Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 21 april 2016

Konspirationen är kartlagd. Vad händer härnäst?

Lördagen den 21:e september såg bloggen ”Den Stora Konspirationen” dagens ljus. Jag hade då under drygt 2 års tid ägnat mycket tid åt detektivarbete för att kartlägga vilka krafter som låg bakom händelser som…
  • Terrorattentaten den 11:e september
  • Pearl Harbor
  • Finanskrisen 2008
  • Kennedy-mordet
  • Tunnelbane-attacken i London
  • Attacken mot Boston Maraton

…för att bara nämna några händelser. Allt tyder på att vi alla blivit grundlurade. Bevisen för detta är övertygande. Den officiella redogörelsen för dessa händelser stämmer inte. Istället pekar bevisen mot att det finns en annan gruppering som ligger bakom planerandet och genomförandet av dessa illdåd. Den gruppering som ligger bakom fungerar som en slags skuggregering för jorden som helhet. Den har inget namn men jag har i bloggen valt att kalla den för ”den globala eliten”.

Jag följde det gamla rådet ”follow the money” eller ”cui bono” (=who benefits). Även den bevisningen pekade mot samma gruppering. Jag hade vidare blivit varse om att samma gruppering sponsrat samtliga sidor i de båda världskrigen. Dessutom pekade all information mot att samma gruppering kontrollerar praktiskt taget varje sektor i det moderna samhället, oavsett vi pratar om media, utbildning, juridik, polisiär verksamhet, militär, kultur, religion, sjukvård, livsmedel… Listan kan göras mycket längre. Hur denna kontroll utövas hade jag också kartlagt.

Min ambition vid tidpunkten för bloggens födelse var att fortsätta kartläggningen till vägs ände. Att förstå konspirationen i sin helhet. Det arbetet är nu, efter 2 år och 7 månader, avslutat. Jag har i det avseendet nått vägs ände. Hypotesen för hur allt detta fungerar är på plats. Det är en hypotes som ser ut att hålla. De händelser du ser i världen idag, oavsett vi pratar inbördeskrig i Ukraina, terror i Bryssel eller i Paris, Zika-virus eller skandalen med Panama-dokumenten kan enkelt förklaras och ibland till och med förutspås med hjälp av den kunskap som byggts upp i den här bloggen. Spåren leder i samtliga fall tillbaka till grupperingen vi valt att studera.

Jag är naturligtvis långt ifrån ensam om att ha insett att vi är utsatta en gigantisk, världs- och tidsomspännande konspiration. Det finns ett flertal bloggare, twittrare och Youtubers m.m. som kommit till samma, eller åtminstone liknande slutsats. Tittar vi bakåt i historien inser vi att många haft insikt om detta långt tidigare. 2 av dessa tänkte jag nämna här:
  • President John F Kennedy höll 1961 ett längre tal där han berättade om den stora konspirationen för amerikaner och världsmedborgare. Han fick tyvärr aldrig chansen att berätta vad han exakt menade med detta tal (som du kan se ett 5 minuter långt klipp från i dagens första video).


  • Historikern Carrol Quigley som fick chansen att leva tillsammans med ”den globala eliten” under 2 år. Han tog del av deras historia, deras planer och deras förehavanden under 1950-talet. Allt detta tecknade han ner i en serie med böcker som finns tillgängliga än idag för den som är intresserad. (dagens andra videoinslag tillägnas just Carroll Quigley).


Syftet med konspirationen är att genomföra vad de själva kallar för The New World Order. Det innebär full kontroll över mänskligheten – inte bara i form av administrativ, monetär och militär makt. Nej, detta har man sedan långt tillbaka redan uppnått. Syftet är att ta kontroll över oss som individer. Över våra tankar. Över våra åsikter. Över vårt agerande. Det kan låta som science fiction men faktum är att vi är mycket närmare ett fullbordande av detta än vad vi inser. Det finns en plan för hur införandet av New World Order ska gå till. Den planen har funnits tillgänglig sedan 1871. Den har så här långt följts till punkt och pricka.

Kartläggningen av den stora konspirationen pekar på Frimureriet som ett viktigt redskap för själva genomförandet. De flesta som är engagerade i frimurarorganisationer är lyckligt ovetande om vad de är utsatta för. Hemlighetsmakeriet inom organisationen gör det möjligt att vilseleda en så stor grupp. De som står bakom både skapandet av frimureriet och som ytterst också styr den organisationen är Jesuiterna. Jesuiterna är en slags säkerhetstjänst åt Vatikanen. Jesuiterna är fullkomligt lojala mot sin ledning. Men ledningen är inte den vi tror. Spåren pekar mot att den katolska kyrkan är uppdelad i 2 separata delar – en del som utgör själva kyrkan bestående av djupt troende, kristna människor. Den andra delen har en helt annan inriktning. Den andra delen är satanisk i sin karaktär. Människorna inom denna gren har Lucifer som sin ledstjärna. I tillägg till detta kan nämnas att många av de namn vi stött på i ett flertal av bloggens inlägg förefaller vara konspirationens finansiärer. Det är här vi hittar namn som Rothschild och Rockefeller.

Så vad händer med bloggen nu när konspirationen är kartlagd? Går den i graven nu? Nej inte alls. Jag kommer att fortsätta kartläggningen i syfte att befästa, alternativt motbevisa den hypotes som ställts upp. Vi kommer att närmare studera de organisationer som idag utgör maktapparaten på jorden. Det innebär att vi kommer att ta en fördjupad titt på FN, CIA, FBI, Världsbanken m.fl. Vi kommer givetvis också att följa händelseutvecklingen i världen och analysera densamma i ljuset av vad tror oss känna till. Vi kommer även att blicka bakåt i historien likväl som in i framtiden. Många spännande inlägg att förvänta framgent med andra ord. Hoppas du vill fortsätta vara med på ”resan” och att du väljer att sprida kunskapen till andra som du känner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar