Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 16 maj 2014

Nyhetsflödet 2014-05-16: Elfte september attacken – Pentagon, en uppdatering

Terrorattackerna mot USA den elfte september 2001 var en av huvudanledningarna till att jag började intressera mig för det jag skriver i den här bloggen. Efter att ha plöjt igenom mängder av material, både bilddokumentärt och skrivet, stod det klart för mig att den officiella redogörelsen för händelserna den dagen är en enda stor lögn. I tidigare inlägg hittar du en del av det material jag då gick igenom. Huvudfokus har legat på World Trade Center byggnaderna och då kanske speciellt byggnad nummer 7 som kollapsade utan att blivit träffat av ett flygplan och med endast smärre kontorsbränder registrerade alldeles innan kollapsen. Ändå kollapsade den byggnaden, med en hastighet motsvarande fritt fall, rakt ner ”i sina egna fotavtryck” som man uttrycker det i de engelskspråkiga dokumentärerna. Redan där är myndigheternas lögn avslöjad. Det är fysiskt omöjligt att detta skulle kunna inträffa, orsakat bara av kontorsbränder. Stål smälter inte vid de temperaturerna som maximalt kan uppnås vi den här typen av brand. Och det faktum att större delen av kollapsen sker med en hastighet motsvarande fritt fall är ytterligare ett faktum som inte kan förklaras med annat än en enda tes – att byggnaden sprängdes under kontrollerade former. Ett professionellt genomfört rivningsjobb.

Dagens inlägg fokuserar på händelserna kring Pentagon den dagen. Vi kommer att få se en dryg timmes lång mycket analytiskt uppbyggd genomgång av händelserna. Det är en genomgång som fullständigt pulveriserar den officiella storyn. Genom att kombinera den storyn med ögonvittnesskildringar, uppgifter från ”Pilots for 911-truth” om vad som är flygtekniskt möjligt och faktiskt fotografiskt material får vi en bild av hur uppenbar lögnen är. 

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar