Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 6 april 2014

Sammanträffanden del 2 – Lösningen på energikrisen finns men hindras

Ämnet energi och klimat är, som den trogne följaren av den här bloggen märkt, särskilt intressant. Vi lever i tider där många av oss tror att jorden och mänskligheten går under om vi inte ändrar vårt beteende. Växthuseffekten, med CO2 i spetsen pekas ut som den stora boven i dramat. Vi måste ändra våra liv. Användandet av fossila bränslen måste kraftigt minskas. Forskningen för att ta fram alternativa energikällor måste uppmuntras. Men stämmer detta? Är det en korrekt bild av verkligheten som når oss via mainstream media? Låt oss sätta på oss de speciella glasögon som den här bloggen gett oss och analysera situationen lite djupare.

Runt millennie-skiftet väcktes vi brutalt till liv, bl.a. av Al Gores’ film och bok ”En obekväm sanning”. Med tydliga diagram och en pedagogisk och analytisk titt på verkligheten och framtiden vi står inför lyckades Gore övertyga en hel värld om att behovet av förändring är brådskande. Hans teser stöddes dessutom, efter vad vi förstått, av en enad forskningskår.

Det finns ett par problem med Al Gores teser, vilket vi upptäcker om vi gräver djupare i ämnet. Inlägget från den 24:e januari (med titeln ” Se upp – Allt talom växthuseffekt och den globala uppvärmningen är en bluff”) pekar på delar av den för Gore obekväma sanningen. I inläggets dokumentär ser vi att:

·         Ur ett långsiktigt, historiskt perspektiv är temperaturhöjningen vi sett hittills inte särskilt dramatisk. Det har funnits perioder i jordens historia som varit betydligt varmare.
·         Historiska data visar också att stora ökningar av CO2 i atmosfären hänger samman med höjningar av medeltemperaturen på jorden. Vi ser också att CO2 ökningen alltid kommer efter temperturhöjningen, inte tvärtom.
·         Den enskilt största faktorn som påverkar jordens temperatur är solens aktivitet. Hög solaktivitet innebär att höga doser av strålning skickas ut i rymden och träffar inte bara jorden utan även övriga planeter i solsystemet. Vi går just nu igenom just en sådan period, med hög solaktivitet. Hela solsystemet påverkas bevisligen, inte bara vår jord.

Har du inte redan sett dokumentären ”The great global warming swindle” så är det dags att göra det nu.

Om vi går vidare i analysen så noterar vi att tidpunkten för Gores högljudda prat om klimatkrisen sammanfaller med en annan händelse som vi täcker i den här bloggen – starten för det s.k. Chemtrails-programmet. Chemtrails i kombination med HAARP innebär möjlighet till vädermanipulation. De som kontrollerar dessa båda verktyg har möjlighet att artificiellt skapa extrema klimatförändringar som torka, orkaner/tyfoner, köldknäppar m.m. I tillägg kan de som kontrollerar HAARP dessutom artificiellt orsaka katastrofer av annan art, som t.ex. jordbävningar. För att fullt ut förstå innebärden av Chemtrails och HAARP i kombination så rekommenderas inlägget från den 1:e april kallat ”Pågår ett folkmord – rakt ovanför våra huvuden?” och då särskilt intervjun med Dane Wigington, vetenskapsman på området solenergi som ägnat 10 år åt att efterforska Chemtrails.     

Vidare bör vi ställa oss frågan hur det kommer sig att så många av de forskare och vetenskapsmän som tar fram alternativa energikällor inte överlever. Vare sig de själva eller deras patent. I inlägget från den 18:e februari kallat ”Alternativa energikällor – världens farligaste forskningsområde” fick vi kunskap om ett flertal uppfinnare som forskat fram sätt att producera fri energi. Bilar med vatten som drivmedel. Eller magneter. Eller plasmabatterier. Exemplen är många och framgångsrika rent tekniskt. Ändå finns inte dessa uppfinningar tillgängliga på marknaden. Varför? Jo, uppfinnarna är idag döda. Mord förefaller vara den uppenbara dödsorsaken. Deras patent är beslagtagna och har fallit i glömska. Det har blivit närmast en självklarhet att tro att i stort sett varje uppfinnare på området fri energi antingen har problem med att få patent för sin uppfinning eller har avlidit.

Dagens videoinslag innehåller ytterligare 2 exempel på just sådana forskare.  Jag hittade ett inslag på YouTube igår kallat ”Salt Water Fuel”. Här träffar vi en forskare vid namn John Kanzius som använder radiovågor på ett unikt sätt till att både bota cancer och till att ”tända en låga på sin behållare med saltvatten”. Vad hände med John Kanzius? Just det, död i leukemi 2009 (se länk). Hans idéer förefaller också ha gått i graven.

En annan sådan forskare var Dennis Klein. Även Dennis Klein använde vatten och elektricitet. Med den kombinationen skapade han HHO. I dagens andra video visar han hur han använder HHO-gas till att bränna sig igenom material som stål och bly. Det märkliga är att lågan bara är ljummen om vi riktar den mot våra egna kroppar. Klein använde även sin upptäckt av HHO till att driva sin egen bil. 100 miles på bara 4 oz vatten hävdar han i dagens dokumentär. Vad hände med Dennis Klein och hans patent. Klein dog i augusti 2013 (se länk) och hans idéer förefaller vara lika döda.I dagens 2 videor ser vi inslag från Fox News och main steam media nå ut till allmänheten med en fascinerande upptäckt som har potentialen att rädda jorden från undergång. Ändå dör forskarna bakom upptäckten och även deras idéer och patent. Detta faktum sett i ljuset av FNs uppmaning till oss alla att ändra vår livsstil gör att det hela känns en smula absurt och overkligt. Varför finns det inget intresse av att forska vidare på området ”Vatten som energikälla”? Detta och tidigare inlägg visar ju tydligt på dess potenital.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar