Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 24 september 2013

Fukushima - Sammanfattning och slutsats

Min reaktion efter att ha ”upptäckt” vad som faktiskt hade hänt i Fukushima blev att kontakta traditionell media.  Jag skickade mail och tog på annat vis kontakt med både Göteborgs Posten, Expressen, Aftonbladet m.fl. Jag tog även kontakt med TV-program som Uppdrag Granskning, Skavlan. Även organisationen Greenpeace kontaktades. Mitt budskap var att situationen i Fukushima var långt mycket värre än vad som hittills rapporterats. Som underlag för mitt budskap bifogade jag bl.a. de länkar jag tagit med ovan från Arnie Gundersen och Helen Caldicott. Jag fick svar från en av ovan nämnda kontaktpunkter: Greeenpeace. Men de ville hålla sig till sina egna sidor och inte vara sig använda andra källor än sina egna eller gå ut vi andra kanaler än sin egen. Varför fick jag aldrig veta,

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande:
Traditionell media har med tiden kommit någorlunda ifatt med rapporteringen. Vi vet idag vad som hände och har en någorlunda bild av omfattningen. Men det är en friserad bild av verkligheten. Jag har sedan min ganska intensiva bevakning sommar/höst 2011 fortsatt att sporadiskt följa utvecklingen. Vill du veta hur det verkligen står till? Sök dig då till Fairewinds hemsida samt följ Arnie Gundersen via intervjuer i alternativ media.


Min viktigaste slutsats från Fukushima händelsen är dock just det faktum att traditionell media förefaller kontrollerat. Traditionell media omfattar här i princip hela västvärldens samlade TV, radio och tidningsutbud (både nät och pappersupplagor). Kunde det verkligen vara så illa? Och om så, hur går det till? Vem håller i trådarna? Och varför? Med de frågorna gick jag vidare mot Terrorattentatet den 11:e September.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar