Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 7 januari 2014

AIDS och Ebola skapades i amerikanska laboratorier

Som vi förstått av tidigare material så är ”population control” och ”depopulation” något som sägs ingå i The Globalist Elite’s medel för att uppnå New World Order. Ett av sätten att nå dit går genom vaccination samt spridning av dödliga bakterier och virus. I det här fallet tittar vi närmare på spridningen, men också uppkomsten, av både AIDS och Ebola.

Både AIDS och Ebola har forskats fram i amerikanska laboratorier. Detta på beställning av amerikanska myndigheter. Spridningen av dessa båda farsoter har sedan skett med hjälp av massvaccinationer, där valda delar av vaccinet medvetes smittades med respektive farsot. Låter det som en fantasi, något påhittat?

Påståendet framförs av bl.a. Leonard G Horowitz, en kille med tung akademisk och professionell bakgrund vilket i sig gör det svårt att avskriva den framförda tesen. Lägg därtill att han baserar sina påståenden på faktisk dokumentation. Tidigare hemligstämplat material som numera är allmänt tillgängligt, och som i allra högsta grad stödjer de påstående som Horowitz för fram. Bland de dokumenten finns t.ex. beställningen av forskning för framtagande av ett biologiskt vapen. Ett vapen som till sin beskrivning exakt beskriver det vi känner till som just immunförsvarssjukdomen AIDS. Lägg därtill att beställningen tidsmässigt väldigt väl matchar den tidpunkt då AIDS först uppträdde. Vi delges t.o.m. priset de amerikanska skattebetalarna fick punga ut med för framtagandet av detta vapen. Beställningen gick till ett forskningsinstitut företrätt av samme kille, Robert Gallo, som många år senare prisades för att ha "upptäckt" det virus som sägs orsak AIDS, HIV viruset..

Horowitz visar vidare, med stor trovärdighet, hur spridningen av sjukdomarna har gått till, nämligen genom massvaccination. Utbrottet av AIDS sammanfaller exakt, både tidsmässigt och geografiskt med en kampanj för att vaccinera befolkningen i central Afrika mot hepatit-B. Dessutom fick en utvald population i New York en ”släng av samma medicin”. Även här finns det övertygande bevisning, både dokument och tillgänglig statistik.

Se föreläsningen om AIDS & Ebola och döm själva. Jag sa videon i mitt förra inlägg att det var ett guldkorn. Här är ännu ett. Just nämnde Horowitz får vi anledning att återkomma till i kommande blogg-inlägg.

Dr Leonard Horowitz Emerging Viruses AIDS & Ebola Nature, Accident o


Det finns gott om ytterligare dokumentärer och material som pekar i samma riktning som den som Horwitz för fram. Så om du föredrar en dokumentär framför en föreläsning så lägger jag med en sådan här nedan. Även den här videon är värd din tid. Här framförs bevis för att HIV inte alls är det som orsakar AIDS. Dokumentären föreslår vidare att de behanlingsformer som finns och som används idag gör mer skada än nytta. De orsakar bl.a. sterilitet och död. Återigen en dokumentär underbyggd av mängder med läkare och forskare som ifrågasätter vår nuvarande syn på AIDS och dess orsaker.

HIV=AIDS: Fact or Fraud? A Stephen Allen film
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar