Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 1 augusti 2014

Nyhetsflödet 2014-08-01: Tredje världskriget: Utvecklingen i Gaza, del 2

Albert Pike statyn i
Washinton DC
Idag går vi vidare med att analysera situationen i Gaza. Precis som utlovat i förra inlägget ska vi göra det med hjälp av den kunskap vi erhållit genom att följa den här bloggen.

Det vi först bör konstatera är att en uttalad målsättning för den organisation vi följer i den här bloggen (vi kallar dem Illuminaterna) vad de själva kallar för New World Order (NWO). Innebörden av NWO förutsätter jag att du som läsare redan känner till eftersom det beskrivits i flera tidigare inlägg, däribland det från 2013-11-09 med titeln ”The New World Order”. Införandet av NWO kräver att tre världskrig genomförs. En plan för detta tecknades ner redan år 1871 av den dåvarande ledaren för den amerikanska grenen av The Illuminati (Albert Pike) i dennes brevväxling med organisationens dåvarande högste ansvarige, Giuseppe Mazzini. Vi har i tidigare inlägg sett att de två första världskrigen genomförts på ett sätt som till punkt och pricka överensstämmer med den uttalade planen. Därför bör vi ta den på allvar och låta den väga tungt när vi analyserar de nu pågående krigshandlingarna i Gaza. Pike/Mazzini beskriver det tredje världskriget på följande vis:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other…”

Det man säger är alltså att tredje världskrigets centrala konflikt kommer att vara den mellan Israel och ledarna för den islamiska världen. De indikerar också att konflikten i sig i grunden skapats av företrädare för den egna organisationen, d.v.s. Illuminati. Innebörden av det skulle alltså vara att de huvudsakliga företrädarna för respektive sida egentligen skulle vara marionetter, kontrollerade av krafterna bakom Illuminaterna. Kan det vara så? Låt oss ta en titt på historieskrivningen.
Herbert Simon, High
Commissioner of Palestine
  • 1897 – Sionismen föds genom att en världsomspännande judisk kongress samlas. Målsättningen för organisationen är att upprätta en judisk stat i Palestina.
  • Under första världskriget upplöstes det väldiga arabiska Ottomanska Riket. Britterna valde att dela upp riket i ett flertal mindre provinser. Palestina blev en av dessa. 1917 publicerar britterna den s.k. Balfour-deklarationen där man förespråkar etablerandet av en judisk stat inom det Palestinska området. Så här långt följer agerandet alltså Pikes plan som ju redan 1871 tydligt pekar ut staten Israel som en av nyckelspelarna i det tredje världskriget.

  • 1920 utser britterna Herbert Samuel till sin högste representant i Palestina (high commissioner). Utnämningen är kontroversiell eftersom Samuel är en sionistisk jude.
  • 1921-22 utses Muhammed Amil al-Husayni till både religiös och politisk representant/ledare för den palestinska befolkningen i provinsen. Det är britterna som utser honom. Även den utnämningen är kontroversiell eftersom al-Husayni endast är 26 år, saknar kvalifikationerna för ämbetet, är inte önskad av palestinierna själva och är dessutom av britterna allmänt sedd som en upprorsmakare och anti-semit. Ett recept för konflikt kan tyckas.
  • 1933 tar Hitler ett stabilt grepp om makten i Tyskland. Strömmen av judiska invandrare till Palestina ökar dramatiskt som en följd. Hur agerar al-Husayni? Han etablerar nära förbindelser med Hitler, men det finns inga spår av att syftet med dessa förbindelser skulle vara att få stopp på fördrivningen av judarna. Tvärtom ökar denna kraftigt vilket leder till den s.k. arabiska revolten (1936-1939).
  • 1939, efter 3 års blodiga strider mellan britter och palestinier kommer så det fantastiska erbjudandet från britterna i form av ett s.k. White Paper. Kraftiga begränsningar av den judiska invandringen utlovas. Dessutom utlovas en etablerandet av en självständig palestinsk stat 1949. Här skulle man kunnat tro att champagneflaskorna korkades upp i många palestinska hem. En stor seger var vunnen. Men så icke. Al-Husayni förkastar förslaget och kastar sig istället rakt i armarna på både Hitler och Mussolini.
  • Resten av historien känner vi. 1948 utropas staten Israel. Blodiga strider har ända sedan dess utkämpats mellan staten Israel och olika palestinska befrielseorganisationer.


Historieutvecklingen förefaller många gånger helt ologisk. Fattade beslut är till synes svåra att förklara och motivera. Men vi ser en tydlig röd tråd genom hela skeendet; den följer Pikes och Mazzinis plan till fullo.

För den som vill fördjupa sig kan jag rekommendera en författare vid namn David Livingstone som ägnat över 10 år att studera bl.a. terrorismen i världen och som skrivit ett flertal böcker på temat. En av dessa, ”Terrorism and the Illuminati” behandlar bl.a. ämnet islamitiska terrororganisationer. Livingstone skriver följande:

“Islam does not pose a threat to West. It is the contrary that is correct. Islamic terrorist organizations are hotbeds of impostors in service of the West. It is well known that there are various dubious relationships that exist between Islamic radicals and Western powers. The truth is far more sinister. Islamic terrorists are connected with Western power through an intricate network of secret societies. “  

Ska vi tro Livingstone så är ledarna för Muslimska Brödraskapet, PLO, Hamas, Hezbollah, ISIS m.fl. samtliga utsedda av företrädare för ”Western powers through an intricate network of secret societies”. Vi har all anledning att förhålla oss öppna till ett sådant påstående, särskilt med tanke på hur Pike/Mazzini formulerade sig avseende tredje värdskrigets centrala konflikt och företrädarna för de inblandade parternas ledare.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar