Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 24 maj 2014

Nutida arkeologiska upptäckter bevisar bibeltexter som faktisk historia

Vi har alltså spårat konspirationens ursprung. Vi finner den i vad som idag kallas Irak men som då, för 1.000 - 6.000 år sedan gick under namn som  Mesopotaminen. I avsnittet från den 11:e maj i år, kallat ”Konspirationens ursprung – Kungligt blod (royalbloodlines)” blev vi varse om konspirationens arvsmässiga ursprung. Vi blev också varse om att historier som endast finns återgivna i bibelns Gamla Testamente, och särskilt då delar som också sammanfaller med historier berättade i övriga världsreligioners texter, förefaller ha historisk korrekthet. Det verkar som om dessa platser funnits, slag har utkämpats och personer har levt.

I dagens inlägg spinner vi vidare på den tråden. Vi gör det med en dokumentär om Mesopotamien. I denna blir vi varse om ett stort antal arkeologiska upptäckter som bevisar korrektheten i flera av bibelns berättelser. Berättelsen tar oss genom tre civilisationer som alla verkat inom området kallat Mesopotamien: 
 • Babylonierna
 • Assyrierna
 • Sumererna

På denna 50 minuter långa tidsresa träffar vi på fantastiska arkeologiska upptäckter som:
 1. Döda Havs – rullarna.Dessa texter hittades i  en grotta i Qumran år 1947 och utgör i praktiken originalet till texterna i Gamla testamentet. Wikipedia beskriver dem som följer: ”Totalt har 900 dokument i större och mindre fragment hittats. Bland dessa finns skrifter från samtliga av Gamla testamentets bibelböcker utom Ester.[1] Viktigast är en fullständig version av Jesaja. Då de tidigare äldsta kända hebreiska handskrifterna är från 900-talet e.Kr., innebar fynden i Qumran att man fick tillgång till handskrifter som var ungefär 1 000 år äldre och tillkomna före masoreternas standardisering av texten.”
 2.  Meshastelen (ä.k. den Moabitiska stenen)Stenen restes av den moabitiske kungen Mesa till minne av upproret mot och segern över Israels kung. Stenen förvaras idag på Louvren i Paris.Judarnas fångenskap i Babylonien beskrivs livfullt med referens till ett flertal arkelologiska fynd, inte minst då Hammurabis lagar. Även här citerar jag Wikipedia: ” Hammurabis lagar, den gammal-babyloniska lagsamlingen, är den mest kända av de forntida lagarna. Den förvaras idag på Louvren i Paris”.
 3. Den babyloniska fångenskapenJudarnas fångenskap i Babylonien beskrivs livfullt med referens till ett flertal arkelologiska fynd, inte minst då Hammurabis lagar. Även här citerar jag Wikipedia: ” Hammurabis lagar, den gammal-babyloniska lagsamlingen, är den mest kända av de forntida lagarna. Den förvaras idag på Louvren i Paris”. I tillägg får vi flera antydningar om staden Babel med dess murar och torn. Mycket tycks tillägnat kungen Nebukadnessar II som var kung under den babyloniska fångenskapen. Vi kan ana oss till att Babylons Hängande Trädgårdar kanske trots allt funnits på denna magnifika plats.
 4. Bibiloket i assyriska Nineve
  Ännu längre tillbaka i tiden stöter vi på Assyierna (ca 2.000 f.kr.). Här får vi en livfull berättelse om utgrävningarna av det gamla biblioteket i huvudstaden Nineve.
       Särskilt fascinerande här är berättelsen om utgrävningen av Nimrods grav (krigarkungen) där en gammal förbannelse upptäcktes. En förbannelse som hänvisar till underjordens krafter som kommer att drabba de som i framtiden gräver ut just den graven.
 5. De sumeriska skrifttavlorna i staden Uruk
  T
  ill sist är vi tillbaka till Sumerernas tid, 3.000–4-000 år f.kr. Fokus ligger här naturligtvis på de sumeriska skrifttavlorna (som alltså hittades i staden Uruk) och dess synbarliga koppling till vår tids bibeltexter. Även om namn på platser och personer skiljer sig år kan vi här se tydliga likheter, som t.ex. berättelsen om Noaks Ark och syndafloden, Adam & Eva i Edens lustgård m.m. Vi får veta att platsen för Eden troligen är dagens Bahrein.

Se dokumentären. Den är värd det. Den knyter ihop myt och verklighet på att fantasieggande sätt, kantat och bevis för att det kanske inte är någon skillnad mellan dem båda.


På ett ställe I dokumentären berättas historien om Babels Torn och om hur människor efter försöket att bygga just detta kom att spridas jorden över, med skilda språk och med skilda religioner. Sett till det vi upptäckt genom att följa den här bloggen är bibeltexten för Babels torn särskilt intressant. Texten lyder:

Från första mosebok, eller på engelska Genesis 11:7 – “The LORD said, "Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. 7"Come, let Us go down and there confuse their language, so that they will not understand one another's speech."  And so the LORD scattered them abroad from there over the face of the whole earth; and they stopped building the city.…”
Sett i ljuset av vad vi täckt tidigare i den här bloiggen - om utomjordingar, UFOs, kunskap om universum, kunskap om hela jordklotets yta m.m. får just det här citatet en helt annan mening. Och kanske en helt annan trovärdighet. Det kanske inte var så svårt att sprida våra förfäder världen över. Det kanske inte var så svårt att få dem att byta språk från hebreiska till keltiska eller arabiska. Vi är ju trots allt en flockvarelse. Och vi är trots allt ganska lättledda och lättlurade.
Det tål att tänkas på….


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar