Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 9 juli 2016

Ingen vanlig öppningsceremoni

Onsdagen den 1:e juni i år öppnades världens just nu längsta tunnel, the Gotthard Base Tunnel. Det är en tvåspårig järnvägstunnel på totalt 57 km. Dagens inlägg handlar om den invigningsceremoni som hölls i samband med öppnandet, en ceremoni där ett flertal flera tunga namn i världspolitiken närvarade, däribland Merkel och Hollande.

I tidigare inlägg i den här bloggen har vi ställt upp en hypotes som är baserad på, och går ut på att:

  • Flera av världens ledare och mest inflytelserika män samlas varje år på en plats i Kalifornien kallad Bohemian Grove för en veckas samkväm. Platsen stängs av och bevakas rigoröst. Det har i många, många år ryktats om bisarra, ritualistiska företeelser under dessa samlingar. År 2001 lyckades en reporter ta sig in på området och filma just en ockult, ritualistisk, satanisk ritual. (se inlägget från den 13/3 2014 ” Bohemian Grove - Sataniskakulter även i våra dagar)
  • De flesta av världens ledare och mest inflytelserika personer är högt graderade Frimurare. Ofta av 33:e graden. För Frimurare av 33:e graden lär det stå klart att den gud som tillbeds inom organisationen är Lucifer. (se inlägget från den 4/5 2016 ” Vad varje Frimurare bör känna till)
  • Frimureriet som organisation skapades av Jesuiterna. Jesuiterna är sprungna ur en lång rad av s.k. Antika Mysteriereligioner. Via bl.a. Kabbalism, Gnosticism har dessa förts vidare och utvecklats till mer moderna företeelser som t.ex. Scientologi och New Age.
  •  Jesuiterna är Vatikanens motsvarighet till CIA. Dess armé av hemliga agenter.
  • Vatikanen är organiserad i två separata delar, en öppen, synlig del som är till för oss – för folket. Denna del är kristen, rättrogen och seriös. Detta är den katolska kyrkan. Den andra delen dold för de flesta och är förvisso också seriös. Den är enbart till för den innersta kretsen. Inom den delen dyrkas Lucifer. (se inlägget från den 25/10 2015 ” Kopplingarmellan Katolicismen, Islam och Satanismen”    )

I ljuset av allt detta blir den bisarra öppningsceremonin i Schweiz nyligen tämligen skrämmande. Ceremonin tolkas av ett stort antal uttydare som öppet ockult och satanisk. Ett stort antal bisarra inslag ingick i ritualen. Figurer som direkt anspelar på ockult symbolism varvas med annan symbolik som direkt kan kopplas till Bibelns profetior – främst då Uppenbarelseboken (eng: Revelation). Vi får bl.a. kännedom om den ockulta betydelsen av ) 9 11 - ett sifferpar som i ofta träffat på i tidigare inlägg. I dagens två videoinslag tar vi en titt på valda delar av ceremonin. Budskapet som denna ceremoni skickar tycks vara att mycket oroliga tider står för dörren. Är vi på väg rakt in i det som förutspås i Uppenbarelseboken? Har portarna till helvetet öppnats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar