blir varse om att det som pågår, och alltid har pågått, är en kamp mellan goda och onda krafter. En kamp som i förlängningen handlar om en enda sak – din och min själ.
  • Referenser görs till historiska dokument för att tydligt visa att det som sker runt omkring oss i världen inte alls är spontana skeenden utan följer en väl dokumenterad plan, ett blueprint för en händelseutveckling som är önskvärd för den här organisationen. ”The Protocols of the elderly of Zion” är en sådan skrift.


Joseph Goebbels - propagandaminister
även åt Rockefeller
Det finns alltså en antik skala med särskilda frekvenser som tycks ha fallit i glömska.  Dagens föreläsare, Len Horowitz, berättar att fram till slutet av 30-talet var våra orkestrars instrument stämda till att spela på dessa frekvenser. Det som hände då var att musikindustrin, med Rockefeller i spetsen för bolag som MCA, HMV och RCA, började verka för en förändring avseende den frekvensen. Protesterna bland världens musiker blev förstås mycket stora. Rockefeller tog då hjälp av en expert på propaganda för att ändå få igenom sin reform. Ingen mindre än Joseph Goebbels !!! kallades in och förslaget gick igenom.

Den nya frekvensen hade särskilda egenskaper. En av dessa var att den kunde framkalla hysteri hos en delmängd av åhörarna. Horowitz berättelse om hur pop & rock-eran växte fram, med Elvis Presley och The Beatles som några av dess frontfigurer, är tankeväckande. Lyssna särskilt på det som berättas om John Lennons ”Imagine”.

Betydelsen av dessa frekvenser kan inte nog understrykas. Horowitz menar att med rätt kunskap om frekvenser så kan vi lyfta tunga föremål. Han menar att Egyptens pyramider byggdes på detta vis. Kunskap om dessa frekvenser kan också användas till att hela både oss själva och planeten som vi lever på.

Dags alltså för dagens radiointervju med Len Horowitz. Titeln på inslaget är “Spirit Science, Weaponized Sound, & The Frequency Conspiracy”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar