Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 22 juli 2016

CERN - Ingen vanlig forskningsorganisation

CERNs logotyp
Den ockulta ceremonin i samband med öppnandet av Gotthard Base Tunnel (se förra inlägget) inkluderade många märkliga inslag. Ett av dessa var bilder på en maskin kallad LHC – The Large Hadron Collider. LHC är en partikelaccelerator som användes av forskningsorganisationen CERN i Schweiz. Syftet med LHC sägs vara att utforska universums uppbyggnad och tillkomst. Genom LHC accelererar forskarna vid CERN upp subatomära partiklar till nära nog ljusets hastighet för att därefter låta dem kollidera. Vid kollisionen frigörs enorma mängder energi. Effekterna av dessa kollisioner är vad som studeras. Wikipedia beskriver LHC på följande vis:

” Large Hadron Collider (LHC) är världens största och kraftigaste partikelacceleratoranläggning, avsedd att kollidera motsatt riktade protonstrålar med energi upp till 7 biljoner elektronvolt per stråle, dvs 14 biljoner elektronvolt totalt. LHC byggdes av Europeiska organisationen för kärnforskning (Cern), och ligger under marken nära Genève i Schweiz. Den har bekostats och byggts i samarbete med över 10 000 fysiker från över 100 länder samt flera hundra universitet och laboratorier.
LHC:s huvudsyfte är att utforska giltigheten och begränsningarna hos den nuvarande teoretiska så kallade Standardmodellen för partikelfysik. Den första strålen cirkulerade i LHC på morgonen den 10 september 2008. LHC avsågs invigas officiellt den 21 oktober 2008.”
LHC - the Large Hadron Collider

Dagens inlägg väcker frågor huruvida det officiella syftet är det enda eller om det finns andra, alternativa och mer sublima och djupare avsikter med aktiviteterna vid CERN. Dagens videoinslag, en analys signerad forskaren / äventyraren / författaren Timothy Alberino föreslår det senare. Han gör det baserad på en samlad bild och analys av organisationen – dess historia och symbolspråk.

Alberino är noga med att poängtera att de forskare som arbetar vid CERN gör det med goda intentioner. De är seriösa i sin forskning och drivkraften är att hitta nya rön och upptäckter. Men tar vi en närmare titt på de krafter som sponsrar och ytterst bestämmer forskningens inriktning så hittar vi återigen de organisationer och individer som vi studerar i den här bloggen. Detta är samma krafter som ligger bakom bildandet av EU och FN - d.v.s. organisationer bakom vilka vi tidigare hittat ockulta inslag och målsättningar. Så vad döljer sig bakom CERN?

Cernunous - The Horned One
Förkortningen CERN är ursprungligen en fransk förkortning som översatt till engelska betyder European Council for Nuclear Research. Organisationen sattes upp temporärt men gjordes 1954 om till en permanent enhet. I samband med det ändrades namnet till ”organisation” istället för ”council”, men förkortningen CERN behölls. Det kan tyckas lite märkligt att man envisades med att behålla förkortningen. Alberino menar att det kan ha att göra med den keltiska gudomen Cernunous - som även kalla för den hornbeklädde (the horned one). Cernunous förknippas med ”Death, destruction and rebirth”. Det är alltså en gud med samma egenskaper som den hinduistiske Lord Shiva. Märkligt nog finns det också en koppling mellan CERN och Lord Shiva. Den 18/6 2004 installerades en staty av Shiva framför ingången till CERN. Symbolen för CERN är också en smula märklig. Många menar att det är siffrorna 666 som döljer sig bakom dess ringer. Alltså ”the number of the beast”.
Shiva... och Obama!


Allt detta kan tyckas vara en slump. Men det är långt ifrån de enda ockulta antydningarna som figurerar runt organisationen. Alberino lyfter fram Symmetry som ett slående sådant exempel. Symmetry är en dansopera. Den spelades in 2014. Den filmades till stor del i CERNs lokaler och inkluderade flera av dess forskare. Operan är fullproppad med ockulta inslag och kan i sig jämföras med ceremonin i förra inlägget. Alberino nöjer sig med att peka på det faktum att huvudrollen spelas av en forskare vid namn Lukas. Lukas översätts generellt som ”Bringer of Light” eller med andra ord ljusbäraren - eller kort och gott Lucifer.

 Potentialen hos CERN tycks vara enorm. Som alltid när det gäller forskning kring energi finns det en koppling till massförstörelse, till vapen kopplad till denna. I videoinslaget lyfts följande potentiella, teoretiska användningsområden fram:
  • Black Holes. LHC kan ha en potential för att skapa ett svart hål. Vad det skulle kunna innebära för jorden existens kan vi bara gissa.
  • Antimatterweapons. Vid CERN har man redan lyckats skapa och under en kort tid bevara antimateria. Lyckas men med detta i större skala har vi ett vapen flera gånger så kraftfullt som dagens kärnvapen.
  • Particle Beam Weapons: Tydligen är detta en typ av vapen som redan sägs användas i modern krigföring.
  • Time Distortion and StarGates:  Sägs kunna öppna portarna till andra hittills okända dimensioner. Sägs också kunna möjliggöra resor i både tid och rum. Notera här att CERNs egna forskare poängterar att en potential för dess forskning kan vara ”borttagandet av slöjan (tearing of the veil) samt öppnadet av dörrar till andra dimensioner (opening doorways to other dimensions).
  • DNA sequencing and artificial synthesis:  Skapar möjlighet för skapandet av artificiella livsformer.
  • Strangelets:  Energiformen bakom ”the Big Bang”. Om detta skulle kunna användas till att konstruera vapen kan vi knappast föreställa oss konsekvenserna.


Med tanke på den enorma potentialen för förstörelse (av jorden och dess invånare) som finns bakom CERN och LHC kan det tyckas märkligt att man vill använda sig av Cernunous och Shiva som sin symbol. Lägg därtill att Kina kapprustar - det pratas om dubbla kapaciteten jämfört med CERNs LHC enhet. Så vilka slutsatser drar Timothy Alberino av allt detta sammantaget. Han menar att de Luciferiska krafter som styr vår planet, och som också befinner sig vid spakarna för verksamheten vid CERN – har för avsikt att öppna portarna till helvetet (opening the doorways to hell). 
Här kan vi märkligt nog konstatera att ett fotografi som sägs vara taget inifrån CERN visar en serie med plaketter med inristningar. Inristningarna i sig är hälsningsfraser på de antika språken - inklusive sanskrit. Kan det vara hälsningsfraser till varelser från en annan dimension? 
Syftet, menar Alberino, är att starta ett krig emot Gud. Syftet är att installera The Lord of Sin i hans ställe. Oavsett vad du tycker om denna slutsats bör du absolut se dagens videoinslag och själv avgöra vad som är potentiell sanning och vad som är fria fantasier.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar