Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 1 maj 2014

Människans ursprung – allt du känner till är fel

Skelett från Australopithecus - "Lucy"
Vår uppfattning om oss själva och vår omvärld är byggd på egen erfarenhet. Vi formar vår verklighetsuppfattning efter det vi lärt oss i skolan, läst i media, lärt genom kontakter med andra människor o.s.v.  Men tänk om allt vi lärt oss skulle visa sig vara fel. Tänk om vi alla blivit förda bakom ljuset. Lurade helt enkelt.

Dagens inlägg fokuserar på en fantastisk föreläsning. Återigen träffar vi Lloyd Pye som vi känner från 2 tidigare blogginlägg. Han kommer att berätta en historia som spänner över många år och många skilda områden. Det fantastiska med det du kommer att få se och höra är att vi här knyter ihop säcken. Den fornhistoriska berättelse vi följt i den här bloggen kopplas ihop med den mer sentida, konspiratoriskt inriktade historieskrivningen. Plötsligt klarnar alla samband.

Föreläsningen börjar med människans ursprung. Vi får i rask följd bekanta oss med några av de arkeologiska skelettfynd som gjorts genom åren. Vi känner igen många av dessa, som Lucy t.ex. Det Pye gör är att han pekar på några dramatiska förändringar som skett. Förändringar som är så pass stora att de inte kan förklaras med evolutionsbiologiska teorier. Han poängterar när i tiden dessa dramatiska förändringar skett. För 2 miljoner år sedan kom Homo Habilis och därefter Homo Erectus. Plötsligt gick vi på två ben. Sedermera kom även Homo Neanderthal, vår förmodat närmsta släktning. För 200-250.000 år sedan kom så Homo Sapiens, som en blixt från klar himmel (först Cromagnon, därefter Homo sapiens sapiens för 120.000 år sedan). Pye pekar på de enorma skillnader som finns mellan dessa olika arter av tidig människa. Inte minst skillnaderna mellan Homo Sapiens och Neanderthalarna, särskilt vad gäller benstomme och muskler. Här pratar vi som sagt om vår förmodat närmaste genetiska släkting. Men det är nästan som om vi kom från olika planeter, säger han.

Pye skjuter teorin om ”den felande länken” i sank (en teori som evolutionsbiologer själva övergett sen ett antal år tillbaka). Därefter övergår han till att hävda att det är troligt att släktingar till tidiga mänskliga varelser, han kallar dem homonoider, faktiskt lever än idag. Vi hittar dem i avlägsna delar av vår värld; i djungler, regnskogar, otillgängliga bergstrakter etc. Detta skulle förklara de 100.000-tals ögonvittnesskildringar om håriga, robusta, människolika varelser som siktats på just dessa platser. Vi pratar här om Yeti, Big Foot och 2 arter till. Lloyd Pye menar att de finns. Historierna om nutida homonoider är många och övertygande. Inte minst den om ryska Zana – Neandertalkvinna som fångades i Kazakhstan-området runt 1850 och gjordes till slav. Zana lärde sig aldrig att prata. Några av hennes efterlevande är fortfarande kvar i livet. (Här ska dock tilläggas att DNA analyser genomförda på både Zana och hennes son Khwit sägs bevisa att båda var människor, inte Neandertalare).

Under hela första delen av föreläsningen målar Lloyd Pye upp en bild av att homonoiderna är perfekt anpassade för liv på den hör planeten medan vi, Homo Sapiens, inte alls är det. Den som designade oss gjorde ett ganska dåligt jobb, påpekar han. Så varifrån kom vi? Hur kan vi förklara de stora skillnaderna?
Sumererna och solsystemet

Nu övergår historien till att fokusera på Sumer och sumererna. Sumer var en plats i dagens Irak. Sumererna är den första, kända, avancerade civilisationen. Denna daterar i historieböckerna 6.000 år tillbaka i tiden. Den är känd främst, och nästan enbart, för det första skriftspråket – s.k. kilskrift.  Men vi har bara fått veta att de skrev. Inte vad de skrev. Och det är här det blir häpnadsväckande. En forskare vid namn Zecharia Sitchin ägnade större delen av sitt liv åt att översätta de sumeriska skrifttavlorna. Det de berättar är bl.a. följande:

·         Att vårt solsystem består av 10, inte 9 planeter. Dessa planeter har man ritat upp i dess exakta relativa storlek och sitt exakta avstånd till solen.
Jordens skapelse (enligt sumererna)
·         Att den 10:e planeten, kallad Nibiru, har en omloppsbana som kraftigt skiljer sig från övriga. Dess omloppstid runt solen är ca 3.600 år
·         Att för ca. 4 miljarder år sedan så kolliderade Nibiru med planeten Tiamat. Kollisionen i princip sprängde sönder Tiamat. Ena halvan är det vi idag kallar för Tellus eller vår jord. Andra delen splittrades och blev till det vi idag kallar för asteroid-bältet samt diverse kometer
·         Att hela kollisionen beskrivits i Sumerernas skapelseberättelse.
·         Att det som berättas i de sumeriska skrifterna är i långa stycken samma sak som beskrivs i vårt Gamla Testamente. Allt ifrån skapelseberättelsen till berättelsen om Adam och EvaSå långt sumerernas syn på jordens skapelse. Det blir än mer fascinerande när vi tar en titt på vad de sagt om människans skapelse, nämligen följande:

·         Att liv på jorden uppstod i samband med kollisionen. Bakterier fördes över från Nibiru till Tiamat.
·         Att varelser från Nibiru (de kallas The Anunnaki vilket översatt till engelska betyder ”those who from heaven to earth came”) både besökt och bebott jorden. Pye påpekar att våra forntida monolitiska monument också är beviset för detta.
·         The Anunnaki kom till jorden redan för 430.000 år sedan. De landade i Irak. Deras uppdrag var att utvinna guld. Guld behövdes nämligen för att rädda atmosfären på Nibiru som var på väg att förstöras. Platsen där de inledde sina utgrävningar fick namnet Eden och ligger i Tigris-dalen. Ganska intressant.
·         Efter 150.000 år flyttades verksamheten ner till Sydafrika. Man bytte från att utvinna guldet ur vattendragen till att utvinna guld från berggrunden (i gruvor).
Adams calendar, Sydafrika
·         Vi vet alla att gruvdrift är tungt och smutsigt. Något som The Anunnaki ville undvika. Någon kom på idén att ett sätt att undvika detta vore att låta någon annan göra jobbet. Någon av jordens ursprungliga invånare.  Problemet var att jordens invånare saknade den intelligens som krävdes.
·          The Anunnaki hade tekniken för genetisk manipulation. Människan skapades helt enkelt som en korsning mellan en homonoid kvinna och en utomjordlig man. Vi skapades i Sydafrika för ca 200 – 250.000 år sedan. Vårt DNA skvallrar om att detta faktiskt stämmer (Vi har 23 kromosompar, Anunnakis 24. Sättet att fixa det var att fusionera ihop andra och tredje kromosomen till bara en. Vips är vi nere i 23…).
·         De gjorde oss till kopior av dem själva. Men de gav oss bara 90% av hjärnans kapacitet. Logiskt med tanke på att vi designats till att vara deras slavar.


Låter det fantastiskt? Självklart gör det det. Pye ägnar därför nästa del av föreläsningen till att ge oss de genetiska bevisen för att vi faktiskt är resultatet av genmanipulation. Han gör det, som nämnts ovan, på kromosomnivå.

Dags nu för föreläsningen. Se den. Inte bara en gång utan flera gånger. Det förfaller kanske långsökt. Men ändå, bevisen runt omkring oss talar tydligt till fördel för den här historien och inte för den saga vi lärt oss i skolan och från media och mainstream litteratur. Det är dags för oss att vakna.

2 kommentarer:

 1. Tack för en intressant blogg! På tal om genetik så har vi kanske en hybrid kommen ur mRNA-"vaccinerna". Din perceptionsmatris verkar välutvecklad, så kanske ett ämne för bloggen? :-) Den ena av föräldrarna eller båda måste vara vaccinerade för att fenomenet med de extremt medvetna och försigkomna barnen ska uppstå. De håller upp huvudet och är helt vakna redan dag 1: https://www.roxytube.com/watch/hybrid-transhuman-black-eyed-baby_Lznw1XMWmlJWQyZ.html Svarta ögon är kännetecknande och kanske är tidigare barn som kallats "black-eyed children" och som förekommit i USA sedan 1996 tidiga "vaccin"experiment?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Carina. Tack för din kommentar och tack för de fina orden om bloggen.
   Den här artikeln skrev jag i maj 2014 vilket innebär att jag då befann mig i början av min sanningssökande resa. Jag har sedan dess kommit att se det jag skrev i just den här artikeln i ett annat ljus.

   Jag tror inte längre på den bild som vetenskapen förmedlar; d.v.s. bilden av en jord som är flera miljarder år gammal och om en mänsklighet som utvecklats i flera steg via det vi kallar för evolutionen. Jag tror heller inte på någon utomjordisk ras som skulle, precis som de Sumeriska skrifterna berättar, skulle ha kommit till jorden från en annan mer avancerad planet i syfte att gräva guld. Nej, jag tror att den här typen av information utgör vad jag kallar för "en falsk plattform"; d.v.s. desinformation som är avsedd att hålla oss borta från den verkliga sanningen. Det kan tyckas "kaxigt" att säga detta men icke desto mindre är det vad jag, efter bästa förmåga, har kommit fram till.

   Med vänlig hälsning
   \Bengt

   Radera