Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 11 maj 2014

Konspirationens urspung – Kungligt blod (royal bloodlines)

I dagens och några kommande inlägg knyter vi ihop flertalet trådar som vi följt i den här bloggen. Platsen där allt strålar samman ligger i dagens Irak, den södra delen som förr gick under namnet Mesopotamien.
Charlemangne - Karl den Store
Området har fött ett flertal välkända civilisationer. Förutom den sumeriska civilisationen som vi stiftade bekantskap med i förra inlägget så härstammar även den assyriska och den babyloniska från i stort sett samma område. Vi har redan konstaterat att sumererna levde för ca 4.000 år sedan. De efterträddes sedermera av assyrierna och därefter babylonierna. Bibelhistorien beskriver dessa civilisationer livfullt. Arkeologiska utgrävningar har på senare tid kommit att bekräfta flera av dessa historier.

Det första videoinslaget i den här serien behandlar kungliga blodsband (royal bloodlines). Vi har i ett tidigare inlägg blivit varse att 43 av 44 amerikanska presidenter är släkt med varandra. Faktum är att detta inte stämmer. Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden, till frankernas kung i slutet av 700-talet, Charlemange (Karl den Store), så inser vi att samtliga 44 presidenter är släkt med varandra. Och det stoppar inte där. Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden, till de gamla babylonierna så upptäcker vi att samtliga kungahus världen över strålar samman i denna plats och tidpunkt, oavsett vi pratar arabiska, afrikanska, europeiska eller asiatiska kungahus. Dagens film fokuserar till stor del på det brittiska kungahuset.

Kontentan av allt detta är att oavsett om vi lever i en monarki, diktatur, republik eller demokrati så har vi alla en sak gemensam. Det är troligt att vi ytterst ändå styrs av avlägsna släktingar till de en gång så mäktiga assyriska och babyloniska härskarna. Det som är störande med detta faktum är att dessa härskare ägnade sig åt ockulta, sataniska ritualer. Samma typ av ritualer som vi funnit i ett tidigare blogginlägg kallat ”Bohemian Grove - sataniska kulter även i våra dagar” hittar vi alltså bland de häskare från förr vars avlägsna släktingar vi lyder under idag. Det har i alla tider accepterats att kungar och drottningar bevarar sin upphöjdhet genom giftermål med andra kungligheter. Det har pratats om "blått blod". Men vad innebär egentligen detta. Är det kanske en särskild typ av gen man försöker bevara? En specifik egenskap?

Dagens video sägs vara baserad på gedigen forskning. Dess upphovsman uppmanar oss till att inte köpa det han berättar rakt av utan att själva forska och ta reda på hur saker och ting förhåller sig.
Det är en krävande film. Oerhört mycket fakta om släktskap och händelser presenteras textuellt i mycket snabb följd. Det är ibland svårt att följa med. Koncentration och tålamod krävs m.a.o. för att få full behållning av materialet som presenteras. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar