Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 21 januari 2014

Framtid - DepopulationI förra inlägget, det om symboler och tecken, stiftade vi bekantskap med The Georgia Guidestones. Märkliga inskriptioner i dessa talade om att minska jordens befolkning till endast en bråkdel av dagens. Inskriptionen lyder: ”Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”. Just frasen “depopulation”, eller avfolkning, återkommer ofta som en viktig komponent vid införandet av New World Order. De som planerar för detta är i sina egna dokument och skrifter tydliga på den punkten. Jordens befolkning ska alltså minska från dagens 7.046 miljarder (2012) ned till runt en halv miljard. Ska vi spekulera om framtida skeenden måste alltså just detta vara en av komponenterna.

Frågan uppstår då; hur ska detta gå till och kan vi redan idag se tecken på att detta pågår? Som vi sett av tidigare inlägg i den här bloggen måste svaret på frågan vara ja. Så låt oss titta på dessa företeelser igen.

1.     Chemtrails
Det är klart väder i Göteborg för tillfället. De senaste 3 dagarna har vi haft det kallt och tämligen molnfritt. Varje förmiddag de här dagarna har då chemtrails förekommit – långa ”svansar” av utsläpp efter jetflygplan. Svansar som stannar kvar på himlen i timmar. Chemtrails är redan utförligt beskrivet i inlägget från den 2:e december – ”Udda företeelser – Chemtrails” 
Politiker och myndigheter förnekar dess existens. De menar att detta är naturligtvis vanliga contrails – alltså den kondens som vanligen bildas efter ett jetplan. Det finns en stor skillnad mellan contrails och chemtrails. Den förra löses upp efter bara några sekunder medan den senare, som nämnts, sprider ut sig och stannar kvar på himlavalvet under lång tid. De som erkänner att någonting pågår refererar till det här fenomenet som GeoEngineering. Detta innebär att s.k. aerosoler släpps ut i atmosfären, i syfte att blockera solljuset och på så vis motverka global warming. Problemet är att det som släpps ut i atmosfären är giftigt och på sikt mycket skadligt för både människa, djur och natur. Chemtrails innehåller barium, strontium och aluminiumoxid (för att bara nämna något av det som släpps ut). Barium påverkar kroppens immunsystem, försämrar vår förmåga att skydda oss mot sjukdomar.

Den här aktiviteten pågår jorden runt. Det har pågått sedan slutet av -90 talet. Frågan är varför? Och varför sådant hemlighetsmakeri? Inte nog med att information om detta inte når ut till oss via media eller myndigheter. Det tystas också ned och förlöjligas. Bl.a. var det en riksdagsman som tog upp frågan men denne tystades snabbt ner med trakasserier och andra metoder av sina partikamrater.

2.     Svält / hungerkatastrofer
Matpriserna ökar i världen. Detta bl.a. som en följd av att investerare i västvärlden helt enkelt köper upp och undanhåller marknaden råvaror. The Federal Reserve är en av dessa investerare enligt vissa källor. Tillgång och efterfrågan ni vet. Genom det ökar svälten i världen. Med svälten kommer även missnöje med sittande politiker, Det sägs att The Arab Spring uppstod till stor del just som en följd av det här sambandet.

FN talar år 2013 om ökad risk för utbredd svält i världen. Lägg därtill kommande torkperioder i utsatta områden. Den globala uppvärmningen ges lätt skulden för de här katastroferna. Men från tidigare inlägg känner vi till att ett nytt vapen, HAARP, kan användas till den här typen av vädermanipulation om så önskas.

3.    Miljö- och naturkatastrofer
Vi har på sistone upplevt ett ovanligt stort antal miljö- och naturkatastrofer. Tsunamis, jordbävningar, tornados, orkaner inträffar allt tätare. Även här läggs ofta skulden på effekterna av den globala uppvärmningen och människans utnyttjande av jordens resurser. Även här bör vi dock fundera närmare på vilken roll HAARP spelar, sett till NWOs agenda om depopulation. Det är många i alternativmedia som uttrycker den farhågan / teorin. De pekar då på att katastrofens förlopp i många fall varit onormalt och inte förenligt med vad som är naturligt.

4.     Vaccination
 Tidigare blogginlägg påvisar både stora risker med vaccinen i sig, vilket är illa nog. I tillägg visar dessutom inlägget om AIDS tidigare, "AIDS och Ebola skapades i amerikanska laboratorier" att vaccination dessutom ser ut att användas som ett sätt att sprida andra hälsoproblem, som t.ex. just AIDS och Ebola men också infertilitet. Just infertilitet förefaller vara särskilt vanligt. Nätet bubblar av rapporter om storskaliga kampanjer i tredje världen som förefaller vara utformade till att orsaka infertilitet. I vissa av dessa vacciner hittas till och med kvicksilver som en av ingredienserna.

Extra intessant blir detta när vi några minuter in i dagens första video får se Bill Gates föreläsa på Ted Talks. Han föreläser om global warming och om behovet av att få ner utsläppen av koldioxid i luften. Här redovisar han en formel med fyra faktorer som alla bidrar till CO2 utsläppen. Befolkningsmängd är en av dessa. Plötsligt säger han att ”om vi kan göra ett riktigt bra jobb med vaccinering och sjukvård bör vi kunna minska befolkningsmängden med 10-15 procent”. Exakt. Han säger MINSKA. Se klippet och bestäm själv. Var det bara en felsägning eller…? Efter klippet redovisas statistik som visar skrämmande följder av Bill Gates vaccinationsprogram i tredje världen. Kanske dags att omvärdera bilden av Gates som denne oförargerlige, hyvens kille som ”skänker” bort stora delar av sin förmögenhet till "välgörenhet".

5.     GMO
Genetiskt Modifierade Organismer eller GMO har sedan en tid tillbaka tillverkats och sålts, bl.a. i USA. Europa har fram tills nu stått emot men ser nu ut att ”ge vika för trycket”. GMO sägs vara ofarligt. Nya studier sägs påvisa motsatsen. Arvsmassan i GMO-födan har i dessa studier tagit sig ut i blodet och därifrån transporterats vidare ut i våra organ. Där påverkas och förändras funktionen hos dessa organ. Infertilitet och cancer är några av de sjukdomar som rapporterats från GMO studier.
6. Cancer, sjukdomar, pandemier
Att cancer är på frammarch framgår både av befintlig statistik på nätet men också av tidigare inlägg. Effekterna av Fukushima har vi än så länge bara sett början av. Detsamma gäller sjukddomar i allmänhet som frodas i takt med att vårt immunförsvar medvetet och planerat bryts ned. Nya pandemier typ Svininfluensan eller Fågelinfluensan spekuleras det livligt om. Särskilt som detta skulle ge möjlighet till ytterligare vaccination.... 


Dagens första video går igenom mycket av det som nämns ovan mer i detalj. Tyärr upprepar den sig på några ställen vilket upplevs lite irriterande. Men den är ändå sevärd.Förutom GMO är maten vi äter en annan stor orsak till att vi mår allt sämre. Och enligt nästa video signerad Alex Jones finns det dokument som bekräftar att detta är och har länge varit den exakta målsättningen för de vi kallar Eliten. Notera att den dokumentation det refereras till bl.a. innefattar en bok ”EcoScience” skriven av John P Holdren. Holdren utsågs nyligen till Obama’s Science Advisor. I boken beskriver Holdren planer / rekommendationer på att genomföra steriliseringsprogram både genom tvång men också i hemlighet genom att blanda in kemikalier i vatten och mat. Kemikalier som  orskar sterilisering.

Men krig och konflikter är trots allt det som gör verklig skillnad i NWOs strävan efter depopulation. Mer om detta i kommande inlägg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar