Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 22 september 2013

Fukushima via traditionell media (ä.k. "mainstream media”)

  Som den nyhetsintresserade person jag är följde jag rapporteringen från Japan via TV-nyheter och tidningar med stort intresse (i huvudsak baserat på det svenska utbudet men även CNN, BBC och the Economist fanns med ”på kartan”). Så här minns jag händelseutvecklingen, alltså sedd från mitt eget perspektiv.

Myndigheter och ansvariga för kraftverken (TEPCO) bedyrade att läget var under kontroll. Det vi sett var ”bara” vätgasexplosioner. Ingen radioaktivitet läckte ut. Reaktorerna var oskadda. Området runt kraftverket evakuerades dock, som en säkerhetsåtgärd uppgavs det.


   Problemen med att kyla reaktorerna kvarstod dock. Detta eftersom alla till buds stående sätt att kyla anläggningen kollapsat. Havsvatten användes istället. Brandmän använde slangar för att spruta in detta i anläggningen. Helikoptrar sattes in för att vattenbomba reaktorerna. Dessutom uppstod en brand i en fjärde reaktor. Detta var en reaktor som varit avstängd men där bassängerna som rymde utbränt kärnbränsle inte heller kunde kylas. Därav uppstod branden. Evakueringsområdet utökades. Stor dramatik men hela tiden fick vi ”lugnande besked” om att allt var under kontroll och att endast en liten dos strålning läckt ut. Några dagar senare kom dock uppgifter via kvällspress och senare även TV och morgontidningar om att viss radioaktivitet mätts upp i reaktorernas närområde. Det nämndes i en artikel i kvällspressen att mycket höga doser mätts upp i en vattenpöl inne på området. Därefter kändes det som om nyhetsflödet ströps. Det blev alltmer fragmenterat och svårt att använda för att få en klar bild av situationen. Jag kände frustration. Maggropskänslan sa mig att detta var betydligt värre än vad vi fick information om. Jag började söka alternativa sätt att få vettig information. Jag hittade detta främst via YouTube. Detta var i maj/juni 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar