Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 27 september 2013

Den alternativa sanningen (=den mest troliga sanningen)

Bland det första jag blev varse om var att det inte bara var två, utan tre skyskrapor som kollapsat den dagen. Jag mindes att - ja just det, så var det ju. Fast då hade jag inte fäst någon uppmärksamhet vid det, Två flygplan – tre kollapser. 

Ekvationen gick inte längre lika smärtfritt ihop. Via sökande på nätet hittade jag en föreläsare, Richard Gage, som redogjorde för varför det är fysiskt omöjligt att kollapsen skulle ha orsakats av de bränder som uppstått i WTC 1, 2 och senare även 7. Fysiskt omöjligt! Temperaturen som krävs för att smälta stålet i konstruktionen räckte helt enkelt inte till. Inte på långa vägar. Det saknades i runda slängar tusen grader Celsius. Och även om man låter sig övertygas av att bärigheten i konstruktionen försvagas av värmeutvecklingen så är det helt enkelt omöjligt att detta skulle få byggnaderna att kollapsa på det sätt de gjorde – nämligen i hastigheter mycket nära fritt fall. Hur var detta möjligt? Enda fysiskt möjliga förklaringen till detta är att de bärande elementen hade tagits bort. Något som görs vid en kontrollerad rivning av en byggnad. Bevisen talar sitt eget språk. Alla tre byggnaderna sprängdes i en på förhand mycket välplanerad och kontrollerat genomförd rivning. Detta blir vi varse om, nte bara genom videosekvenser (sådana finns i mängd på bl.a. YouTube) utan också i rester av sprängämnen som hittats runt byggnaderna efteråt.
Jag har med ett par länkar till dokumentärt material som förklarar varför den officiella redogörelsen för händelseförloppet är att betrakta som en myt. Materialet är mycket övertygande och därför också mycket skrämmande.


Första videon (ovan) tar dig till en föreläsning av just nämnde Richard Gage. Richard driver sedan 2006 ett nätverk kallat ”Architects and Engineers for 9/11 truth”. Precis som namnet antyder består nätverket av professionellt verkande arkitekter och ingenjörer som är övertygade om att den officiella versionen av vad som hände inte stämmer. Att den är en lögn. Föreläsningen är pedagogisk och faktaspäckad. Den är lång (ca 2 timmar). Den är på engelska. Men den är väl värd din tid.

Känns det oöverkomligt med 2 timmar så finns det en kortare variant; en 6 minuter kort sammanfattning av varför den officiella versionen av sanningen inte håller (andra videon). 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar