Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 15 augusti 2014

FN är Illuminatis ”One World Government”

Generellt och universellt uppfattas FN som vårt stora hopp för fred och rättvisa här i världen. FN representerar någonting sunt och gott för merparten av oss. Många av oss kan möjligen känna frustration över FNs’ oförmåga att lösa konflikter i världen. Vi kanske förundras över konstruktionen i Säkerhetsrådet där veto-rätten hos samtliga stater skapar en paralyserande handlingsförlamning för organisationen. Men allt detta är förlåtet för i brist på alternativ måste vi våga tro att dessa hinder trots allt kommer att överkommas.

Men vad händer om vi granskar organisationen lite närmare ”i sömmarna”? Vad händer om vi går igenom och analyserar organisationens stadgar och målsättningar? Vad händer om vi tittar närmare på drivkrafterna inom organisationen? Vilka är de och vilka slags värderingar representerar de?


Detta är vad vi ska göra i dagens inlägg. Vi börjar med en titt på vilka krafter det är som står bakom FN. Det gör vi med stöd av en kort föreläsning av en gammal bekanting, G. Edward Griffin (som vi bl.a. känner från tidigare inlägg om bl.a. The Federal Reserve). Bakom FN hittar vi bl.a. de krafter som vi tidigare kallat för The Globalists, d.v.s. finansdynastier som Rothschild, Rockefeller m.fl. Vi hittar vidare flertalet av medlemmarna i organisationer som CFR (Council of Foreign Relations), The Bilderberg Group o.s.v. Krafterna bakom den konspiration vi utforskar i den här bloggen är med andra ord även krafterna bakom FN.Detta borde göra oss nyfikna och få oss att vilja gräva djupare i bl.a. FNs målsättningar och dess stadgar; dess s.k. Charter. Även här gör vi det med hjälp av en föreläsning, denna gång signerad Walter J. Veith (sydafrikansk professor och internationell föreläsare – tillika kristen). Resultatet är häpnadsväckande. Det vi upptäcker är att FN som organisation arbetar för införandet av en ”One World Government” och en ”One World Religion”. Vad gäller frågan om government så är det FNs generalförsamling som är tänkt att utgöra denna. Denna målsättning är uttalad och kan i sig uppfattas som positiv, men med vetskap om vilka krafter som står bakom organisationen så bör vi bli betänksamma. Går vi sedan vidare och tittar på tankarna kring ”One World Religion” så hittar vi något som förefaller vara en helt ny religion. Borta är de tidigare världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddism. Dessa har ersatts av en religion som hyllar människan och individen. Den hyllar förnuftet. Med risk för att upplevas som tjatig tänkte jag återigen referera Albert Pike’s blueprint för det tredje världskriget. I slutet av detta skriver han:

”…. and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."
The UN Meditation Room

Faktum är att den religion vi hittar i FNs stadgar utgör själva uppfyllandet av Pikes plan från 1871. Låter det osannolikt? Se dagens andra föreläsning och upptäck vilka personer och värderingar som står bakom FNs stadgar.

·         Notera särskilt hur begreppet ”One World Religion” etablerades inom ramen för Nationernas Förbund redan efter Första Världskriget av britten Arthur Balfour (alltså samma person som låg bakom den s.k. Balfour deklarationen 1917 som ju utgjorde något av en tändande gnista i Palestina frågan).
·         Notera också att FNs stadgar (the UN Charter) till stora delar skrivits av Alger Hiss och Joseph E. Johnson, 2 män som haft höga positioner inom Bilderberg-gruppen och som var högt rankade Frimurare. Notera också att FNs konstitution är i det närmaste en exakt kopia av Sovjetunionens och det Kommunistiska Manifestet.
·         Notera Robert Mullers citat om One World Religion, Government och Leader. Notera hans position inom dagens FN organisation (ca. 18 min. in i föreläsningen). Notera lite senare vilken inverkan han har på dagens och framtidens utbildningssystem.
·         Lägg på minnet namn som Pierre Teilhard de Jardin, Alice A. Bailey, Madame Blavatsky och Djwal Kuhl. Notera vad de står för.  Vi kommer att få anledning att återkomma till dessa i senare inlägg.
·         Notera utformningen av The Meditation Room, inklusive tavlan som hänger däri…!
·         Notera särskilt vad förre WHO chefen Brock Chisholm säger om var vi som människor är på väg (ca. 49 min. in i föreläsningen).
·         Notera också, mot slutet av föreläsningen, hur vi alla förefaller vara på väg mot uppfyllandet av en profetia – Uppenbarelseboken (eller på engelska; Revelation)

De fakta som lyfts fram i dagens dokumentär borde vara sprängstoff. De är häpnadsväckande. Dessa fakta blottlägger ambitionerna bakom världens kanske högst ansedda organisation. Den gör det genom att fokusera på den organisationens egna ord. Detta är en viktig föreläsning som åtminstone jag själv kommer att återkomma till och referera till framgent. Detta är ”The UN and the Occult Agenda”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar