Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 3 april 2017

Minst 11 nya typer av moln sedan 1987

Nya typer av moln 
Vi lever på många sätt i märkliga tider. Så är fallet även vad gäller en förmodat stabil företeelse som våra moln. Vi har i alla tider observerat moln ovanför våra huvuden. Inte bara det, sedan år 1896 har vi dessutom katalogiserat och hållit reda på dem. Det året publicerade WMO (World Meteorological Organisation) verket ”International Cloud Atlas“ – det officiella referensverket för allt som har med moln att göra. Sedan 1896 har nya utgåvor släppts med jämna mellanrum – det senaste år 1987. Men nu kommer ännu en ny utgåva, denna gång innehållandes 11 nya typer av moln. De flesta av dessa molntyper räknas som subkategorier till redan kända varianter. Men här finns också en helt ny typ – den första som upptäckts sedan 1951. Detta är smått sensationellt och har gett upphov till en helt egen serie med frimärken (se bild här ovan).

Som den uppmärksamme läsaren av den här bloggen säkert noterat har vi i tidigare inlägg berört fenomen som :
Chemtrails - enbart kondens?
  • Chemtrails (fråm 2013-12-02 med titeln ” Uddaföreteelser - Chemtrails
         Om vilket jag då bl.a. skrev följande ” Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta, Ett annat syfte är att kunna styra vädret. Att kunna skapa regn på platser som så behöver. Att kunna undvika regn på platser som fått för mycket. Så långt de civila syftena.”

  • HAARP (från 2013-12-7 med titeln ” HAARP - Nästagenerations massförstörelsevapen?
         "Nästa generations massförstörelsevapen är kanske redan här. Och det är inte många som känner till det. Det heter HAARP. HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det är en samling om 180 antenner som ställts ut på  ett 13 hektar stort område uppe I Alaska. Varje antenn kan skicka ut lågfrekventa radiovågor upp till en gemensam punkt i jonisfären för att på så vis värma upp den. Vid uppvärmningen lyfts auroran vilket påverkar luftens strömningar på jorden.  Syftet är även här att kunna styra vädret genom att kontrolllera jetströmmarnas rörelser. Syftet sägs också vara att förbättra förutsättningarna för radiokommunikation m.m.

    Men möjlighetena med HAARP är betydligt större och mer skrämmande än så. Det ägs och kontrolleras av bl.a. amerikanska militären. Många menar att det kan användas till att påverka vädret lokalt på specifika platser, att kunna skapa tornados, orkaner, jordbävningar och tsunamis. Många menar att detta är nästa generations massförstörelsevapen. Ett vapen som inte lämnar några spår efter sig som avslöjar vem som ligger bakom attacken. Envisa rykten gör gällande att HAARP (eller motsvarande vapen i händerna på andra stater) använts vid ett flertal tillfällen. Det är just märkliga omständigheter bakom vissa händelser som gör att man drar den slutsatsen.


Vi kan alltså konstatera att både chemtrails och HAARP har en förmodat stor inverkan på vårt väder. Båda sägs ha använts flitigt sedan sent 1990-tal. Med kunskap om ovanstående kan det te sig som ett märkligt sammanträffande att vi sedan 1987 alltså observerat och kategoriserat inte mindre än 11 (en del säger 12) nya molntyper. Än märkligare blir det när vi tar en närmare titt på vad det är för moln det gäller. Frågan som uppstår är om dessa moln uppstår naturligt eller om det är mänsklig aktivitet som ligger bakom. Ta en titt och fundera... Eller läs mer i någon av följande artiklar från 
  1. Huffington Post ("International Cloud Atlas Recognizes 11 New Kinds Of Clouds")
  2. Science Alert ("It'sOfficial: There Are Now 12 New Cloud Types to Fall in Love With")
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar