Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 3 januari 2014

Framtid – Inledning

Vi kommer att börja året med en titt in i framtiden. Det material vi hittills gått igenom i denna blogg ger oss möjlighet därtill. Vi kommer m.a.o. att titta på de uttalade måsättningarna för den organisation vi omväxlande kallar för ”The Illuminati” eller ”The Globalist Elite”. Det är som du förstår om du hängt med på genomgången hittills en väldigt svart bild som målas upp. Mänskligheten kan vara på väg mot de svåraste verdermödorna i historien.


Som en inledning till en sådan genomgång behövs ett videoinslag. Dokumentären i det här inslaget är ett riktigt guldkorn. Två och en halv timma lång men värd varje minut. Den är faktaspäckad, tankeväckande, välstrukturerad och tydlig i sin genomgång av det vi bör känna till om ”The Globalist Elite”, deras målsättning, vägen mot denna fram tills nu och mycket, mycket annat. Dokumentären är indelad i 3 akter:
  1. The Globalist Elite
  2. Problem Reaction Solution
  3. Mind Control

   I den första akten redovisas översiktligt dollarns  och USAs ekonomiska historia från Independence Day fram till våra dagar. Vi får följa kampen om att få kontroll över skapandet av pengar i USA. En kamp som 1913 vanns av de vi kallar ”The Globalist Elite”. När den kampen var vunnen gick organisationen vidare och skaffade sig även kontroll över politiken, av media, utbildning, polis, militär och i stort sätt samtliga samhälleliga funktioner. I dokumentären framhålles att den ultimata målsättningen för The Globalist Elite är makt. Världsherravälde. Benämningen New World Order är den som används för att symbolisera denna regim. Det är en världsordning där det bara finns en av allt. En World Government, en religion, en valuta o.s.v. Det är en diktatur. En liten elit styr. Vi övriga kan betraktas som slavar. Det är fascism.


Ett antal organisationer har över tiden etablerats för att säkerställa att strävandet mot denna målsättning blir framgångsrik. De mest framträdande är The Bilderberg Group, Trilateral Commission och CFR (Concil of Foreign Relations). Alla dessa kontrolleras av The Globalist Elite. Vidare beskrivs hur det är möjligt att säkerställa den kontroll dessa organisationer utöver. Begreppet Compartmentalization gås igenom.  Vi får veta att EU skapades efter en överenskommelse i The Bilderberg Group. Vi får också veta hur motsvarande organisationer etablerats i världens övriga hörn. Det mest skrämmande exemplet är kanske North American Union som skapades 2005 under Bush regimen. Inte med pompa och ståt utan i hemlighet och i tysthet. I praktiken innebär uppgörelsen att de inblandade länderna; USA, Canada och Mexico avsagt sig rätten att agera suverän stat. Något som strider mot den amerikanska konstitutionen.

Därefter fokuseras The Illuminati. Vi får veta hur de är organiserade och verkar. Vi får dessutom en inblick i området ockultism och symbolism. Vi kommer i kontakt med en av de ritualer några av världens mest framstående ledare ägnar sig åt, bl.a. på en plats vid namn Bohemian Grove. Det är en märkig ritual, där ”Dull Care” (alltså ”Tråkiga omtanken”) offras åt en gigantisk, ugglelik staty. Det är en ritual med diaboliskt ursprung.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

I akt 2 går vi vidare med den taktik som används av The Globalist Elite för att få oss att inte bara acceptera, utan till och med begära exakt de åtgärder och förändringar som de själva önskar. Förändringar som i själva verket leder till det slutliga uppfyllandet av New World Order. Taktiken kallas för Problem / Reaction / Solution.

En stor del av akt 2 ägnas åt Elfte September som just ett tydligt exempel där den här taktiken användes. Vi får följa nyhetsinslag den dagen. Lägg särskilt märke till hur många vittnen och First Responders som berättar att de hört och känt av explosioner både långt före det att byggnaderna rasade men även under själva kollapsen. Dessa vittnesmål har alla strukits i den officiella NIST rapporten. I den rapporten ges en bild av att det bara var flygplanen, konstruktionens försvagning, värmen från bränderna samt den s.k. pannkakseffekten som orsakade kollapsen. Självklart kan en sådan rapport inte nämna något om några explosioner. Dessutom utelämnades ju den tredje kollapsen, alltså WTC7 eller Salomon Building, helt och hållet i de första versionerna av NIST rapporten.

Efter WTC kollapsen, som ett exempel på Problem Reaction Solution går dokumentären vidare och redogör för andra sådana exempel;
  • sänkandet av Lucetania vilket säkerställde USAs inträde i första världskriget
  • Pearl Harbor som gav biljett in till andra världskriget
  • Incidenten i Tonkinbukten vilket föranledde kraftig upptrappning av Vietnam-kriget.

Genomgången av dessa stora krig nämner också hur The Globalist Elite stöttat alla sidor i dessa krig med både finansiellt såväl som materiellt stöd. Vi får också veta att organisationen tjänat gigantiska summor på dessa och många andra krig.

Avslutningsvis fokuseras nästa krig; kriget mot dig och mig. Eftermälet till Elfte september gås igenom. All den lagstiftning och övervakning som upprättats som ”solution”. Allt för att vi ska "känna oss lugnare och tryggare" och tro att våra ledare ska kunna förhindra nästa terrorattack genom införandet av alla dessa mekanismer. Al Qaida som organisation genomlyses. Och avslöjas som en myt; en fantasi. Här blickar vi också in i framtiden. Vi får veta vad det är för kontrollmekanismer som ”står på tur” att införas (och i viss mån redan har införts).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tredje delen så – Mind Control. Vi ges en inblick i hur vi under hela 1900-talet varit utsatta för en mycket väl planerad och genomförd agenda för att säkerställa att vi inte ser, inte förstår, inte reagerar på vad som faktiskt händer runt i kring oss. Kontrollen av mediaföretagen och utbildningsinstituten är naturligtvis nyckeln till detta. TV inte minst. Vi är hypnotiserade.

Jämförelser görs med Nazitiden i Tyskland. Det känns som vi kan vara på väg in i en repris.


Så vad kan vi göra åt detta. Avslutningen ägnas åt detta. Inslaget den allra sista minuten av dokumentären är underbart. Den med lejonen och bufflarna. Se den. Men glöm inte att se hela dokumentären. Inte bara en utan flera gånger. Den är värd din tid. Och andras också.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar