Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 8 februari 2016

En närmare titt på Zika-virusutbrottet i Brasilien

Omständigheterna kring det pågående utbrottet av Zika-feber i Brasilien är mycket märkliga. En titt på virusets historia indikerar att någonting har skett under det senaste året som inte tidigare observerats eller rapporterats:
  • Viruset har varit känt sedan 1947 då det upptäcktes (en apa var värddjur) i Afrika och patenterades av The Rockefeller Foundation. 1952 är året då de första fallen av Zika-feber hos människor rapporterades.
  • Från 50-talet fram till 2007 har spridningen av Zika-feber varit begränsad till Afrika och Sydostasien. 2007 rapporterades fall i Polynesien. Från 2015 och framåt rapporteras alltfler fall från Sydamerika i ett närmast explosivt utbrott, med Brasilien som ett uppenbart centrum.
  • En smittad person utvecklar normalt endast milda symptom. Svenska Folkhälsomyndigheten beskriver dem på följande vis på sin hemsida: ”De vanligaste symptomen är feber, konjunktivit (ögoninflammation), ledvärk och utslag. I allmänhet varar symptomen 2-7 dagar. En stor andel av infekterade får ett helt asymtomatisk förlopp. Vanligen ger zikainfektion inga komplikationer. Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen dock i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal fall av nyfödda med mikrocefali och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks kunna vara associerade till infektionen men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd. ”.
  • Precis som sina nära släktingar Dengue-feber, och Yellow Nile-feber (men även precis som Malaria) så är dessa sjukdomar kända för att de överförs till människor via infekterade myggor. De har alltså inte betraktats som överförbara mellan människor; varken sexuellt, från foster till foster eller via saliv. I fallet Zika har detta av någon anledning börjat förändras sedan 2007. Första rapporterna om möjlig spridning via sex har kommit in i år – 2016.
  • Innan utbrottet i Brasilien 2015 hade inga fall av Microcefali (förminskat huvud hos nyfödda barn samt hjärnskador) satts i samband med Zika.

Det pågående utbrottet i Brasilien är alltså exceptionellt. Plötsligt har vi över 4.000 fall av Microcefali inrapporterade. Vi har även fått rapporter om 3 fall av Zika som överförts via sexuell aktivitet. Vad är det som händer med Zika-viruset? Vad är förklaringen? Vi behöver ta oss en närmare titt.

Smaband mellan Zika utbrott och GMO myggor
Det första vi upptäcker i detta detektivarbete är att det sedan ett år tillbaka, i samma område i Brasilien som det nu drabbade, släppts ut miljontals genmodifierade myggor per vecka. Tanken med dessa genmodifierade myggor är att man har tänkt bekämpa förekomsten av Dengue-feber. Detta sker genom att förökningen av arten kraftigt hämmas genom den ändrade genuppsättningen. Mer om detta kan du läsa om i den härifrån länkade Activist Post-artikeln ”Outbreakepicenter in same are where gm mosquitos were released in 2015”  (varifrån även den inlänkade kartan hämtats). Företaget bakom den nya tekniken för att bekämpa Dengue heter Oxitec och är brittiskt. De sponsras av bl.a. The Bill and Melinda Gates Foundation...

Men det stannar inte här. Utsläppet av dessa myggor kan möjligen förklara utbrottet av Zika-feber. Men det förklarar inte förekomsten av Microcefali och inte heller varför sjukdomen plötsligt börjar spridas mellan människor.

Gräver vi vidare hittar vi ännu ett märkligt spår. I slutet av 2014 meddelade den brasilianska hälsoministern om att ett nytt vaccin skulle vara obligatoriskt för alla gravida kvinnor med början 2015. Eftersom det är obligatoriskt, har mödrar med missbildade barn alltså fått detta vaccin. Denna rekommendation i sig baserades på något amerikanska Center for Disease Control (CDC) rekommenderat – nämligen att ta ett vaccin kallat TDAP i tjugonde graviditetsveckan. TDAP kombinerar stelkramp-, difteri- och kikhostevaccin till ett enda vaccin. Man har aldrig bevisat att TDAP är säkert för användning under graviditet. The Bill and Melinda Gates Foundation har tydliga kopplingar även till användandet av detta vaccin. Mer om detta i den länkade utmärkta artikeln från Bakom Kulisserna kallad ”Zika-virus,vad de inte berättar”.

Vi har alltså framför oss ett virus som beter sig på ett aldrig tidigare observerat sätt. Vi har tydliga möjliga kopplingar till introducerandet av miljontals genmodifierade myggor i det drabbade området. Vi har tillika möjliga kopplingar till ett pågående vaccinationsprogram i området. Finns det någon som tror att dessa möjliga samband utreds?

Ser vi den här händelsen i ljuset av vad vi tidigare skrivit om avseende depopulation i den här bloggen hittar vi något som ser ut som The Perfect Storm. Brasilien drabbas, alldeles före Olympiska Spelen. Det i sig ger högsta tänkbara publicitet. Det betyder att mängder av människor skräms till att undvika graviditet, undvika resor till regionen och dessutom till att vaccinera sig. För även om ett vaccin ännu inte tagits fram mot Zika-feber så tror jag vi kan vara säkra på att det lagom till OS har introducerat ett. Vi har tidigare sett en tydlig koppling mellan vaccin och sterilitet i tidigare inlägg. Spåren är tydliga men kommer som sagt inte att utredas - var så säker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar