Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 3 november 2016

The Venus Project – Agenda 2030 på höghastighetståg

Jag avslutade min föreläsning den 11/9 i år med att beskriva ett ”möjligt framtidsscenario”. Detta beskrev jag enligt följande:

Efter en tid av stor oro (3:e världskriget, social kataklysm på hemmaplan) har vi till slut uppnått fred och ordning igen. Vi ställs då inför valet mellan 2 alternativ;
·    FN som världsregering med en religion baserad på mänskliga rättigheter och humanism
·    Håll fast vid vår tro
Många kommer tyvärr att välja alternativ 1..”

The Venus Project - Agenda 2030 på höghastighetståg
Scenariot är baserat på den hypotes som vuxit fram i den här bloggen. I hypotesen gör jag antagandet att det pågår ett krig i världen. Kriget utkämpas inom dig och mig. Det handlar om kontroll över vår själ – våra andliga val. Kriget utkämpas mellan de onda och de goda krafterna. De onda krafterna kontrollerar vad som sker i den fysiska världen. Som tidigare inlägg visat har dessa krafter stått bakom ALLA sidor i ALLA krig sedan den franska revolutionen. De manipulerar fram social oro i våra länder. De manipulerar fram ekonomiska kriser. Med hjälp av dessa katastrofer försöker den onda sidan få oss att välja bort den goda sidan – att välja bort Gud. Detta kan de mycket väl lyckas med eftersom de alternativ de presenterar är attraktiva för oss. Så i scenariot ovan kommer många av oss att vara benägna att välja det alternativ som uppenbarligen ger oss fred, social stabilitet, ordning och reda. Det andra alternativet kommer många att lockas till att välja bort. Det jag ville belysa var att de val vi kommer att ställas inför kommer inte att vara enkla.

Med detta i åtanke är det dags att ta en titt på ”The Venus Project”. Jag blev bekant med det genom att en av mina vänner på Facebook lagt ut en kort videosnutt, en trailer som informerade om projektet. Min vän var överförtjust och skrev en egen text kopplad till videoinslaget. Han skrev ” Detta kan jag iallafall säga är riktigt och rätt.”. De som reagerade på inlägget var hundra procent mycket positiva.
Jaques Fresco - grundare av PVP

Så vad är då ”The Venus Project” (TVP)? TVP projektet och dess skapare, Jaques Fresco, beskrivs på webforumet ”Klarsikt” på följande vis:

” Han (Fresco) är Industridesigner, social ingenjör och en hel del annat och har framför allt och i hela sitt liv ägnat sig åt att försöka skapa en värld byggd på teknologi och vetenskap och som tjänar människan. En värld där människan kan ägna sig åt andra ting än lönearbete, där vi kan leva utan konkurrens eftersom jordens tillgångar är fria, där vårt monetära system är avskaffat och där jordens sociala normer är helt annorlunda som en följd av att vi inte ständigt lever i brist. Dagens sociala problem såsom brottslighet, utslagning har försvunnit, världens religioner har förlorat sitt värde m.m…”

”…Tyngdpunkten i TVP:s filosofi är som sagt att bli av med det monetära systemet. Och hur ska man kunna ersätta det?  TVP:s svar är en s.k. resursbaserad ekonomi (Resource Based Economy) RBE. TVP beskriver det så här:

1) En RBE är ett globalt system där jordens resurser förklaras som ett gemensamt arv till hela världens folk.
2) En RBE är ett system där alla varor och tjänster finns tillgängliga för alla utan användning av pengar, byteshandel, eller någon annan form av skuld eller träldom.
3) En RBE tillämpar en syn på samhället som förvaltar jordens resurser på ett holistiskt sätt och samtidigt effektiviserar produktionen för att minimera avfall.
4) En RBE presenterar ett system där människors välbefinnande och bevarandet av jorden prioriteras först snarare än vinstoptimering.
5) En RBE är ett system som bygger på teknologisk automatisering snarare än på mänskligt arbete för att befria alla människor från meningslösa och repetitiva arbeten.”

Ta gärna en titt på följande 2 bifogade videoinslag. Det första en kort trailer som introducerar TVP (länk till TVP trailer). 

Det andra en lite längre propagandafilm om företeelsen.


Visst låter det bra? Men vad händer om vi kritiskt granskar TVP? Det första jag snubblar över när jag gör det är en prisutdelning i FN där Mr Fresco i juli 2016 tilldelas en utmärkelse för ”lifetime achievements” inom området ”City Design”. FN delar alltså ut priset – något som borde få alarmklockorna att ringa. Vi har i tidigare avsnitt i bloggen sett att FN:

·         Har en ockult agenda, FN:s  stadga, som handlar om att ersätta alla världens regeringar med en världsregering där FN självt sitter vi rodret. FN:s stadga stipulerar dessutom att alla världsreligioner ska avskaffas och ersättas med en One World Religion baserad på humanism och gnosticism.
·         Arbetar med en plan kallad Agenda 21/2030 som handlar om att införa ett ”sustainable society”.

FN är i själva verket ett av huvudinstrumenten för införande av New World Order (som vi stiftat bekantskap med vid ett flertal tillfällen här i bloggen). Man kan lätt få för sig att The Venus Project utgör själva modellen för detta sustainable society. Det är också lätt att inse att de 10 budorden på The Georgia Guidestones är i samklang med det samhälle Jaques Fresco föreslår att vi ska införa.

Jag tror att vi framgent kommer att få höra talas mycket om The Venus Project. Det är en framtidsvision som många kommer att vilja arbeta för. Men i bör ställa oss frågan: ”Vilka krafter är det som styr i ett sådant samhälle?” Går i till botten med denna kanske vi inte längre är så förtjusta i Frescos vision.


Sist men inte minst, en intressant musikvideo. Gruppen ”The lost children of Babylon” har gett ut skivan ”Zeitgeist – the spirit of the age”. Från detta ska vi lyssna på spåret “The Venus Project”….! Kan vi få en bättre sammanfattning än detta för hypotesen vi ställt upp i denna blogg? Hip hop gruppen förefaller vara synnerligen välinformerade i ämnet. Resten av låtarna på den plattan går inte heller av för hackor – eller vad sägs om:
Zeitgeist -  The spirit of the age

Zeitgeist: The Spirit Of The Age is the fourth album by underground hip hop group The Lost Children of Babylon released November 30, 2010 on Soul Kid Records. The album's theme is focused on the New World order and Illuminati. It was also released October 19 on iTunes.
1.    "The Great Depression"
2.    "Allah One Mind"
3.    "Men Behind The Curtain" (featuring Tragic Allies)
4.    "Skull & Bones"
5.    "Babylon AD" (featuring Vengeance)
6.    "Illuminazi"
7.    "Beware the Zeitgeist"
8.    "Esoteric Agenda"
9.    "Martial Law"
10.  "Drug Wars" (featuring Tragic Allies)
11.  "Shadow Government"
12.  "Fabled Enemies"
13.  "The Venus Project" (featuring Emily Clibourn)
14.  "Revolution In Now"
15.  "2012 (The Mayan Factor)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar