Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 18 mars 2016

Tiggarinvasionen, flyktingkrisen – allt är organiserat

Sverige och resten av Europa har på senare tid drabbats av 2 folkströmmar av närmast bibliska proportioner. Den första vågen gällde tiggare från de fattigare länderna i EU. Det var främst romer från både Rumänien och Bulgarien som på en given signal strömmade till. Den andra vågen gällde flyktingar från främst krigsdrabbade länder som Syrien, Irak, Afghanistan och länderna i norra Afrika. Media rapporterar om dessa händelser som om de vore spontana skeenden. Man vill få oss att tro att denna tsunami av fattiga människor på flykt är en naturlig följd av skeendet i världen. I själva verket är det mer troligt att det rör sig om en planerad verksamhet med ett uttalat syfte.

Ännu en gång tar vi oss en titt på det så ofta citerade brevet från Pike till Mazzini. Det brev där planen för genomförandet av New World Order stakades ut redan 1871. Den första delen, om tredje världskriget, har vi studerat i detalj vid ett flertal tillfällen nu. Idag tar vi en närmare titt på den andra delen (i fet stil nedan):

”The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Runt om i världen ser vi nu en storm blåsa upp. Det blåser starka rasistiska och nationalistiska vindar, inte bara i Sverige och Europa, utan över hela klotet. Gamla konflikter väcks till liv. Nya konflikter läggs därtill. Genom medias pedagogiska rapportering får vi veta att:
  • Judehatet åter är på frammarsch. Detta illustrerades tydligt nyligen i samband med terrorattackerna mot Köpenhamn och i efterspelet till Charlie Hebdo-attacken i Paris förra året (i båda fall attackerades judiska intressen)
  • Konflikten mellan muslimer och kristna har varit mycket stark ända sedan dåden den elfte september 2001. I spåren av flyktingkrisen ser vi en kraftig ökning av våldtäkter, rån, överfall, mord m.m. Inte sällan utförda av boende på flyktingförläggningar. Samtidigt ser vi i ökande omfattning våldsdåd begångna i den andra riktningen. Flyktingcenter attackeras och bränns ner. De boende utsätts för våld och hat. Samhället är inne i en våldsspiral som det är svårt att se ett slut på.
  • I USA ser vi återigen konflikten mellan svarta och vita piskas upp. Med start i Ferguson ser vi allt fler poliser ta till övervåld och vid ett flertal tillfällen har de t.o.m. oprovocerat skjutit ihjäl unga svarta. Svaret har än så länge varit tämligen återhållsamt och begränsats till i huvudsak fredliga demonstrationer. Men under ytan kokar det.
    Media rapporterar dessutom om att Ku Klux Klan åter är på frammarsch – denna förhatliga organisation som en gång i tiden bildades av just ovan nämnde Albert Pike (alltså mannen bakom ovan nämnda brev…)
  • Hatet mot romer är åter ett aktuellt ämne i media
  • Till och med den nordirändska konflikten mellan protestanter och katoliker har börjat att ”pyra” och ser ut att åter kunna vakna till liv
  • Sist men inte minst börjar vi kunna ana och se konturerna av att det gamla kommunistspöket åter vaknar till liv. Som jag skrivit tidigare är det sannolikt att en av sidorna i det kommande tredje världskriget kommer att domineras av en allians mellan Kina och Ryssland. Donald Trump som president skulle passa allför väl in i den häxbrygden.


Läs Pikes brev till Mazzini igen och du lär upptäcka tydliga kopplingar mellan det som händer i världen idag och texten från 1871. Nihilisterna utgörs framförallt av IS-krigare. Som vi sett av tidigare inlägg har dessa följt med flyktingströmmarna ”kamouflerade” till migranter. Är det måhända dessa individer som nu ligger bakom den kraftiga vågen av våld och sexuella trakasserier runt om i Europa? Kommer vi att få se allt fler terrorattacker framgent, även i vårt land? Detta är sorgligt nog ett mycket troligt scenario. Ateisterna är naturligtvis liktydigt med kommunisterna, anförda av Kina, Ryssland och inte minst Nordkorea. Vi bör m.a.o. vara på vår vakt mot att det som nu sker i världen kan vara organiserat av de skuggkrafter vi studerar i den här bloggen – den Globala Eliten,

Vi börjar med en titt på invasionen av tiggare. Visst är det väl märkligt hur dessa enorma strömmar av människor utan större konflikter lyckades organisera sig på så vis att det efter mycket kort tid gick att hitta EN person, strategiskt utplacerad vid de stora ingångarna till varje köpcenter, livsmedelsbutik eller varuhus – inte bara i vår stad, eller vårt land utan runtom i de rika delarna av Europa. Plötsligt satt de bara där, oavsett det gällde Tomelilla, Karesuando eller Tromsö. Hur gick det till? Hur lyckades de med detta konststycke? Svaret är naturligtvis ORGANISATION. Denna aktivitet är minutiöst genomtänkt och strukturerad. Det borde räcka med mitt ord för att inse detta. Gör det inte det så rekommenderar jag dagens första videoinslag där vi i en tre delar lång dokumentär får följa en bulgarisk journalist som kartlagt sina landsmäns verksamhet runtom i Sveriges städer.

Över så till flyktingkrisen. Det började med Italien och Grekland. På vad som tycks ha varit en given signal invaderades den grekiska ö-världen och Sicilien (Lampedusa inte minst) av stora flyktingströmmar, främst från Syrien och de delar av Afrika som drabbats av ”den arabiska våren”. Farkosterna som dessa flyktingar var i dåligt skick. En efter en sjönk de ute bland Medelhavets vågor. Men det var inte förrän 3-årige Alan Kurdo spolades upp på land och fotograferades av en journalist som Europa och världen vaknade upp på allvar inför den annalkande katastrofen. I takt med att vi blev alltmer välvilligt inställda till att göra en insats för dessa människor, började också floden av flyktingar på marsch mot Europa växa till sig. Snart kunde vi räkna dem i miljoner. Märkligt nog kom dessa flyktingar inte bara från Syrien och Nordafrika utan plötsligt hade Afghaner, Irakier, Somalier m.fl. anslutit sig till skaran.  

Finns det då spår av organiserad verksamhet även bakom denna händelse? Svaret är givetvis ja. Minns ni George Soros – mannen / miljardären som egenhändigt sänkte den svenska ekonomin i början av 90-talet och som några år senare repeterade samma bedrift gentemot The Bank of England? Nu är han i farten igen. Det är organisationer som lyder under Soros som delar ut instruktionsböcker till ”potentiella flyktingar”. Organisationer som W2EU (Welcome to the EU) ligger bakom en liten guide kallad Rough Guide to Europe. Boken är proppfull med goda råd till just den som planerar att ta sig till Europa som flykting. Du får veta allt om asylrätten, kontaktväger, lagstiftning i respektive land. Boken finns på ett flertal språk, däribland arabiska. Nu kan ju detta tyckas vara humanitärt och storslaget men då bör vi också veta att Soros tillhör den skara vi kallar för Den Globala Eliten. En som flitigt anklagar Soros för att ligga organisera flyktingströmmarna är Ungerns premiärminister Istvan Orban, alltså Soros landsman.

George Soros själv väljer att istället anklaga Vladimir Putin för att ligga bakom flyktingströmmarna. I en märklig artikel på ledarsidorna i Dagens Nyheter nyligen (21:e februari 2016, ” Ledare: George Soros: En tvekamp på livoch död) varnade han USA och Europa för att alltför naivt tro att Putins syften till att blanda sig i Syrien-konflikten skulle vara goda. En mycket märklig artikel sett till att den största strömmen av flyktingar inte kommer från Syrien utan snarare från Irak och Afghanistan….

Så, vem ska vi lita på – Soros eller Istvan Orban? Själv väljer jag att använda Pikes brev som kompass och då blir det hela uppenbart. Allt är organiserat. Allt är planerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar