Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 17 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 1

Det finns flera anledningar till att åter besöka bakgrunden. Med ”bakgrunden” menar jag då fliken med det namnet i den här bloggen – fliken ”BAKGRUND”.  Det är där, som de flesta av oss känner till vid det här laget, som jag samlat allt det material du behöver för att få en någorlunda förståelse för de artiklar som du hittar i bloggen. I ”bakgrunden” beskrivs min egen resa till insikt om den stora konspiration vi människor varit utsatta för genom flera årtusenden. Det är en konspiration som i allra högsta grad pågår och som har stor inverkan på våra dagliga liv.

Bakgrunden är uppbyggd som en bok. Här hittar du ett index, med länkar till varje kapitel, i ordningsföljd. Bakgrunden är också uppbyggd som en pyramid. Vi börjar längst ned med händelser och företeelser där det är ganska lätt att inse att sanningen har undanhållits oss. I takt med att vi tar oss igenom kapitlen/inläggen som skrivits kan det möjligen bli allt svårare och svårare att fullt ut tro på det som skrivs och redogörs för. Ta isåfall ett kliv tillbaka till den nivå du känner dig trygg med.

Det märkliga med materialet är att det följer en och samma röda tråd. Vi upptäcker att bakom varje händelse sitter en och samma gruppering och håller i trådarna. I den här bloggen kallar vi den grupperingen omväxlande för den Globala Eliten, Illuminati eller liknande. Det är alltså dessa krafter som står bakom den stora konspirationen. En konspiration som president Kennedy försökte göra oss medvetna om i följande tal från 1961.


Anledningarna till återbesöket är alltså flera. Den första, och största är att länkarna till videomaterialet behöver uppdateras. Videomaterialet har flyttats och ibland även tagits bort. Jag kommer att, så gott det går, återställa dessa. En annan orsak är just det jag indikerar i texten ovan. Bakgrundsmaterialet är så centralt för förståelsen av övrigt material i den här bloggen att det är värt att repetera och på nytt gå igenom detsamma. Dags alltså för ett återbesök i bakgrunden, en resa genom ett flertal inlägg.


Fukushima-katastrofen
Det hela började för min del med Fukushima. Medan våra medier tidigt slutade att skriva och rapportera om olyckan hade jag själv en stark känsla av att situationen var betydligt värre än vad vi fram till dess hade fått veta. Jag vände mig därför till alternativa mediekällor på nätet och fick snabbt mina farhågor besannade. Mycket trovärdiga källor rapporterade tidigt om tre kompletta härdsmältor. För Makt, Media och Myndigheter världen över dröjde det flera månader innan man lättade på locket och började släppa iväg liknande rapporter. Fukushima var alltså den tidpunkten då jag insåg att det fanns krafter i vårt samhälle som kunde kontrollera det vi kallar för Mainstream mediakällor. Inte bara lokalt utan världen över. Kapitlet i BAKGRUND om Fukushima är alltså ”restaurerat”. Nedanstående länkar (5 st.) återfinns också i fliken BAKGRUND men fungerar alltså lika väl härifrån. Pröva gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar